PASKAITA „ELKIS SAUGIAI GELEŽINKELIO PERVAŽOSE!“

Gruodžio 12 dieną  į mūsų socialinės globos namus buvo atvykę Lietuvos transporto saugos administracijos (LTSA) darbuotojai. Panešimą skaitė Transporto veiklos priežiūros departamento Vilniaus skyriaus specialistas Artūr Stanilko, Transporto veiklos priežiūros departamento Vilniaus skyriaus specialistas Dmitrijus Aksionovas ir Transporto veiklos priežiūros departamento vyresnysis patarėjas Justas Petrauskas.

„LTSA misija – eismo saugumo didinimas, todėl stengiamės įvairiais būdais siekti šio tikslo. Tikimės, kad mūsų mokymai padėjo paskleisti žinutę apie eismo saugą ir skaudūs eismo įvykiai, koks įvyko 2017 m. gegužės 5 d., Skemuose nepasikartos“, – sakė svečiai. Susidomėjusių žiūrovų auditorijai papasakoję ir vaizdinę medžiagą pademonstravę specialistai skelbimo lentose iškabino skrajučių. Atsisveikindami susirinkusiems palinkėjo saugaus gyvenimo bei darbo šalia geležinkelio ruožo. Po paskaitos tiek vairuotojai, tiek pėstieji suprato, kad reikia būti labai atidiems ir vadovautis svarbiausia saugaus eismo pervažose taisykle – traukinys visada turi pirmumo teisę kitų transporto priemonių ir pėsčiųjų atžvilgiu. Ši transporto priemonė sustabdyti labai sunku, o ir pasukti jos nėra jokių galimybių.

Ačiū Lietuvos transporto saugos administracijos (LTSA) darbuotojams už paskaitoje suteiktas žinias ir svarbiausia, kad rūpinatės mūsų saugumu.

Užimtumo specialistė Lina Semeniukienė

VAKARONĖ VIENIŠŲ ŠIRDŽIŲ KLUBE „SVAJA“

Gruodžio mėn. 8 dieną biržiečių vienišų širdžių klubo „Svaja“ prezidentė Stasė Juodgudienė savo narius ir bendraminčius sukvietė į vakaronę. Rinkosi tie, kuriems prailgs­ta na­mie il­gi va­ka­rai, ku­rie no­ri kul­tū­rin­gai pa­si­bū­ti drau­ge, paį­vai­rin­ti veik­lą. Į klu­bą „Svaja“su­si­bū­rę vie­no li­ki­mo žmo­nės: ne­su­kū­rę šei­mų, iš­si­sky­rę, naš­liai.

Groti vakaronėje pakvietė mūsų globos namų estrados studijos grupę „Mes norime dainuoti“. Pageidavo gyventojų gaminamų darbelių pažiūrėti, o patikusius ir įsigijo.

Klubo prezidentė pasvei­ki­no klu­bo na­rius artėjančių švenčių proga, įžiebė salėje papuoštą eglutę. Dė­ko­jo visiems susirinkusiems, lin­kė­jo smagaus pasibuvimo ir kad nors šį vakarą nebūtų nė vie­nos šir­dies vie­ni­šos.

Šian­dien čia links­ma ir sma­gu. Skemų SGN estrados studijos grupė „Mes norime dainuoti“ pasisten­gė, kad taip jaus­tųsi visi vakaronės dalyviai.

Mūsų globos namų gyventojų muzika labai patiko biržiečiams. Jie šoko, lingavo, dainavo kartu, o išlydėdami klausė, kada vėl būtų galima jus pasikviesti?

Mes įsitikinome, kad „Sva­ja“ ne vie­ni­šų, o nuo­šir­džių šir­džių klu­bas. Namo parsivežėme netik gerą nuotaiką, bet ir dovanų – naminių konservuotų produktų, biržiečių gaminamų saldumynų.

Dėkojame už Jūsų širdžių šilumą!

Užimtumo specialistai Irena Balčiūnienė ir Ričerdas Balčiūnas

VIS PLATYN MŪSŲ ŠIRDŽIŲ GERUMAS

2017 m. gruodžio mėn. 01d. Skemų SGN gyventojai vyko į Biržų rajono Medeikių kaimo bendruomenės organizuojamą popietę, skirtą tarptautinei neįgaliųjų dienai paminėti.

