2-asis Lietuvos socialinės globos namų giedojimo susibūrimas „Giesmių pynė Marijai“

Gegužės 24 dieną į Dievo Apvaizdos bažnyčią Kriaunose rinkosi 2-ojo Lietuvos socialinės globos namų giedojimo susibūrimo „Giesmių pynė Marijai“ dalyviai.                                                                Šventės pradžioje nuskambėjo keletas senųjų giesmių, giedamų iš kantičkų. Jas pagiedojo garbiosios Kriaunų giedotojos, vadovaujamos Vitos Mačiulienės. Po šio susibūrimo globėjo – Obelių, Aleksandravėlės ir Kriaunų parapijų klebono – Laimono Nedvecko šilto sveikinimo po bažnyčios skliautais nuskambėjo bendra apie šimto giedotojų giedama giesmė ­„Kaip graži Marija“.                                                                                                                                                              Į šį giedojimo sambūrį antrus metus iš eilės atvyko socialinės globos namų – Jotainių, Linkuvos, Skemų, Strėvininkų, Suvalkijos – giedotojai bei Obelių vaikų globos namų jaunimo grupė. Pirmą kartą šventėje skambėjo latviška giesmė, giedama Latgalės socialinės globos namų Memelės filialo giedotojų.                                                                                                                                            Šv. Mišiose ir po jų giedojo Vilniaus Arkikatedros Liaudies giesmių ansamblio ir folkloro ansamblio „Ūla“ jungtinė grupė (vadovė Janina Bukantaitė, muzikos grupės vadovė Vida Palubinskienė).                                                                                                                                                 Po šv. Mišių giedojimo susibūrimo sumanytojas, Skemų socialinės globos namų direktorius Gintaras Girštautas dalyviams įteikė padėkas ir užimtumo darbuotojų rankų darbo „Gerumo angelus“. Kriaunų pagrindinės mokyklos direktorė Stasė Idienė dėkojo už suteiktą galimybę mažo miestelio moksleiviams išgirsti ir senąsias, ir naujesnes, ir šiuolaikiškai jaunimo atliekamas giesmes. Klebonas Laimonas Nedveckas džiaugėsi gausiai susirinkusiais klausytojais, kurie jau nebetilpo į bažnyčios suolus ir visiems linkėjo Švč. Mergelės Marijos globos, gausių Dievo malonių. Už šventę visos Kriaunų bendruomenės vardu nuoširdų ačiū tarė jos pirmininkas Povilas Stakys. Žymioji dainininkė ir giesmių giedotoja Janina Bukantaitė organizatoriams prisiminimui įteikė kolektyvo išleistų kompaktinių plokštelių.                                                               Po renginio visi susirinkusieji buvo pakviesti pasibendrauti  bažnyčios šventoriuje,  vaišinantis gardžia organizatorių koše ir kitais, išradingai papuoštais, gardumynais.                                 Skemų socialinės globos namų organizuotas prasmingas susibūrimas „Giesmių pynė Marijai“ įsiliejo į bendrą gegužinių pamaldų vyksmą ir buvo atsisveikinta iki kitų metų, nes šventė jau tampa tradicine ir kitąmet vyks Aleksandravėlėje.

  Nida Lungienė                                                                                                                                    Nuotraukos Genovaitės Šajaukienės