Sticky

Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad mūsų pastangos buvo pastebėtos ir įvertintos. Labai tikime, kad gautas sertifikatas bus ne tik įvertinimas, bet ir paskata toliau tobulėti, bei daryti viską, ką galime geriausiai dėl mūsų paslaugų gavėjų.

Skemų socialinės globos namuose gyventojų sielovadai skiriamas ypatingas dėmesys. Tai natūralu: juk sąžinės laisvė yra neatskiriama, prigimtinė kiekvieno žmogaus teisė. Ir dėmesys maldai, sielovadai liudijamas dideliais ir svarbiais darbais. Tikinčiųjų maldai atvira unikali Skemų koplyčia, kurioje reguliariai aukojamos šv. Mišios. O liaudiškojo pamaldumo tradicijos puoselėjamos ištisus metus: vyksta gegužinės, birželinės pamaldos, spalio mėnesį nuolat kalbamas Rožinis, gavėnios metu – apmąstomas Kryžiaus kelias. Bendruomeninė malda neatsiejama nuo bendruomenės: todėl Skemų socialinės globos namai itin vertina bendrystę su Skemų gyventojais.

Ir praėjęs gegužės mėnuo – ne išimtis. Kasdieną Skemų koplyčioje rinkosi skemiškiai ir globos namų gyventojai, kasdien buvo skaitoma Švč. Mergelės Marijos litanija, giedamos giesmės. Graži bendrystė tęsis ir birželio mėnesį, kuris tradiciškai skiriamas Švč. Jėzaus Širdies garbinimui.

Ši graži bendruomenė savo pamaldumo tradicijomis nori pasidalinti su Skemų socialinės globos namų draugais ir bičiuliais, kviečiame skirti laiko bendrai maldai už šią ypatingą bendruomenę, bendrystę ir bičiulystę.

Skemų socialinės globos namai plečia bendradarbiavimą su užsienio šalių kolegomis. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Italijos New Service Societa’ Cooperativa Sociale Onlus organizacija.

Ši organizacija turi patirties rūpinantis įvarių amžiaus grupių asmenimis: tiek vaikais ir jaunimu, tiek senyvo amžiaus, Alzheimerio liga, demencija sergančiais žmonėmis. Todėl tikime, kad ir Skemų socialinės globos namai gali pasisemti daug vertingos patirties, žinių, taip pat su bičiuliais iš Italijos pasidalinti savo žiniomis bei įžvalgomis. Ši sutartis yra puiki paskata aktyviai ir turiningai bendradarbiauti socialinės globos srityje.

Skemų socialinės globos namų bendruomenė skaičiuoja unikalaus iššūkio „2000 žingsnelių sveikatos ir tvarumo link“ rezultatus. O jie įspūdingi: nueita 115506 žingsnių, virtusių 79,47 km, aplinka išvaduota nuo 5 konteinerių šiukšlių.

      

Šešios savaitės neprailgo: iššūkio dalyviai grožėjosi pavasarėjančia gamta. Pirmosios iššūkio dienos buvo dar tuomet, kai Skemų apylinkes dengė sniegas. Žingsniuodami bendruomenės žmonės stebėjo, kaip džiūsta keliai ir takeliai, kaip sprogsta medžių pumpurai, kaip ima giedoti pirmieji grįžę paukščiai.

Iššūkis buvo naudingas Skemų socialinės globos namų bendruomenei: pasivaikščiojimas gamtoje leido mėgautis vis šiltesniu gaiviu oru, vis aukščiau spindinčia, vis labiau šildančia, vis daugiau vitamino D dovanojančia saule. Pasivaikščiojus bent pusvalandį, nutoldavo stresas, kasdienos rūpesčiai, o šilti pokalbiai, diskusijos, ištiesta pagalbos ranka tvirtino bendruomenės tarpusavio ryšį.

Gražiu pagarbos ir bendruomeniškumo ženklu buvo kelionė į mažas Sniegių kapinaites, kuriose ilsisi Skemų socialinės globos namuose gyvenę žmonės. Jie prisiminti su meile ir pagarba, sutvarkyti kapai…

Bendruomeniškumo dėka šis iššūkis, jo teikiami džiaugsmai ir atradimai tapo prieinami visiems: kas norėjo, keliavo savo tempu pagal sveikatos būklę ir galimybes, kas negalėjo – keliavo neįgaliųjų vežimėliuose, kuriuos stūmė paslaugūs bičiuliai. Kas pavargdavo, sulaukdavo padrąsinimo, vieni kitus įspėdavo apie artėjančias mašinas.

