RUDENS SVAJOS

Aukštelkės socialinės globos namuose vyko floristikos šventė „Rudens svajos“. Ši šventė skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti.

Iš paskutinių žiedų pynėme vainikus, o iš surinktos gamtinės medžiagos „audėme“ tautinę juostą.

Pasipuošusios vainikais dalyvavome foto sesijoje.

Po renginio vyko gyventojams skirta diskoteka, kur svečiai ir šeimininkai pabendravo bei pasilinksmino. Dėkojame organizatoriams už spalvingą renginį ir šiltą priėmimą.

Užimtumo specialistės Irena Balčiūnienė ir Kristina Miškeliūnienė

MUZIKINĖ POPIETĖ

Mūsų aktyvūs gyventojai nuolat turi įvairiausios veiklos. Kaip ir praėjusį penktadienį susirinkome į Skemų socialinės globos namų koplyčią. Kalbėjome Rožinį, giedojome giesmes.

Už lango vėjas nešioja lapus, dienos trumpėja ir daug mieliau tampa patogiai būti šiltoje aplinkoje. Norėdami praskaidrinti rudeninę nuotaiką, kapelos „SKEMENA“ muzikantai  gyventojams surengė koncertą. Susirinkusiems klausytojams atlikome pačius gražiausius kūrinius, palinkėjome jaukių, šiltų dienų, bei sveikatos. O socialinė darbuotoja Rimantė visų savo gyventojų vardu padėkojo už gražų koncertą.

Užimtumo specialistė Žana Kaladienė

ROŽINIO MALDA

Štai prasidėjo gražus ir šventas Rožinio maldos mėnuo. Visame krikščioniškame  pasaulyje bažnyčia kviečia tikinčiuosius kasdieninės Rožinio maldos paslapčių, atnaujinti savo tikėjimą, išreikšti nuoširdžią meilę išganytojui ir Šv. Mergelei Marijai. Šiandien Skemų socialinės globos namų koplyčioje skambėjo giesmė „Su galinga rožinio malda mes ateinam visi, o Marija..“ . Mūsų įstaigos giesmininkai, visus tikinčiuosius pakvietė Rožinio maldai. Tegul šį mėnesį  įsiviešpatauja maldos ramybė ir džiaugsmas.

Užimtumo specialistė Žana Kaladienė

IŠVYKA Į KUPIŠKĮ

Labai norėjosi pagauti paskutinius saulės spindulius ir kartu praturtinti savo žinias apie Kupiškio rajono lankytinas vietas. Kelionė neprailgo, nes Kupiškis mūsų kaimyninis rajonas. Buvome girdėję apie Kupiškyje esantį fontaną – „Baltų pasaulio medį“. Ten pirmiausia ir nuvykome.  Tai viena iš dvidešimties skulptoriaus H. Orakausko darbų, kurie puošia Kupiškio miesto erdves. Šis kupiškėno kūrinys dar vadinamas „sysiojančiu medžiu“ paliko didelį įspūdį mūsų globos namų gyventojams.

Tik įvažiavę į miestą išvydome raudonų plytų bažnyčią. Tai erdvi bažnyčia, turinti tris navus ir penkis altorius.

Netoli nuo bažnyčios įsikūręs Kupiškio etnografijos muziejus. Svetingos muziejaus darbuotojos leido apžiūrėti čia sukauptus  eksponatus, atspindinčius Kupiškio krašto bendruomenės veiklą.

Žinojome, kad Kupiškis turi marias ir nekantravome jas pamatyti. Pakeliui pastebėjome Kupiškio piliakalnį. Jau Kupiškio turizmo ir verslo informacijos centre mums papasakojo jo atsiradimo legendą: „Seniai, seniai gyveno du milžinai. Vienas Paketurių kaime, kitas — Aukštupėnų kaime. Juos abu skyrė Lėvens upė ir slėnis. Jiedu mėgo pypkiuodami pasikalbėti. Jų pypkės buvo ilgos ir susisiekdavo toj vietoj, kur dabar yra piliakalnis. Kada abu milžinai baigdavo pypkiuoti, tada jie pelenus iškratydavo ten, kur jų pypkės susisiekdavo. Jie tiek ilgai gyveno, kad ilgainiui iš pypkių pelenų susidarė kalnas, Kupiškio piliakalnis.“

Apžiūrėdami piliakalnį radome įspaustus milžinų pėdsakus.

Toliau patraukėme vaizdinga Kupiškio marių pakrante. Tai trečias pagal dydį dirbtinis tvenkinys Lietuvoje, kuris susiformavo užtvenkus Lėvens upę. Tilteliu patekome į Kupiškio marių salą dar vadinamą  „Uošvės liežuvis“. Saloje  įsikūrusiame  parke matėme pavėsines, poilsio aikšteles, apžiūrėjome daugiau kaip 100 rūšių skirtingų augalų.

Gera pabūti draugų būryje, išvyka visiems patiko. Grįžome gerai nusitekę, pilni neblėstančių įspūdžių.