Juk viską nugali žmogus, nors jis su negalia,

 bet jis labai stiprus…

Dieną pakeičia tamsi naktis,

bet kai išaušta rytas – vėl  nauja viltis…

Popietė vyko jaukiuose Medeikių kaimo bendruomenės namuose. Su artėjančia neįgaliųjų diena pasveikino Parovėjos seniūnė Gailutė Tamulėnienė, Medeikių kaimo bendruomenės pirmininkė Lina Pinkienė. Biržų socialinių paslaugų centre ir vaikų dienos centre dirbanti Sigita Simonavičienė papasakojo apie projektą, kurio tikslas plėtoti kokybišką integralią socialinės globos ir slaugos pagalbą namuose neįgaliesiems, senyvo amžiaus žmonėms ir konsultacinę pagalbą juos prižiūrintiems artimiesiems, suteikė informaciją, kur reikėtų kreiptis iškilus problemai.

Popietėje dalyvavo Biržų policijos komisariato vyr. tyrėjas Mindaugas Balčiūnas, kuris susirinkusiems papasakojo apie sukčiavimą telefonu, kišenvagystes. Davė patarimus, kaip atpažinti sukčius, ką kalbėti, kokius klausimus užduoti. Pasakojo apie  avaringumą tamsiu paros metu, priminė kodėl reikalingi atšvaitai.

Linksmoji popietės dalis prasidėjo uždainavus mūsų globos namų estrados studijos grupės dainorėliams. Susirinkusieji plojo, lingavo, kartu dainavo ir pakartoti prašė.

Veikė Biržų jaunimo dienos centro lankytojų ir mūsų globos namų gyventojų darbų paroda – pardavimas.

Po koncerto vaišingos kaimo bendruomenės moterys pakvietė mus prie stalo  nukrauto įvairiais kaimiškais skanėstais.

Dėkojame organizatoriams už šiltą priėmimą.

Užimtumo specialistai Irena Balčiūnienė ir Ričerdas Balčiūnas

 

KONCERTAS „STIPRUS, KAI TU ŠALIA“, SKIRTAS NEĮGALIŲJŲ DIENAI PAMINĖTI

Norint atlikti didžius darbus, nereikia  būti didžiausiu genijumi, nereikia būti aukščiau žmonių, reikia būti kartu su jais.                                                                                 (Šarlis Monteskjė )

Artėjant Tarptautinei neįgaliųjų dienai, kasmet vyksta daug renginių šiai datai paminėti. Lapkričio 24 dieną Rokiškio kultūros centre vyko koncertas „Stiprus, kai tu šalia“, skirtas neįgaliųjų dienai paminėti. Tradicija tapęs renginys aštuonioliktus metus sukviečiantis šalies socialinių globos namų kolektyvus, Rokiškyje vyko jau septintą kartą. Koncerto vedantieji  pasveikino vėl į šią Rokiškio sceną susirinkusius atlikėjus ir neįgaliųjų koncertą pamilusius žiūrovus. Neįgaliuosius savo apsilankymu pagerbė ir pasveikino Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos atstovai, Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas ir kiti garbūs svečiai.

Užimtumo specialistė Lina Semeniukienė

„MUZIKINĖ KARUSELĖ“

Niūrų lapkričio devintosios rytą susiruošėme į tolimą kelionę. Vykome į renginį „Muzikinė karuselė“, į kurį  mus  pakvietė  Kalvarijos socialinės globos namų bendruomenė. Renginyje varžėsi penkios komandos po septynis narius,salėje nenustigo sirgaliai.  Renginio vedančiosios, pasipuošusios metų laikų kostiumais, pateikė daug  įvairių užduočių. Pristatėme  namuose paruoštą pasirodymą tema „Metų laikai“.  Dalyviams nestigo išmonės ir entuziazmo. Po renginio buvome pakviesti prie vaišių stalo, linksminomės grojant puikiems muzikantams. Laikas prabėgo neapsakomai greitai. Dėkojame renginio organizatoriams už šiltą priėmimą.

Užimtumo specialistė Kristina Miškeliūnienė ir Irena Balčiūnienė

STALO TENISO VARŽYBOSE

Spalio  27d. dalyvavome stalo teniso varžybose, kurias organizavo Jurdaičių socialinės globos namų kolektyvas. Mūsų įstaigą atstovavo mišri komanda : Rasa ir partneris  Vilius Karvelis . Varžybos  buvo  įtemptos ,bet  įdomios.  Sunkioje kovoje mūsų komanda  laimėjo 2-ąją  vietą.