Todėl kasdien vis noriau iššūkio dalyviai rengdavosi spalvingus marškinėlius, vis ilgėjo maršrutai, nueinamų žingsnių kiekis sparčiai augo. Ir tos šešios savaitės prabėgo labai labai greitai.

Tačiau nutirpusi sniego paklotė atskleidė ne tik gražių dalykų: iš pakelių, pievų, palaukių surinkta net 5 konteineriai įvairiausių šiukšlių. Daigiausia – nuorūkų. Be jų, surinkta ir išrūšiuota nemažai įvairiausių pakuočių, drabužių skiaučių, netgi automobilių detalių. Išmokome būti pastabesni, pamatyti ir pakelti numestą šiukšlę. Išmokome rūšiuoti. Ir dabar jau pasivaikščiojimai neįsivaizduojami be pirštinių ir šiukšlių maišelių.

O aktyviausių, iniciatyviausių ir sportiškiausių iššūkio pabaigtuvėse laukė smagūs ir skanūs prizai.

   


Šventei rinkomės pasipuošę – trispalvėmis sagėmis, šalikais. Bendrystė sujungė – kartu nešėme didžiulę Trispalvę prie mūsų namų koplytėlės. Ten sugiedojome „Tautišką giesmę“. Savo meninę programą pristatė kapela „Skemena“: kartu dainavome „Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos“, lingavome, vėliavėlėmis mojavome. Po šventės kartu skanavome arbatą su sausainiais.

Skemų socialinės globos namų Grupinio gyvenimo namų Kęstučio g. gyventoja Ana yra ne tik tradicinio neįgaliųjų menų festivalio „Stiprus, kai tu šalia“ žvaigždė. Ji ir žurnalistinės erdvės NARA.LT pasakojimo herojė.

Plačiau apie tai: https://nara.lt/lt/articles-lt/kodel-bijome-gyventi-salia-zmoniu-su-negalia

Padėti Ukrainoje esantiems žmonėms galima įvairiai ir kiekvienas gali tą padaryti. Skemų socialinės globos namų bendruomenė taip pat aktyviai įsijungė į paramos rinkimą. Bendruomenė atsiliepė į Krašto apsaugos savanorių Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 506-osios kuopos kvietimą rinkti antrines žaliavas: konservų skardinėles, parafino ir vaško likučius apkasų žvakėms lieti, taip pat globos namų auksarankės mezgė vilnones kojines bei pirštines.

 

Šiluma labai svarbi

Apkasų žvakė – tobulas pavyzdys, kaip antrinės žaliavos gali būti dar kartą panaudojamos ir duoti didelę naudą visuomenei. Kariai savanoriai apskaičiavo, kad vidutinio dydžio apkasų žvakė gali degti beveik keturias valandas. Jos šviesa nėra ryški. Tačiau skleidžiamos šilumos pakanka, kad būtų galima pašildyti maistą ar vandenį. O tai apkasuose kovojantiems už šalies laisvę Ukrainos kariams yra labai svarbu. Šiluma ten tiesiogine prasme gelbsti gyvybes.

Todėl, atsiliepdami į karių kvietimą, viso Advento metu Skemų socialinės globos namų bendruomenės nariai stengėsi rinkti žvakių likučius, o valgyklos darbuotojai ir atskiri gyventojai – rinko skardinėles. Kiekvienas žvakės likutis, kiekviena skardinė svarbi: kariai savanoriai ir jų talkininkai žvakes liejo tūkstančiais. Ir artimiausiu metu jos pasieks Ukrainą. Džiaugiamės, kad šiame siuntinyje bus dalelė ir mūsų bendruomenės pastangų, dalelė mūsų širdies.

Į Ukrainą iškeliaus ir nemaža Skemų socialinės globos namų gyventojų numegztų kojinių ir pirštinių siunta. Suskaičiuota, kad dėžėse jau per 40 porų šiltų įvaraus dydžio vilnonių kojinių porų, ir daugiau nei dešimt porų šiltų pirštinių. Kojinės ir pirštinės – įvairaus dydžio. Didžiausios atiteks fronte kovojantiems kariams, mažesnės šildys be elektros ir šildymo likusius Ukrainos miestų vaikus. Tikimės, kad mūsų darbai nors truputėlį palengvins kovojančių Ukrainos žmonių sunkią kasdienybę.

