TĖVYNĖS ŠIMTMETIS

Vasario 16–oji – Lietuvos gimtadienis – brangi ir laukta diena kiekvienam iš mūsų. Tą dieną visoje šalyje plazdėjo vėliavos ir skambėjo šimtai sveikinimo žodžių. Į iškilmingą renginį, kuris vyko Obeliuose, buvo pakviesti Skemų socialinės globos namų  giesmininkai. Švenčiant Lietuvos šimtmetį buvo laikomos Šv. mišios Obelių Šv. Onos bažnyčioje.  Po Šv. mišių obeliečiai rinkosi į miesto aikštę, kur plevėsavo Lietuvos trispalvė, Obelių miesto ir bendruomenės centro vėliavos.  Sveikinimo kalbą pasakė seniūnas Eugenijus Narkūnas ir kiti garbingi šventės svečiai, gaudė varpai, skambėjo muzika, į dangų kilo trispalviai  balionai. Susirinkusius lydėjo gera nuotaika, visi džiaugėsi, šoko aplink laužą ir sveikino vieni kitus su gražiu šalies jubiliejumi.

Užimtumo specialistė Žana Kaladienė