Sticky

Džiaugiamės ir didžiuojamės, kad mūsų pastangos buvo pastebėtos ir įvertintos. Labai tikime, kad gautas sertifikatas bus ne tik įvertinimas, bet ir paskata toliau tobulėti, bei daryti viską, ką galime geriausiai dėl mūsų paslaugų gavėjų.

Skemų socialinės globos namai – bene didžiausia Rokiškio rajone dailės galerija: jų erdves puošia daugiau kaip 200 įvairiausių meno kūrinių. Ir šiemet kolekciją papildė dvidešimt ketvirtojo plenero keturi nauji menininkų Arvydo Bagdono, Gintaro Varno, Sauliaus Kronio bei Domininko Čepo darbai. Susipažinti su jais Skemų socialinės globos namų svečiai ir bendruomenė buvo pakviesti birželio 29-ąją. Šventė tradiciškai prasidėjo Skemų koplyčioje Šv. Mišiomis. Linkėdamas Skemų socialinės globos namų gyventojams, darbuotojams, plenero dalyviams Dievo palaimos, šių namų bendruomenės sielovada besirūpinantis Obelių, Kriaunų, Aleksandravėlės klebonas Laimonas Nedveckas priminė, kad septyni – Dievo palaimę ir pilnatvę ženklinantis skaičius. Šiemet minimi septyneri metai nuo tos dienos, kai buvo pašventinta Skemų koplyčia.

Šiek tiek anksčiau, nei įprasta

Įprastai Skemų socialinės globos namų menininkų pleneras būdavo rugpjūtį ženklinantis įvykis. O štai šiemet šio ypatingo renginio data gerokai paankstinta. Globos namai kūrybos erdve tapo vos prabėgus savaitei po kito itin svarbaus renginio – „Giesmių pynė Marijai“. Pleneras „Aukštaitija –2023“ atidarytas be didelės pompastikos. Tiesiog šiemet keturi plenero senbuviai menininkai pasirinko savo darbų erdves. Ir per ganėtinai trumpą laiką – vos dvi su trupučiu savaitės skubėjo kurti numatytuosius kūrinius.

Skemų socialinės globos namų direktorius Gintaras Girštautas, rūpestingai puoselėjantis plenerų tradiciją, įsitikinęs, kad menas, kultūringa, dvasinga aplinka neatsiejama nuo žmogaus sielos raidos. Jam antrina ir dailininkas Arvydas Bagdonas: „Aplankiau daug Europos šalių, lankiausi įvairiose įstaigose, globos namuose. Fragmenitiškai eksponuojamų meno darbų mačiau, tačiau tokios įspūdingos meno galerijos, kaip Skemuose, kitur matyti neteko. Juk menas gydo žmogaus sielą, duoda peno protui, ugdo ir augina. Ir net tas žmogus, kuris žodžiais nemoka ar negali išreikšti savo jausmų pamačius meno kūrinį, junta jo galią gydyti, mažinti skausmą, lavinti, džiuginti. Šie plenerai yra labai svarbus žmogaus ugdymo aspektas, ir turime džiaugtis, kad Skemuose yra tokia didžiulė, įdomi meno erdvė, vertinti ją, nebijoti rodyti pasauliui“.

                 

Laikosi tradicijų

Šiemetiniai menininkų darbai darniai įsikomponavo į Skemų socialinės globos namų erdves. Medžio drožėjo Gintaro Varno ir kalvio Sauliaus Kronio darbai – tęstiniai. G. Varnas Skemų koplytėlės pašonėje kuria didžiulę prakartėlę. Pernai kunigas Laimonas Nedveckas palaimino Švč. Mergelės Marijos su kūdikiu skulptūrą. O šiemet sukurtas ir Šventosios Šeimos globėjas Šv. Juozapas, pasirėmęs žiedais pražydusia lazda. Žvelgdamas į Šv. Juozapo skulptūrą, dvasininkas akcentavo prasmingus skaičius: Skemų koplyčia šiemet skaičiuoja septintuosius metus, septyneri metai buvo Senojo Testamento Juozapo pranašystės skaičius, septynerius metus Šventoji Šeima praleido Egipte, besislėpdama nuo Erodo persekiojimų. Šventojo Rašto vertėjas kunigas Laimonas Nedveckas akcentavo, kad septyni yra Dievo pilnatvę ženklinantis skaičius. Ir to linkėjo Skemų bendruomenei bei kūrėjams. Dvasininkas atkreipė susirinkusiųjų dėmesį ir į kitą prasmingą akcentą – gėlėmis pražydusią Šv. Juozapo lazdą. Jis linkėjo, kad kaip žiedai joje, čia skleistųsi meilė, bendrystė ir kūrybinės idėjos.