Skemų socialinės globos namai surengė tradicinę socialinės globos įstaigų menų dieną „Stiprus, kai tu šalia“, skirtą paminėti Tarptautinei neįgaliųjų dienai. Tai jau 22-oji šventė, kurios nekantriai laukta. Treji pandemijos metai parodė, kaip pasiilgta scenos, dainų, gyvo bendravimo.
Daina jungia
Šios šventės koncepcija: socialinės globos įstaigų gyventojai koncertuoja kartu su žinomais scenos žmonėmis: savo mieste, rajone ar net visoje šalyje žinomais pop muzikos atlikėjais, bardais, kapelomis, šokėjais. Anksčiau ši šventė rengta Panevėžyje, o pastaruosius vienuoliką metų socialinės globos namų kolektyvus svetingai priima Rokiškio kultūros centro didžioji scena.
Tradiciškai dalyvauti „Stiprus, kai tu šalia“ registruojasi gausus kolektyvų būrys. Ne išimtis ir šie metai: scenoje žiūrovai išvydo net 11-os kolektyvų parengtas programas.
Tikra šio renginio įkvėpėja ir siela yra jo vedėja Gema Jurgelevičienė. Šiemet jai talkino Skemų socialinės globos namų gyventojas Albinas. Į šventę besirenkančius žiūrovus trankiais ir nuotaikingais muzikos kūriniais pasitiko Skemų socialinės globos namų kapela „Skemena“. Taip pat kiekvienas žiūrovas gavo dovaną – tamsoje šviečiančius neoninius akinukus ar apyrankę, kad galėtų spalvingai ploti ir mojuoti mėgiamų dainų ritmu.
Sausakimša salė
Šis renginys laukiamas – tą rodo sausakimša žiūrovų salė. Tradiciškai šventės kvietimai dalinami siekiant aprėpti kuo platesnį rajono bendruomenių, įstaigų, ypač talkinančių neįgaliesiems, ratą. Kvietimai pasiekė ir tolimiausius rajono kampelius – kiekvieną seniūniją. Taip pat pasiekė ir bendruomenes, Rokiškyje įsikūrusių dvejų grupinio gyvenimo namų kaimynus.
Pasigrožėti renginiu atvyko Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Kupiškio, Biržų, Panevėžio rajono savivaldybių atstovai.
Su švente žiūrovus ir dalyvius sveikino Rokiškio dekanato dekanas Eimantas Novikas, kuris įteikė neįkainojamą dovaną – palaiminimą. Seimo pirmininkės pavaduotojas Jonas Jarutis įteikė padėką Skemų socialinės globos namų bendruomenei už neįgaliųjų žmonių talentų paiešką ir puoselėjimą. Tokias padėkas gavo visus šventėje dalyvavusius kolektyvus delegavusios globos įstaigos. Su geriausiais palinkėjimais angelą Skemų socialinės globos namų direktoriui Gintarui Girštautui įteikė Rokiškio rajono meras Ramūnas Godeliauskas, o europarlamentarės Vilijos Blinkevičiūtės padėką įteikė vicemeras Tadas Barauskas. Kupiškio meras Dainius Bardauskas perdavė šilčiausius palinkėjimus visiems šventės kolektyvams, o Panevėžio rajono savivaldybės atstovai dėkojo ir šventės sumanytojai G. Jurgelevičienei. O Skemų socialinės globos namų bendruomenei įteikė milžinišką šakotį su palinkėjimu, kad bent po spygliuką tektų kiekvienam šios gausios bendruomenės nariui.
Dainų daugiau, nei planuota
Tradiciškai, kiekvienas kolektyvas scenoje atlieka po dvi dainas. Tačiau šventę atidaręs šeimininkų – Skemų socialinės globos namų – duetas Ana ir Julius, kartu su šalies scenos žvaigžde Inga Valinskiene šiek tiek pakoregavo scenarijų. Salė suošė išgirdusi pirmuosius dainos apie dievišką žiemą posmelius. O toliau – emocinga ir šilta „Gėlė“, taip pat jautrumu ir nuoširdumu kerinti daina „Du paukščiai“. Kartu su atlikėjais scenoje pasirodė ir Rokiškio Rudolfo Lymano muzikos mokyklos Choreografijos skyriaus jaunosios šokėjos. Šių ir kitų pasirodymų nuotaiką perteikti padėjo ir unikali, tik šiemet Rokiškio kultūros centro įsigyta šviesos įranga.
Žiūrovai garsiais aplodismentais įvertino I. Valinskienės bei Anos su Juliumi pasirodymą.