Užimtumo specialistė Irena Balčiūnienė

EKSKURSIJA PO ROKIŠKIO RAJONĄ

Gražų rugsėjo rytą susiruošėme apsilankyti muziejuje, pasivaikščioti po Rokiškio apylinkes ir pasidžiaugti paskutiniais saulės spinduliais. Rokiškio krašto muziejuje aplankėme tautodailininkės Rūtos Fabionavičienės tapybos darbų parodą „Mano pasaulis“. Jos tapyba žavi jautriais virpančiais potėpiais, subtiliai suderintomis spalvomis.

Aplankėme praeitą savaitę išeksponuotą XIX respublikinę konkursinę drožybos parodą, skirtą dievdirbio L.Šepkos 110-osioms metinėms paminėti. Rokiškis šiomis dienomis vėl tapo Lietuvos drožybos sostine. Parodoje susipažinome  su visų Lietuvos regionų drožybos atstovų darbais bei jų kūrybos ypatumais. Išsirinkome labiausiai patikusį autorių ir balsavome už jį.

Paviešėjome netoli Rokiškio įsikūrusiame Kavoliškyje, domėjomės kuo garsus šis kaimas. Sužinojome, kad būtent čia buvo pradėti gaminti daugelio mėgstami saldainiai „Karvutė“. Pirmasis saldainių fabrikas įkurtas Kavoliškyje grafų Komorovskių dvare. Daugelis nustebo sužinoję, kad Komarovskių palikuonis Bronislav Komorovskij buvęs Lenkijos respublikos prezidentas. 2015 m. atvykęs aplankyti protėvių kapo pasodino ąžuoliuką.

Apie visa tai mums maloniai papasakojo bibliotekininkė Jūratė. Širdingai dėkojame muziejininkams ir kavoliškio bibliotekininkėms.

Užimtumo specialistės Irena Balčiūnienė ir Kristina Miškeliūnienė

Švč. Mergelė Marija Sopulingoji „PADĖKOS DIENA“

Artimo kaimo piemenėliai, ganydami bandą bažnytinėse žemėse pamatė ant vieno didelio akmens mergelę, laikančią ant rankų vaikelį ir graudžiai verkiančią. Piemenėliai nubėgo pas Šiluvos kalvinų katechetą. Šis, pasikvietęs mokytoją, vardu Saliamoną, prisiartino prie akmens ir pamatęs verkiančią mergelę kreipėsi į ją: „Mergaite, ko verki?“ Ji atsakė: „Verkiu dėl to, kad prieš tai šioje vietoje buvo garbinamas mano Sūnus, o dabar čia ariama ir sėjama“. Garsas apie Marijos pasirodymą veikiai pasklido. Pasakojama, kad vienas aklas senukas parodė, kur buvo užkasta skrynia su senosios bažnyčios lobiu. Parodęs iškart praregėjo…

Į Šiluvą kiekvienais metais suvažiuoja tūkstančiai piligrimų iš visos Lietuvos ir užsienio. Rugsėjo 7-15 d. švenčiant palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus metus, vyko Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai (šilinės). Didelis būrys Skemų socialinės globos namų gyventojų ir darbuotojų dalyvavo Šv. Mišiose, kurios vyko neapsakomo grožio  Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje. Tikintieji meldėsi prie įspūdingo Dievo Motinos su Kūdikiu, dar vadinamo Marijos Ligonių Sveikatos paveikslo. Dėkojame Švč. Mergelei Marijai už jos motinišką globą ir užtarimą.

Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje yra gausiai lankoma Ligonių Sveikatos koplyčia. Jos altoriaus pamatuose įmūrytas akmuo, ant kurio 1608 m. apsireiškė Dievo Motina su Kūdikiu.

1993 m. rugsėjo 7 d. Šiluvoje meldėsi ir Lietuvą Švč. Mergelės Marijos globai priskyrė popiežius Jonas Paulius II. Jam Šiluvoje pastatytas paminklas. Po aplankytų šventų vietų, kiekvienas iš mūsų, savo širdyje išsivežėme po mažą dalelę didžiausio stebuklo.

Užimtumo specialistė Žana Kaladienė

DVIRAČIŲ ŽYGIS „ŽVĖRINČIAUS MIŠKO TAKAIS“

Birštonas – vienas gražiausių Lietuvos kurortų. Žinojome, kad čia patinka lankytis visiems, norintiems pamatyti Nemuno kilpą, pailsėti, atrasti daugiau vidinių galių savyje – pasisemti sveikatos stiprybės, mėgautis ramybe ir kurorto grožiu.

Į šį nuostabų miestelį buvome pakviesti ir mes. Suvalkijos soc. globos namai organizavo žygį dviračiais: „Žvėrinčiaus miško takais“. Iš viso šiame renginyje dalyvavo 71 dalyvis iš 9 globos namų. Mūsų globos įstaigą atstovavo 10 žmonių: 5 darbuotojai ir 5 gyventojai. Visi kartu numynėme apie 15 km. atstumą dviračių takais. Mindami dviračių pedalus stebėjome Birštono gamtą, nuostabiai sutvarkytą dviračių trasą, rekonstruotą Nemuno pakrantę, besiilsinčius žmones. Sulaukėme dėmesio iš aplinkinių –  lydėjo šypsenomis ir plojimais. Trasa nei kiek neprailgo.