Pagerbta ir daug laiko Skemų koplyčios tvarkymui, gegužinių, birželinių, spalio – šv. Rožinio mėnesio – pamaldų organizavimui skirianti socialinė darbuotoja Zita Skvarnavičienė. Šv. Mišiose prašyta jai sveikatos ir Dievo palaimos, o ji pati giedojo pamaldose, talkindama vargonininkui Egidijui Kundrotui. Taip pat Skemų socialinės globos namų direktorius Gintaras Girštautas padėkojo ir daugelį metų maldų organizavimu bei vedimu besirūpinančiai Skemų bendruomenės atstovei Stasei Kėvalienei.

Kalvis Saulius Kronis tęsė savo kelerių metų darbą: dviem žibintais papildyta į koplytėlę vedanti žibintų alėja. Plenero kuratorius dailininkas Arvydas Bagdonas žaismingai patikrino, ar iš gero, tvirto metalo tie žibintai sukurti, ar nenuskins jų grakščių stiebų kokia krūmapjovė.

Atminties ženklai

Tokia pat smagia, šmaikščia maniera pristatytas ir skulptoriaus Domininko Čepo naujausias kūrinys. Jam baigti vos nepritrūko laiko: menininkas kėlėsi vos prašvitus, kad padailintų paskutiniuosius įdomaus, prasmingais ženklais paženklinto akmens akcentus. Šiemetinė jo darbo tema: pagarbos įamžinimas tiems, kurie yra šios žemės šeimininkai. Kaip sakė Skemų socialinės globos namų direktorius Gintaras Girštautas, Vytis liudys, kad Skemai visados buvo, yra ir bus mūsų valstybės, Lietuvos dalimi. Prasminga jungtimi su pačiais tolimiausiais istoriniais laikais tapo išraižyta žvakidė – Krošinskių giminės simbolis. Kitame akmens šone – galingas Tyzenhauzų jautis. Virš jo – paskutiniųjų šių žemių valdytojų grafų Pšezdzieckių herbas – trys sidabrinės juostos ir lelija.

Tiek plenero svečiai, tiek ir kolegos menininkai stebėjosi skulptoriaus Domininko Čepo veiklumu ir stiprybe. Jie prasitarė, kad kitąmet kūrėjas švęs aštuoniasdešimtmetį.

Ypatinga dailininko diena

O štai dailininkas Arvydas Bagdonas pasidžiaugė, kad ir šio plenero pradžią, ir jo pabaigą ženklino labai prasmingos dovanos. Vykdamas į atidarymą sužinojo, kad dukrai, gyvenančiai Australijoje, gimė mažylis. O šiandien menininkas džiaugėsi pačia gražiausia daina – vos prieš keturias valandas gimusio sūnaus mažylio verksmu. Gal todėl ir šiemetinis dailininko kūrinys šalia Muzikos kabineto toks džiugus ir ekspresyvus: spalvomis, nuotaikomis, natomis, klasika ir džiazu, grožiu ir intriga. Nors susirinkusieji kaip mat atpažino vieną centrinių pano figūrų: vyriškis, apkabinęs savo mylimąją, labai jau panašus į rokiškėnų iki šiol mylimą folkloro ir dainuojamosios poezijos dainių Algirdą Svidinską. Įdomu ir tai, kad bėganti penklinė ir dainos apie Rokiškį žodžiai – tai ne atsitiktinis natų rinkinys. Tai ištrauka iš dailininko Arvydo Bagdono bičiulio, skulptoriaus Gedimino Žuklio, kuris yra dar ir kompozitorius, operų kūrėjas, operos apie Sofiją Tyzenhauzaitę, ištrauka.

