Globos kaina

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2016 m. spalio 25 d. raštu Nr. (14.4-32) SD-6395 „Dėl 2017 metų socialinės globos kainos“ Skemų socialinės globos namų direktorius 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. (V2)-1.7-16 patvirtino, kad socialinės globos kaina Skemų socialinės globos namuose nuo 2017 m. sausio 01 d. vienam asmeniui su negalia – 529,0 Eur , asmeniui su sunkia negalia – 605,0 Eur per mėnesį.