GIEDU ALELIUJA

2017-04-26

Kelk aukštyn, puriena, gintarinį žiedą,

Jau seniai žilvitis Aleliuja gieda.

Sklinda žvakių kvapas, ir vargonai gaudžia.

Pajunti, kaip rankos maldai susiglaudžia.

Balandžio 21 d. Skemų socialinės globos namų koplyčioje pirmą kartą skambant vargonų ir smuiko garsams buvo atliktos religinės giesmės, skirtos Atvelykio šventei. Pažymėdami  vieną gražiausių pavasario švenčių – gyventojai ir darbuotojai paruošė koncertinę programą. Kadangi tai pirmasis pasirodymas publikai, visi dalyviai jaudinosi ir stengėsi kuo nuoširdžiau pateikti klausytojui atliekamas giesmes. Debiutas pavyko itin sėkmingai – kūrybiškumu sužavėjome visus susirinkusius, sulaukėme daug padėkos žodžių, todėl dalyviai nusiteikę ir toliau tęsti tai, ką pradėjo.

Užimtumo specialistė Žana Kaladienė