Pristatydamas savo kūrinį, Arvydas Bagdonas prisipažino, kad tapė greitai. Ne dėl to, kad laikas spaudė. O dėl to, kad judriame koridoriuje su reikalais ir be jų nuolatos sukinėjosi Skemų socialinės globos namų gyventojai. Juk taip įdomu pažiūrėti, ką menininkas dar nutapė, paklausti, ką planuoja nupiešti, ir pasidalinti savo norais bei paslaptimis. Pavyzdžiui, apie artėjantį gimtadienį… Juk viena iš esminių šių plenerų prasmių ir yra ne tik galutinis meno kūrinys, bet ir jo kūrybos pažinimo procesas: nuo pirmųjų potėpių, eskizų, iki galutinio kūrinio pristatymo. Ir kiekvienas Skemų socialinės globos namų bendruomenės žmogus norėjo prie šio proceso prisidėti: kas pažiūrėti, kas dažus ar įrankius atnešti, kas akmens atskalas pasisiūlyti sušluoti, o kas tiesiog palinkėti gero darbo…

Skemų socialinės globos namuose gyventojų sielovadai skiriamas ypatingas dėmesys. Tai natūralu: juk sąžinės laisvė yra neatskiriama, prigimtinė kiekvieno žmogaus teisė. Ir dėmesys maldai, sielovadai liudijamas dideliais ir svarbiais darbais. Tikinčiųjų maldai atvira unikali Skemų koplyčia, kurioje reguliariai aukojamos šv. Mišios. O liaudiškojo pamaldumo tradicijos puoselėjamos ištisus metus: vyksta gegužinės, birželinės pamaldos, spalio mėnesį nuolat kalbamas Rožinis, gavėnios metu – apmąstomas Kryžiaus kelias. Bendruomeninė malda neatsiejama nuo bendruomenės: todėl Skemų socialinės globos namai itin vertina bendrystę su Skemų gyventojais.

Ir praėjęs gegužės mėnuo – ne išimtis. Kasdieną Skemų koplyčioje rinkosi skemiškiai ir globos namų gyventojai, kasdien buvo skaitoma Švč. Mergelės Marijos litanija, giedamos giesmės. Graži bendrystė tęsis ir birželio mėnesį, kuris tradiciškai skiriamas Švč. Jėzaus Širdies garbinimui.

Ši graži bendruomenė savo pamaldumo tradicijomis nori pasidalinti su Skemų socialinės globos namų draugais ir bičiuliais, kviečiame skirti laiko bendrai maldai už šią ypatingą bendruomenę, bendrystę ir bičiulystę.

Skemų socialinės globos namai plečia bendradarbiavimą su užsienio šalių kolegomis. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Italijos New Service Societa’ Cooperativa Sociale Onlus organizacija.

Ši organizacija turi patirties rūpinantis įvarių amžiaus grupių asmenimis: tiek vaikais ir jaunimu, tiek senyvo amžiaus, Alzheimerio liga, demencija sergančiais žmonėmis. Todėl tikime, kad ir Skemų socialinės globos namai gali pasisemti daug vertingos patirties, žinių, taip pat su bičiuliais iš Italijos pasidalinti savo žiniomis bei įžvalgomis. Ši sutartis yra puiki paskata aktyviai ir turiningai bendradarbiauti socialinės globos srityje.

Skemų socialinės globos namų bendruomenė skaičiuoja unikalaus iššūkio „2000 žingsnelių sveikatos ir tvarumo link“ rezultatus. O jie įspūdingi: nueita 115506 žingsnių, virtusių 79,47 km, aplinka išvaduota nuo 5 konteinerių šiukšlių.

      

Šešios savaitės neprailgo: iššūkio dalyviai grožėjosi pavasarėjančia gamta. Pirmosios iššūkio dienos buvo dar tuomet, kai Skemų apylinkes dengė sniegas. Žingsniuodami bendruomenės žmonės stebėjo, kaip džiūsta keliai ir takeliai, kaip sprogsta medžių pumpurai, kaip ima giedoti pirmieji grįžę paukščiai.

Iššūkis buvo naudingas Skemų socialinės globos namų bendruomenei: pasivaikščiojimas gamtoje leido mėgautis vis šiltesniu gaiviu oru, vis aukščiau spindinčia, vis labiau šildančia, vis daugiau vitamino D dovanojančia saule. Pasivaikščiojus bent pusvalandį, nutoldavo stresas, kasdienos rūpesčiai, o šilti pokalbiai, diskusijos, ištiesta pagalbos ranka tvirtino bendruomenės tarpusavio ryšį.

Gražiu pagarbos ir bendruomeniškumo ženklu buvo kelionė į mažas Sniegių kapinaites, kuriose ilsisi Skemų socialinės globos namuose gyvenę žmonės. Jie prisiminti su meile ir pagarba, sutvarkyti kapai…

Bendruomeniškumo dėka šis iššūkis, jo teikiami džiaugsmai ir atradimai tapo prieinami visiems: kas norėjo, keliavo savo tempu pagal sveikatos būklę ir galimybes, kas negalėjo – keliavo neįgaliųjų vežimėliuose, kuriuos stūmė paslaugūs bičiuliai. Kas pavargdavo, sulaukdavo padrąsinimo, vieni kitus įspėdavo apie artėjančias mašinas.