Užbaigę žygį vaišinomės organizatorių vaišėmis. Pasistiprinę išėjome susipažinti su Birštonu. Aplankėme sveikatingumo taką –„Kneipo sodą“ po atviru dangum, užkopėme į Vytauto ir Birutės kalnus, ragavome mineralinio vandens biuvetėse, aplankėme mineralinio vandens garavimo bokštą –„Druskupis“. Savo kelionę baigėme plaustu grožėdamiesi Nemuno kilpomis. Diena prabėgo labai greitai, įspūdingai ir turiningai. Grįžome pakilios nuotaikos ir pilni energijos.

Socialiniai darbuotojai Voldemaras Mikšėnas ir Gita Jankauskaitė

RUGSĖJO PIRMOSIOS ŠVENTĖ

…Reikia turėti šviesą su savimi

Iš savęs, kad šviestum tamsybėse

Visiems ant kelio stovintiems,

Kad išvydę patys rastų

Šviesos savyje ir eitų savo keliu.

(M.K. Čiurlionis)

 

Nerūpestingai prabėgus vasarai į visų širdis pasibeldė rugsėjis, atnešdamas gražiausią šventę. Šventinis rytas Obelių gimnazijos mokiniams, tėvams, mokytojams ir svečiams prasidėjo Šv. Onos bažnyčioje, kur buvo aukojamos šv. Mišios už naujuosius mokslo metus. Visiems susirinkusiems klebonas Laimonas Nedveckas palinkėjo sėkmės, kantrybės, naujų žinių, gražaus bendravimo siekiant užsibrėžtų tikslų, pačius mažiausius – pirmokėlius, palaimino. Per mišias skambėjo gimnazijos moksleivių ir mūsų Skemų socialinės globos įstaigos giedotojų giesmės. Pasimeldę, kad nauji mokslo metai būtų sėkmingi, visi patraukė į mokyklą, kurioje vyko šventinis minėjimas. Dėkojame Obelių gimnazijos bendruomenei už tokią gražią šventę ir pasibuvimą kartu.

Užimtumo specialistės Žana Kaladienė ir Lina Semeniukienė

 

„BARBORYTĖ PASKUBĖJO…“

Rugpjūčio 22 dieną į mūsų globos namų poilsio ir laisvalaikio parką atvyko Obelių bendruomenės saviveiklininkai. Teatro grupės aktoriai (režisierė Aldona Žėkienė) parodė nuotaikingą spektaklį „Barborytė paskubėjo…“. Visų žiūrovų vardu didelis ačiū už praskaidrintą kasdienybę.

Užimtumo specialistė Lina Semeniukienė

Paskutiniai vasaros žiedai

2017-08-16

Rugpjūčio  14 dieną, nuo pat ankstyvo ryto Skemų socialinės globos namų gyventojai ir darbuotojai  ruošėsi bene gražiausiai vasaros šventei – žolinėms: paskutiniais vasaros žiedais puošė globos namų aplinką, į žaginį krovė šieną, repetavo giesmes, dainas.

Nešinos  puokštelėmis iš paskutinių vasaros žiedų  į renginį atvyko Rokiškio socialinės paramos centro direktorė Audronė Kaupienė ir savarankiško gyvenimo namų vyr. socialinė darbuotoja Jolanta Paukštienė,  gausus būrys Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Rokiškio rajono filialo mišraus vokalinio ansamblio „Nemunėlis“, Rokiškio klubo ,,Artritas‘‘ vokalinio ansamblio ,,Šypsena‘‘ (kolektyvų vadovė  Birutė Puriuškienė) atlikėjų atvežė puikią nuotaiką, energijos gūsį dovanojo Aukštakalnių kaimo kapela ,,Barškutis“ ,vadovaujama šaunios kultūros namų administratorės Esmiraldos Smalstienės, Skemų kaimo bendruomenės nariai žavėjo nuoširdumu ir pagalba.

Skemų socialinės globos direktorius Gintaras Girštautas visus susirinkusius pasveikino neseniai metus atšventusioje  koplyčioje, giesmes giedojo Skemų socialinės globos namų giedoriai vadovaujami Zenono Žeko (vargonai) ir Žanos Kaladienės (smuikas), skaitinius skaitė Skemų kaimo bendruomenės atstovė Stasė Kevalienė.

Skemų poilsio ir pramogų  parko lauko estradoje koncertą surengė renginio šeimininkai ir svečiai.

Visi šokome,  dainavome, žaidėme žaidimus, rišome gėlių puokšteles, susipažinome su žolelių galiomis, degustavome vaistažolių arbatas, skubėjome įsiamžinti prie šienu kvepiančio, tik ką sukrauto žaginio, kuris šventėje atstojo foto sienelę. Kvepėjo paskutiniais vasaros žiedais…

Dėkojame visiems, prisidėjusiems prie žolinės šventės paminėjimo Skemų socialinės globos namuose.