Didžiausioje bei gražiausioje Obelių miesto šventėje “Obelinėje” šiais metais sudalyvavo ir mūsų globos namų gyventojai. Vieni prekiavo ir reklamavo savo darbelius, kiti vaišino “Obelinės” svečius pačių rinktų žolelių arbata, o Rimantas ir Arvydas, kurie dalyvauja Obelių meno saviveiklos kolektyvuose, dainavo ansamblyje ,,Raminta,, ir kapeloje ,,Malūnas,,.

Rugsėjo 3 dieną projekto „Menininkų pleneras „Skemų koplyčiai–5“ uždarymas prasidėjo Šv. Mišiomis, skirtomis Skemų socialinės globos namų 85-mečiui ir Skemų koplyčios palaiminimo 5-mečiui. Socialinės darbuotojos Zitos Skvarnavičienės ir pagalbininkų nupintais gėlių vainikais išpuoštoje koplyčioje Šv. Mišias aukojo Rokiškio dekanato dekanas kunigas Eimantas Novikas, koncelebravo Obelių parapijos klebonas kunigas Laimonas Nedveckas, giedojo solistės Asta Vajegienė ir Giedra Markevičienė, vargonavo Justinas Šapola.

Po Šv. Mišių Skemų socialinės globos namų direktorius Gintaras Girštautas visiems įteikė Jūratės Puslienės iš Jūžintų keptos naminės duonos kepalus. Padėkojo ir koplyčios sielai Stasei Kėvalienei, kuri bendruomenei organizuoja įvairias pamaldas, rūpinasi koplyčios puošyba, prieigų gėlynais, bei jos pagalbininkui Skemų socialinės globos namų gyventojui Kęstučiui Antanaičiui.

22-ajame plenere dalyvavusių menininkų kūrybiniai darbai buvo skirti koplyčios ir jos prieigų papuošimui. Nuo šiol gėrėsimės kūrybinio vadovo Arvydo Bagdono dažyta mozaika koplyčioje, o jos prieigose – rokiškėno medžio drožėjo Gintaro Varno Šv. Antano medžio skulptūra, panevėžiečio kalvio Sauliaus Kronio kryžiumi-saulute, G. Varno skulptūrai „Švč. Mergelė Marija“ bei skulptoriaus Domininko Čepo (akmuo) ir S. Kronio (metalas) bendra kompozicija „Šviesos nešėjas“.

Uždarymo metu Europos parlamento narės Vilijos Blinkevičiūtės padėkas menininkams įteikė Rokiškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas Tadas Barauskas.  Kūrėjai gavo ir Seimo pirmininko pavaduotojo Jono Jaručio padėkas.

Su įstaigos 85-mečiu sveikino Seimo narys Vidmantas Kanopa, tuo pačiu įteikdamas ir rėmėjo UAB ,,Rokiškio mėsinė“ dovanas kūrėjams. Sveikino Seimo narių Lauryno Kasčiūno ir Pauliaus Saudargo padėjėja Audronė Kaupienė, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės globos įstaigų skyriaus vedėjas Darius Pauliukonis, Panevėžio Algimanto Bandzos socialinių paslaugų namų direktorius Juodzevičius, Rokiškio kaimiškosios seniūnijos seniūnė Dalia Janulienė, Rokiškio socialinės paramos centro direktorė Jolanta Paukštienė ir kt.

Dailininkas Arvydas Bagdonas pristatė savo šiais metais išleistą tapybos katalogą „Suradęs gyvenimo formulę“ ir, kaip rėmėjas, padovanojo dalyvavusiems.

Koncertavo liaudies instrumentų ansamblis „UT“ iš Utenos (vadovė Loreta Liaugaudė). Kolektyvas, kuriame meistro J. Lašo kanklėmis bei kitais liaudies instrumentais groja ir moksleiviai, ir suaugę, buvo priimtas labai šiltai, nepagailint audringų plojimų, kartu dainuojant ir šokant.

