Pleneras „Kultūros sostinės belaukiant“

2017-04-27

Antradienį Skemų socialinės globos namuose prasidėjo 18-asis dailės, skulptūros, keramikos, kalvystės ir medžio drožybos pleneras „Kultūros sostinės belaukiant“  ir tęsis du mėnesius.

Jau 17 metų žymūs įvairių meno sričių Lietuvos menininkai čia gyvenantiesiems dovanoja unikalių dovanų – kūrybinį procesą ir meno kūrinius. Socialinės globos namų interjerą ir eksterjerą puošia jau apie 200 įvairių meno kūrinių. Juos sukūrė 20 profesionalių menininkų ir tautodailininkų. Betarpiškas kūrėjų bendravimas su vietos gyventojais ne vienam jų įžiebė norą ir pačiam tapyti, drožinėti ar lipdyti.

Praėjusių metų pleneras buvo išskirtinis, skirtas įstaigos 80-mečio proga naujai įkurto dvasinės traukos centro – Skemų kaimo koplyčios papuošimui. Ji per pusmetį buvo įrengta nebenaudojamoje vandens nugeležinimo stotyje, o varpinė įkelta į apleistą vandens bokštą. Koplyčią papuošė meniniai darbai – koplyčios altorius ,,Nukryžiuotasis“, 15-ka ,,Kryžiaus kelio stočių“, ištapytos skliautinės lubos, vitražai, nukalti 3 kryžiai (vienas – ant varpinės) ir sietynas, prieigose – sukurta akmens kompozicija ,,Koplytstulpis“. Skemų socialinės globos namų gyventojai ir                                                                              kaimo bendruomenė buvo susitelkę į talkas koplyčios aplinkos sutvarkymui. Bendro darbo rezultate nenaudojami statiniai, pritaikyti šiuolaikiniams poreikiams, pavirto dvasiniu ir kultūriniu traukos centru.

18-ajame plenere dalyvauja 6 tapybos, skulptūros, kalvystės, medžio drožybos ir keramikos sričių menininkai.  Plenero kūrybinis vadovas, žemietis Arvydas Bagdonas nutapys dar vieną sieninę freską (12×3) globos namų pastate, o rokiškėnas dailininkas, keramikas Arūnas Augutis kurs keramikos reljefinį darbą ant soc. globos namų pastato sienos. Kiti menininkai tęs koplyčios puošybos darbus – panevėžietis kalvis Saulius Kronis iškals metalo kompoziciją, kuri papuoš koplyčios įėjimo prieigas, rokiškėnas medžio drožėjas Gintaras Varnas droš medžio, o vilnietis skulptorius Domininkas Čepas akmens skulptūras šventoriuje. Rokiškietė tautodailininkė Birutė Dapkienė tapys paveikslus. Galima bus stebėti kūrybinį menininkų darbą, o norintiems – ir  patiems įsilieti į kūrybinį procesą edukacinių užsiėmimų metu.

Birželio 29 d. vyks plenero uždarymo šventė, skirta koplyčios pašventinimo 1-rių metų sukakčiai.

Kasmet naujais kūrybiniais darbais papildoma Skemų socialinės globos namų meno galerija viduje ir po atviru dangumi po dviejų metų savo jubiliejiniu 20-uoju pleneru spalvingai įsilies į Rokiškio – Lietuvos kultūros sostinės – veiklų spektrą.

Nida Lungienė