Užimtumo  specialistas Artūras Meliūnas

Lapkričio 1-oji – Visų šventųjų diena

Pabūkim apgaubti rimties,

Kartodami maldos žodžius žvakių mirgėjime.

Pajuskime artumą gyvasties ir netekties,

Visi visi , kol dar anapus neišėjome…

J. Marcinkevičius

Tikėta, kad mirusiųjų vėlės lanko žmones vėlyvą rudenį. Šią dieną įvyksta stebuklas – įsižiebia didžiuliai šviesulių miestai. Todėl susikaupkime su jais kartu ir mes, pabūkime ramiai, susimąstę…

Skemų socialinės globos namų  gyventojai kartu su darbuotojais kiekvienais metais aplanko mirusiųjų kapus. Uždegame žvakeles, sukalbame maldą. Prisimename išėjusius į amžinybę mums artimus ir mylimus žmones. Tad neužmirškime, kas esame, kasmet šią dieną degdami žvakutes, kurios apšviečia ir mūsų atmintį…

Užimtumo specialistė Daiva Grumbinienė

KONKURSE „IR AŠ GALIU“

Spalio 26 d. mūsų globos namų kolektyvas vyko į Adakavo socialinės globos namų organizuojamą respublikinį konkursą „Ir aš galiu“. Renginyje dalyvavo visas būrys mūsų draugų ir kolegų iš Kupiškio, Aukštelkės, Prūdiškių, Suvalkijos, Adakavo, Jurdaičių, Ilguvos, Dūseikių, Strėvininkų, Macikų, Jotainių, Kalvarijos, Lavėnų, bei Kėdainių socialinės globos namų, kurie susirinko Tauragės kultūros namų salės scenoje parodyti, kokie yra nuostabūs ir nepakartojami, talentingi ir gabūs žmonės.

Į renginį atvykome su savo įstaigos šokėjų pora – Ana ir Stasiku, kurie atliko valsą iš kino filmo „Mano mielas ir švelnus žvėris“  bei solistu Jonu, padainavusiu Radžio Aleksandrovičiaus dainą „Čigono meilė“. Solistui scenoje talkino nepakartojamo žavesio čigonėlės Samira ir Čianita. Žiūrovai liko sužavėti pasirodymu ir apdovanojo mus garsiais plojimais. Daug pagyrimo žodžių sulaukėme ir iš žiuri komisijos. Renginį vainikavo vedėjo, dainų atlikėjo ir kūrėjo Valdo Lacko ir jo žmonos Vainoros koncertas, kurio metu dalyviai kartu dainavo ir šoko.

Pagrindinį prizą iškovojo ir nugalėtojais tapo nuostabų choreografinį pasirodymą parodęs kolektyvas iš Kėdainių socialinės globos namų. Tačiau mes nenusiminėme – mums liko neišdildomi įspūdžiai, šilti prisiminimai bei nuoširdžios padėkos dovanėlės.

Ačiū renginio organizatoriams už pakvietimą ir tikimės dar susitikti kituose „Ir aš galiu“ konkursuose.

Užimtumo specialistė Lina Semeniukienė

OBUOLYNĖ ALIZAVOJ

Spalio 21 d. Skemų socialinės globos namų kapela „SKEMENA“ buvo pakviesta  į tradicinę obuolinės  šventę,  kuri jau septintus metus vyksta Alizavoje. Pagrindinis šios šventės akcentas – įvairūs patiekalai iš obuolių. Nuostabus oras bei graži gamta sukvietė nemažą būrį žmonių, kurie atėjo su pyragais ir su vaišėmis. „ Skamba jau dainelės, vakaras ramus, renkasi kaimynai- Obuolynė bus..,“ tokiais dainos žodžiais prasidėjo šventė. Visus susirinkusius pasveikino Kupiškio meras Dainius Bardauskas ir Kupiškio kultūros centro direktorė Jolita Janušonienė. Mes nuvežėme iš mūsų globos įstaigos sodo surinktų, išspaustų obuolių sulčių. Kaip Rokiškio krašto simbolį padovanojame Aleksiuko rankų darbo suvenyrą kiškį. Šioje šventėje dalyvavo armonikieriai Jonas Ragauskas, Jonas Karinauskas, kapela „BRIGADĖLA“. Po koncerto visi buvo pakviesti prie bendro vaišių stalo. Ačiū šeimininkėms už skanius patiekalus. Šiltas bendravimas paliko gražius įspūdžius bei pakilią nuotaiką. Visi kartu puikiai praleidome laiką.

Užimtumo specialistė Žana Kaladienė