Po jų į sceną žengė Strūnos socialinės globos namų kolektyvas kartu su Švenčionių kultūros centro kapela „Kaimynai“. Šio pasirodymo metu skambėjo ne tik nuotaikingos dainos, bet ir senieji instrumentai – cimbolai, basetlė.
Obelių socialinių paslaugų namų kolektyvo pasirodymas buvo žavus jaunatviška energija, įdomia scenografija, ir tyru, vaikišku nuoširdumu.
Jaunatviška energija žavėjo dvi Emilijos: Vaitkutė ir Venediktovaitė, kurios koncertavo Zarasų socialinės globos namų duetu: Žydrūnu ir Erlandu.
Linkuvos socialinės globos namų atlikėjai kartu su Linkuvos bažnytinio choro vadove, vargonininke Marija Kacilevičiūte dainomis išreiškė palaikymą kovojančiai Ukrainos tautai. Ukrainiečių liaudies dainos „Tu motule mana“ metu scena sušvito geltonai mėlynai – Ukrainos vėliavos spalvomis. Šia jautria gaida baigėsi pirmoji koncerto dalis. Į pertrauką žiūrovus šventės vedėjai palydėjo jautriais Skemų socialinės globos namuose gyvenančio poeto Broniaus žodžiais apie žiemą ir sniegą, kuris yra išblyškusių sapnų trupiniai, perdegusių kentėjimų nuolaužos, saulės išblukintų svajonių likučiai.
Antrosios dalies toną uždavė energingas ir pozityvus Kupiškio socialinės globos namų kolektyvo pasirodymas. Jie planavo koncertuoti kartu su baritonu Andriumi Apšega, tačiau vėliau dėl svarbių priežasčių žvaigždė negalėjo pasirodyti šiame koncerte. Taigi, šių namų meno vadovui Sigitui Malinauskui teko imtis lyderio vaidmens.
Ne mažiau nuotaikingos buvo ir Jurdaičių socialinės globos namų kolektyvo parengtos dainos „Pelėda“ ir „Vienintelė“, kurias atlikti padėjo įvairių televizijos konkursų dalyvė Jolanta Gižienė.
Visagino socialinės globos namų solistas Aleksandras su poete, rašytoja, dainų autore ir atlikėja Hana Vinokur parengė kamerinį pasirodymą, kuriame taip pat buvo ukrainietiškų akcentų – populiari daina „Červona ruta“.
Apie artėjančias Kalėdas priminė Kėdainių socialinės globos namų į sceną pakviestas Kalėdų senelis. Šventinę nuotaiką kūrė ir studijos „Carpe diem“ šokėjos, kartu su vadove Raminta ir profesionalia šokėja Violeta. O suskambus antrai dainai paaiškėjo, kokia gi žvaigždė talkina šiam ugningam kolektyvui – tai grupių „Prologas“, „Pusbroliai Aliukai ir sesutė“ solistas Kęstutis Valionis.
Strėvininkų socialinės globos namų gyventojai kartu su Arvydu Vilčinsku griovė kėdainiečių prišauktos žiemos kerus smagia daina „Vasarėlė“. O antroji daina buvo smagiu ir simboliniu pavadinimu – „Pabandom iš naujo“.
Įsilinksminę žiūrovai nė nepastebėjo, kad atėjo eilė paskutiniam vakaro pasirodymui: į sceną buvo pakviesti Jotainių socialinės globos namų dainininkai kartu su lietuviškos estrados garsenybe Irena Ulvydaite. Ir pirmoji daina „Ar girdi“ nepaliko abejingų, o štai antrąją – „Skrido paukščiai“ kartu jau dainavo visa salė. Nutilus aplodismentams, į sceną buvo pakviesti visi šventės dalyviai, kartu su Skemų socialinės globos namų gyventojais Ana ir Juliumi atlikti finalinę dainą „Ačiū, kad šalia esi“. Nepastebėtos ištirpo keturios šventės valandos, palikdamos šilčiausius įspūdžius. Kalbinti žiūrovai atviravo: tai buvo taip jautru, nuoširdu, kad akių kampučiuose pasirodydavo ašaros.
Šią šventę organizavo Skemų socialinės globos namų bendruomenė. O už paramą ji dėkinga generaliniam rėmėjui AB „Rokiškio sūris“, rėmėjams UAB „Rokiškio mėsinė“ ir UAB „Lamikara“. Taip pat informaciniams rėmėjams: „Gimtajam Rokiškiui“ ir „Rokiškio Sirena“. O kartu su šalies socialinės globos namų įstaigų talentais koncertavusios žvaigždės išsivežė ne tik šiltus prisiminimus, bet ir unikalią, pagal senovines Aukštaitjos krašto tradicijas iškeptą, Lietuvos tautinio kulinarinio paveldo ženklu pažymėtą jūžintiškės Jūratės Puslienės iškeptą duoną…