19-ojo dailės, skulptūros, kalvystės ir medžio drožybos plenero „Kultūros sostinę pasitinkant“ uždarymas

Nuo vasaros pradžios Skemų socialinės globos namuose vyko 19-asis dailės, skulptūros, kalvystės ir medžio drožybos pleneras „Kultūros sostinę pasitinkant“. Jame dalyvavo 5 menininkai –  kūrybinis vadovas, dailininkas Arvydas Bagdonas, skulptorius Domininkas Čepas, kalvis Saulius Kronis, medžio drožėjas Gintaras Varnas ir tautodailininkė Birutė Dapkienė. Kūrėjų darbai papildė meninių darbų kolekciją globos namų vidaus ir lauko erdvėse. Prie koplyčios iškilo įspūdinga rokiškėno, ilgamečio plenerų dalyvio, medžio drožėjo Gintaro Varno skulptūra ,,Paskutinė vakarienė“. Tokių ,,laiminančio Kristaus“ statulų Lietuvoje gal tik viena ar dvi. Šioje skulptūroje drožėjas Kristų pavaizdavo su paukščiais – apaštalais ant laiminančių rankų. 4 ąžuolus medžio kompozicijai padovanojo UAB „Rokmedis“.

Skulptorius Domininkas Čepas akmenyje pavaizdavo Šv. Mato evangeliją. Kūrėjo sumanymas – ateityje šiame akmenyje pavaizduoti visas keturias evangelijas. Dailininkas Arvydas Bagdonas, kuris jau 19 metai yra plenero kūrybinis vadovas, šiais metais tęsė jūros temą – ištapė dar vieną paveikslą ant sienos (12×3).  Tautodailininkė Birutė Dapkienė taip pat tapė ant sienos, tik jos tema Afrikos gyvūnai – dramblys, žirafa ir zebras. Panevėžietis kalvis Saulius Kronis iš metalo nukaldintą žibintą Skemuose pakabins kitą savaitę.

19-ojo plenero uždarymas liepos 12 dieną prasidėjo Šv. Mišiomis Skemų socialinės globos namų koplyčioje. Obelių šv. Onos bažnyčios kunigas Laimonas Nedveckas po Šv. Mišių  palaimino medinę Kristaus statulą ir akmeninę evangeliją.

Uždaryme dalyvavo svečiai iš Vilniaus, Rokiškio rajono savivaldybės vicemeras Stanislovas Dambrauskas, Rokiškio muziejininkai, rėmėjas – UAB „Rokmedis“ direktorius Jonas Žemaitis, informacinio rėmėjo – laikraščio „Gimtasis Rokiškis“ – žurnalistė Vilma Bičiūnaitė.

Skemų socialinės globos namų direktorius Gintaras Girštautas plenero dalyviams įteikė padėkas, o muziejaus direktorė Nijolė Šniokienė kiekvienam padovanojo po naujausią albumą „Grafų Tyzenhauzų kultūros kelias“. Skambėjo Arvydo Bagdono ir Kristinos Miškeliūnienės atliekamos dainos. Globos namų darbuotojai ir gyventojai savo dainas skyrė menininkams kaip padėką už paliekamus darbus, už šiltą bendravimą plenero metu. Atsisveikinta buvo iki kito – jau „Kultūros sostinės metų plenero“.                                                                                                                                                                                                                                Nida Lungienė

 

Po uždarymo Skemų socialinės globos namuose lankėsi LRT televizijos žurnalistų grupė.