Todėl kasdien vis noriau iššūkio dalyviai rengdavosi spalvingus marškinėlius, vis ilgėjo maršrutai, nueinamų žingsnių kiekis sparčiai augo. Ir tos šešios savaitės prabėgo labai labai greitai.

Tačiau nutirpusi sniego paklotė atskleidė ne tik gražių dalykų: iš pakelių, pievų, palaukių surinkta net 5 konteineriai įvairiausių šiukšlių. Daigiausia – nuorūkų. Be jų, surinkta ir išrūšiuota nemažai įvairiausių pakuočių, drabužių skiaučių, netgi automobilių detalių. Išmokome būti pastabesni, pamatyti ir pakelti numestą šiukšlę. Išmokome rūšiuoti. Ir dabar jau pasivaikščiojimai neįsivaizduojami be pirštinių ir šiukšlių maišelių.

O aktyviausių, iniciatyviausių ir sportiškiausių iššūkio pabaigtuvėse laukė smagūs ir skanūs prizai.

   


Šventei rinkomės pasipuošę – trispalvėmis sagėmis, šalikais. Bendrystė sujungė – kartu nešėme didžiulę Trispalvę prie mūsų namų koplytėlės. Ten sugiedojome „Tautišką giesmę“. Savo meninę programą pristatė kapela „Skemena“: kartu dainavome „Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos“, lingavome, vėliavėlėmis mojavome. Po šventės kartu skanavome arbatą su sausainiais.

Skemų socialinės globos namų Grupinio gyvenimo namų Kęstučio g. gyventoja Ana yra ne tik tradicinio neįgaliųjų menų festivalio „Stiprus, kai tu šalia“ žvaigždė. Ji ir žurnalistinės erdvės NARA.LT pasakojimo herojė.

Plačiau apie tai: https://nara.lt/lt/articles-lt/kodel-bijome-gyventi-salia-zmoniu-su-negalia

Padėti Ukrainoje esantiems žmonėms galima įvairiai ir kiekvienas gali tą padaryti. Skemų socialinės globos namų bendruomenė taip pat aktyviai įsijungė į paramos rinkimą. Bendruomenė atsiliepė į Krašto apsaugos savanorių Vyčio apygardos 5-osios rinktinės 506-osios kuopos kvietimą rinkti antrines žaliavas: konservų skardinėles, parafino ir vaško likučius apkasų žvakėms lieti, taip pat globos namų auksarankės mezgė vilnones kojines bei pirštines.

 

Šiluma labai svarbi

Apkasų žvakė – tobulas pavyzdys, kaip antrinės žaliavos gali būti dar kartą panaudojamos ir duoti didelę naudą visuomenei. Kariai savanoriai apskaičiavo, kad vidutinio dydžio apkasų žvakė gali degti beveik keturias valandas. Jos šviesa nėra ryški. Tačiau skleidžiamos šilumos pakanka, kad būtų galima pašildyti maistą ar vandenį. O tai apkasuose kovojantiems už šalies laisvę Ukrainos kariams yra labai svarbu. Šiluma ten tiesiogine prasme gelbsti gyvybes.

Todėl, atsiliepdami į karių kvietimą, viso Advento metu Skemų socialinės globos namų bendruomenės nariai stengėsi rinkti žvakių likučius, o valgyklos darbuotojai ir atskiri gyventojai – rinko skardinėles. Kiekvienas žvakės likutis, kiekviena skardinė svarbi: kariai savanoriai ir jų talkininkai žvakes liejo tūkstančiais. Ir artimiausiu metu jos pasieks Ukrainą. Džiaugiamės, kad šiame siuntinyje bus dalelė ir mūsų bendruomenės pastangų, dalelė mūsų širdies.

Į Ukrainą iškeliaus ir nemaža Skemų socialinės globos namų gyventojų numegztų kojinių ir pirštinių siunta. Suskaičiuota, kad dėžėse jau per 40 porų šiltų įvaraus dydžio vilnonių kojinių porų, ir daugiau nei dešimt porų šiltų pirštinių. Kojinės ir pirštinės – įvairaus dydžio. Didžiausios atiteks fronte kovojantiems kariams, mažesnės šildys be elektros ir šildymo likusius Ukrainos miestų vaikus. Tikimės, kad mūsų darbai nors truputėlį palengvins kovojančių Ukrainos žmonių sunkią kasdienybę.