Dėkojame plenero rėmėjams: Lietuvos kultūros tarybai, UAB „Rokmedis“, UAB „Henvida“, UAB ,,Rokiškio mėsinė“, dailininkui Arvydui Bagdonui, laikraščiui „Gimtasis Rokiškis“, Rokiškio amatų ir turizmo informacijos centrui. Taip pat ,,Rokiškio sirenai“, tiesiogiai transliavusiai Šv. Mišias iš koplyčios ir suteikusiai galimybę norintiems virtualiai kartu pabūti maldos bendrystėje ir pamatyti gražiausios Aukštaitijoje koplyčios interjerą.

Projekto autorė Nida Lungienė

 

     Antrieji Rokiškio mieste grupinio gyvenimo namai Sėlių gatvėje jau pamažu baigiami įrengti. Nors dar nemažai darbo laukia, būsimieji šių namų gyventojai jau nekantrauja įsikurti.
Na, o šiandien džiaugiamės sulaukę garbingų svečių – apžiūrėti ir kartu su mumis pasidžiaugti pasiekimais atvyko Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės globos įstaigų skyriaus vedėjas Darius Pauliukonis, Seimo vicepirmininkas Jonas Jarutis, seimo narys Vidmantas Kanopa, Rokiškio savivaldybės Tarybos narė ir TS-LKD Rokiškio skyriaus naujoji pirmininkė Audronė Kaupienė ir dar daug kitų nemažiau gerbiamų svečių.
Išgirdome daug pagyrų bei gražių palinkėjimų, kurie, tikimės, greit išsipildys.

Rugpjūčio 4 dieną startavo 22-asis Menininkų pleneras „Skemų koplyčiai–5“
Šių metų projektas „Menininkų pleneras „Skemų koplyčiai–5“ yra skirtas vienos
gražiausių Aukštaitijoje – Skemų socialinės globos namų koplyčios palaiminimo 5-rių metų
paminėjimui.
Nuo pat koplyčios atidarymo – 2016 metų vasaros – kasmet dalis menininkų plenerų
darbų buvo skiriama koplyčiai ir varpinei, tad jas puošia: medinė altoriaus skulptūra
,,Nukryžiuotasis“, 15-ka tapytų ,,Kryžiaus kelio stočių“ ir skliautinės lubos, sukurti vitražai,
iš metalo nukalti 3 kryžiai ir sietynas bei ,,Angelų ir saulės“ kompozicija virš bažnyčios durų.
Prieigose – akmens kompozicijos ,,Koplytstulpis“, „Šventoji šeima“, „Besimeldžiantis
angelas“, medinės skulptūros – Švč. Mergelė Marija, „Rūpintojėlis“ ir laiminančio Kristaus
„Paskutinė vakarienė“ bei metalo žibintai ir vitražas ,,Geroji žinia“ virš varpinės durų.
Šio plenero visi kūrybiniai darbai bus skirti koplyčios ir jos prieigų papuošimui. Taip yra
tęsiama dailės, skulptūros, kalvystės ir medžio drožybos plenerų kūrybinė tradicija, kurią
kūrė 19 profesionalių menininkų ir tautodailininkų, padovanojusių apie 200 įvairių meno
kūrinių – tapytų paveikslų, medžio ir akmens skulptūrų, kalvystės darbų, ištapytų langinių.
Plenere dalyvauja 4 menininkai. Kūrybinis vadovas Arvydas Bagdonas tapys koplyčioje,
rokiškietis medžio drožėjas Gintaras Varnas droš Šv. Antano medžio skulptūrą, panevėžietis
kalvis Saulius Kronis kals metalo kryžių vilniečio skulptoriaus Domininko Čepo akmens
skulptūrai ,,Šviesos nešėjas“.
Rugsėjo 3 dieną Šv. Mišios, skirtos Skemų socialinės globos namų 85-mečiui ir Skemų
koplyčios palaiminimo 5-mečiui paminėti, vyks plenero uždarymas, dailininko Arvydo
Bagdono tapybos katalogo „Suradęs gyvenimo formulę“ pristatymas, koncertuos liaudies
instrumentų ansamblis „UT“ iš Utenos (vadovė Loreta Liaugaudė).
Plenerą remia: Lietuvos kultūros taryba, UAB „Rokmedis“, UAB „Henvida“ ir
dailininkas Arvydas Bagdonas (Vilnius).
Informaciniai rėmėjai: laikraštis „Gimtasis Rokiškis“ ir Rokiškio amatų ir turizmo
informacijos centras.
Kaip visi 2021 metų vykstantys renginiai, šis projektas skiriamas Skemų socialinės
globos namų 85-mečiui paminėti.
Nida Lungienė

