JONINIŲ ŠVENTĖ – SODE…

Nusišypsokit – tai Jūsų  diena!

Ir Jums išsiskleidė visi  žiedai…

Nesigręžiokite atgal,

Pajuskite – tai Jūsų  šventė!

Penktadienio popietę, didelis būrys gyventojų ir darbuotojų  rinkosi prie greit  įsižiebiančio  Joninių laužo. Visi su nekantrumu  laukė pasveikinti savo  mylimu ir gerbiamu Janinų ir Jonų. Netrukus  vedančioji  pasipuošusi lauko gėlių vainiku, pasveikino atėjusius gyventojus ir darbuotojus  su  tradicine Joninių švente. Šventinę nuotaiką skleidė Skemų socialinės globos namų saviveiklininkai: kapela „Skemena‘ vadovaujama Z.Žėko ir Ž.Kaladienės, R.Balčiūno estradinė grupė „Mes norime dainuoti“ atlikusi  daugelį žinomų dainų, kurioms pritarė  ir susirinkę klausytojai.

Janinos ir Jonai buvo papuošti ąžuolo vainikais, kuriuos nupynė jų geriausi draugai. Vedančioji pasiūlė įminti daugybę lietuviškų mįslių, kvietė įsitraukti į įvairius liaudiškus žaidimus, kurių nugalėtojai buvo apdovanoti. Daugelis susirinkusiųjų galėjo išbandyti savo laimę, meškeriodami vadinamame Laimės šulinyje. Grojant saviveiklininkams, šventės dalyviai susiėmę už rankų šoko ratelį. Kai kurie leidosi ieškoti tradicinio paparčio žiedo, kurį įtarė pražydus gretimame miškelyje. Netrukus paparčio žiedas papuošė veikliausio Jono galvą. Linksmybes pratęsė smagūs šokiai, dainos, ir eilės kurias sukūrė vienas iš gyventojų. Dalyviai ir svečiai  vaišinosi arbata ir kitais skanėstais.

Šventėje dalyvavo ir visiems žinomas Lietuvos Kalėdų senelis Arvydas Bagdonas, kuris taip pat buvo papuoštas ąžuolo lapų vainiku. Šventė susirinkusiems neprailgo. Visi buvo pakilios nuotaikos ir linksmi.

Užimtumo specialistė Daiva Grumbininiė