Gegužinės pamaldos Skemų socialinės globos namų koplyčioje

Į Skemų socialinės globos namų koplytėlę visą gegužės mėnesį  susikaupę, rimti Šv. mergelės Marijos maldai rinkosi gyventojai, darbuotojai ir Skemų gyvenvietės bendruomenės žmonės. Kiekvieną dieną skaitinius skaitė ilgametė mūsų globos namų darbuotoja Staselė Kevalienė. Meldėmės už gyvas ir mirusias motinas. Po maldų buvo giedamos giesmės. Jas giedojo mūsų globos namų giedoriai, kuriuos parengė vadovas Zenonas Žėkas. Koplytėlėje visą mėnesį nevyto gėlės, kuriomis rūpinosi bendruomenės moterys. Pasibaigus mojavai visus dalyvavusius pakvietėme į ekskursiją prie Ilgio ežero, kur pasirodė Šventa mergelė Marija. Čia atvykę pasimeldėme, sugiedojome  giesmes Sveika Marija, O Jėzau Jėzau, pabuvome rimtyje…

Skemų bendruomenės gyventojai dėkoja  Skemų globos namų direktoriui Gintarui Girštautui už galimybę  aplankyti  Šv. mergelės Marijos vietą ir jos apylinkes.

Užimtumo specialistė    Daiva Grumbinienė