PIRMOSIOS KOMUNIJOS ŠVENTĖJE GIEDOJO MŪSŲ GLOBOS NAMŲ GIEDORIAI

Gegužės 18 dieną Skemų socialinės globos namų giesmininkai dalyvavo Pirmosios Komunijos šventėje Obelių Šv. Onos bažnyčioje. Šios ypatingos dienos su virpančia širdele, spindinčiomis akimis,  pasipuošę iškilminga balta spalva, su žvakelėmis rankose laukia 4-5 klasių Obelių gimnazijos vaikučiai. Šventėje dalyvavo moksleivių artimieji, krikšto tėvai, mokytojai. Šv. Mišias aukojo klebonas  Laimonas Nedveckas. Klebonas pasakė prasmingą pamokslą, pasveikino vaikus, jų tėvelius, padėkojo mūsų globos namų giesmininkams. Moksleiviams buvo įteikti Pirmosios Komunijos pažymėjimai. Pasibaigus šv. Mišioms, visi vaikai buvo pakviesti bendrai nuotraukai prie altoriaus. Nuoširdžiai dėkojame vaikučių tėveliams už suteiktą progą dalyvauti tokioje gražioje šventėje.

Užimtumo specialistė Žana Kaladienė