Skemų socialinės globos namai šiais metais švenčia gražų jubiliejų – 85-ąsias įkūrimo metines. Švenčiant gimtadienį, norisi daug linksmybių ir gerų draugų šalia. Pati tinkamiausia proga pasikviesti draugus bei partnerius, žinoma, yra tarptautinė Draugystės diena. Draugystė yra tai, apie ką galima kalbėti be paliovos arba tiesiog džiaugtis buvimu kartus ir veikti kažką kartu. Kaip kadaise rašė Johanas Volfgangas fon Gėtė: “Geriausias būdas išlaikyti draugystę – dalytis mintimis apie savo darbus. Žmones labiausiai suartina veikla.”  Mums buvo smagu susitikti su draugais, o mūsų draugams tai buvo puiki proga susipažinti. Kartu su į svečius atvykusiais įstaigos parteriais šiandien mes šokome, dainamove, smagiai leidome laiką, o ir išmokome bei sužinojome daug naujo bei įdomaus.

Visuomenės sveikatos biuro atstovės papasakojo apie tai, kokią žalą daro nesveikas gyvenimo būdas mūsų organizmui, davė patarimų kaip kovoti su viršsvoriu, parodė kaip teisingai vaikščioti su šiaurietiškomis lazdomis ir pamokė, kaip atlikti širdies masažą bei dirbtinį kvėpavimą.

Linksmos merginos iš Rokiškio Turizmo ir Amatų informacijos centro surengė viktoriną apie Rokiškio kraštą. Atsakiusieji į klausimus gavo govanų – kas magnetuką, kas žemėlapį – o neatsakiusiusieji turėjo galimybę išgirsti daug naujo apie mūsų kraštą ir jo istoriją.Skaityti toliau

Ar kada skaičiavote Kalvarijas Velniakalnyje arba ratus prie “Rokiškio sūrio” gamyklos esančioje pienovežių ekspozicijoje? O ar žinote kur Rokiškyje yra kunigaikščių suolelis? Ne?
Rokiškio turizmo ir amatų informacijos centras mums pasiūlė labai smagų žaidimą “Pagauk kiškį”, kurio metu tikrai daug naujo gali sužinoti ir daug įdomių dalykų pamatyti pėsčiomis keliaudamas po visą miestą.
Vadovaudamiesi specialiai žaidimui paruoštu žemėlapiu ir sekdami ant šaligatvių nupieštomis kiškio pėdutėmis, mūsų nedidelis pulkelis apkeliavo visą miestą – nuo Velniakalnio iki “Rokiškio sūrio”, nuo Šepkos parko iki Šimtmečio aikštės, nuo Rokiškio ežero batutų iki Krašto muziejaus, nuo Paminklo Laisvei iki gatvės, padabintos ryškiomis langinėmis.
Eidami pėsti “nušovėme” net kelis kiškius vienu šūviu – eidami apie 10 km maršrutu neblogai pasportavome, pamatėme tokias miesto įdomybes, kurias dažnai visi tik pravažiuoja nepastebėdami, smagiai praleidome laiką. O už pakeliui atliktas užduotis dar ir dovanų gavome!
Ačiū mūsų draugams Rokiškio turizmo ir amatų informacijos centras už smagią dieną ir iki kitų susitikimų.