Lietuvos valstybės atkūrimo diena – vasario 16-oji

Kai mes išlaisviname savo švytėjimą, nesąmoningai leidžiame žmonėms daryti tą patį. Kai mes išsilaisviname nuo savo baimių, mūsų buvimas savaime išlaisvina kitus. (Nelsonas Mandela)

Gražios šventės proga smagu pasibūti kartu. Kartu sugiedoti himną, pasiklausyti eilių, padainuti ir pašokti kartu. Kartu atšvęsti Laisvę. Ačiū mūsų šauniajai liaudiškos muzikos kapelai “Skemena”. Ir sveikinimai visiems mūsų broliams ir sesėms lietuviams visame pasaulyje.

Vasario 14-oji

Kokybės diegimo sistema (EQUASS)

                

Skemų socialinės globos namai dalyvauja projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ Nr. 08.4.1.-ESFA-V-421-01-0001.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Projekto tikslas – didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus.

Projekto vykdytojas – Valakupių reabilitacijos centras.

Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistema (EQUASS) yra sertifikavimo sistema, skirta socialinių paslaugų kokybės užtikrinimui ir kontrolei. Tai galimybė organizacijoms, teikiančioms socialines paslaugas, įsitraukti į išorinį sertifikavimo procesą Europos lygmenyje, kuriuo jie garantuoja paslaugų vartotojams ir suinteresuotiesiems savo paslaugų kokybę. EQUASS Assurance ženklas garantuoja paslaugų teikimo kokybę, patvirtindamas atitiktį 50 kokybės principais pagrįstiems kriterijams. Šie kriterijai apima esminius Kokybės vadybos sistemos elementus, taikomus socialiniame sektoriuje. Pagal EQUASS programas teikiamos visapusiškos paslaugos kokybės gerinimo, skatinimo, pripažinimo ir sertifikavimo srityse, kuriose laikomasi socialinėms paslaugoms Europoje keliamų kokybės reikalavimų.

   

Triukšmingas Kalėdinis karnavalas

Vat tai įvykis nutiko – didžiulis pulkas žvaigždžių susirinko. Ir “Valinskienė”, ir “Dambrauskaitė”, ir “Paškevičius”, ir “Cicinas”….. visus net išvardinti sunku. Galėčiau pasakot ilgai apie tai kas buvo, bet po šokių ir žaidimų jėgų nebeliko.

Pasakysiu tik, kad proga nepaprasta – Žiurkė Kiaulę pensijon lydėjo.

Tai bent smagumėlis! Jei sudalyvaut nespėjai, tai vat kelios paparacų pagautos akimirkos 🙂

.             

Translate »