Globos kaina

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2017 m. lapkričio 24 d. raštu Nr. (14.4-32) SD-6572 „Dėl 2018 metų socialinės globos kainos“ , socialinės globos kaina Skemų socialinės globos namuose nuo 2018 m. sausio 01 d. vienam asmeniui su negalia – 540,0 Eur , asmeniui su sunkia negalia – 615,0 Eur per mėnesį.