„KUR AUKŠTAS KLEVAS“

„Mylėkite ir studijuokite didįjį muzikos meną – jis atvers jums ištisą jausmų ir minčių pasaulį. Jis padarys jūsų dvasią turtingesnę, tyresnę, tobulesnę. Muzika padės atrasti savyje naujų nežinotų, nepastebėtų jėgų. Ir gyvenimas nušvis naujais tonais, naujomis spalvomis.“ (Dmitrijus Šostakovičius). Jau keturioliktus metus vykstantis renginys „Kur aukštas klevas“ džiugina įvairiausio amžiaus, daugelio žmonių širdis. Muzika mus visus suvienija – pradėdamas renginį kalbėjo Linkuvos kultūros centro direktorius, šio renginio koordinatorius Methardas Zubas.

Mūsų soc. globos namų estrados studijos grupei „Mes norime dainuoti“ tai buvo trečias kartas, kai dalyvauja šiame respublikiniame vokalinių ansamblių festivalyje – konkurse. Festivalis šiemet vyko Linkuvos kultūros centre. Garsiais plojimais buvo sutikti ir palydėti mūsų dainorėliai atlikę dainas „Maestro“(solo partiją atliko Ana) ir „Metų karoliai“(solistas Rimantas). Pasirodė trylika meno kolektyvų: iš Linkuvos, Strėvininkų, Padvarių, Jurdaičių, Suvalkijos ir Kupiškio socialinės globos namų. Taip pat festivalyje dalyvavo „Jelgavos“ ir Zemgalės“ atlikėjai iš Latvijos. Šventės pabaigoje dalyvius linksmino Linkuvos kultūros centro vokalo studijos grupė „IMK“, jos vadovas Simas ir muzikantas dėdė Fredas. Visi meno kolektyvai buvo pasveikinti – įteiktos padėkos, saldumynai bei Linkuvos soc. globos namų gyventojų pagaminti suvenyrai.

Grįžtant namo švietė skaisti pavasario saulutė, kuri kvietė pasigrožėti bundančia gamta. Pakeliui užsukome į Biržų rajone esantį Karajimiškio draustinį. Jis garsus karstinėmis įgriuvomis, kurios susidaro požeminiam vandeniui išplovus gruntą. Aplankėme pačią didžiausią ir žymiausią smegduobę –„ Karvės olą“ ir neseniai atsivėrusią (2003 m. ) „Geologų duobę“, kurios gylis 5 m.

Apžiūrėję įgriuvas, supratome, kodėl biržų krašte net „neprieteliui“ negalima sakyti „kad tu prasmegtum“, nes šis palinkėjimas gali išsipildyti. Pabuvę gamtoje, pasiklausę sugrįžusių paukštelių klegesio laimingi grįžome į savo globos namučius.

Užimtumo specialistė Irena Balčiūnienė