Menas – tai kūrėjo kelias į savo kūrinį

Menas – tai kūrėjo kelias į savo kūrinį. Šis kelias, yra idealus ir amžinas, nors ir nedaugelis žmonių jį mato; dažniausiai net pats kūrėjas jo nepastebi daugelį metų ar net visą gyvenimą, jeigu nepatenka į sąlygas, duodančias tai pajusti. (Ralfas Valdo Emersonas)
Ačiū garsiam dailininkui Arvydui Bagdonui už nuostabų laiką spalvų pasaulio edukacinėje programoje, už suteiktas žinias ir padrąsinimą kurti…

Dailės galerijos lankytojų tapybos darbų paroda „Improvizacija“.

 

21-asis pleneras nuskambėjo dūdų fanfaromis

Rugpjūčio 27 dieną Skemų socialinės globos namuose įvyko ,,21-ojo Tapybos, skulptūros, vitražų, kalvystės ir medžio drožybos plenero“ uždarymas. Pirmasis sieninės tapybos darbą „Prie jūros“ pristatė plenero kūrybinis vadovas, kraštietis Arvydas Bagdonas. Kad įamžinti šiuos pandemijos metus, jo paveiksle nutapytos prie jūros besiilsinčios merginos yra su kaukėmis.

Prie kitų, lauke esančių plenero darbų eiseną vedė skambi dūdų muzika, atliekama Panevėžio rajono, Šilagalio kultūros centro pučiamųjų orkestro „Sklepučini“ ir dirigento Vilmanto Vapsvos.

Vilnietis skulptorius Domininkas Čepas šiais metais sukūrė akmens kompoziciją ,,Besimeldžiantis angelas“. Jo darbo temą taip pat padiktavo išskirtiniai metai – klūpantis angelas meldžiasi už pandemijos  aukas.

Prieš koplyčią eiseną pasitiko du nauji metalo žibintai, nukalti panevėžiečio kalvio Sauliaus Kronio. Žibintų takas didėja – jų jau keturi, bet tikimasi, kad bus dar daugiau. Padėką pasiimti kalvis atėjo su dūda, kurią pučia šiame šilagaliečių pučiamųjų orkestre.

Igoris Skripka pristatė savo vitražą ,,Geroji žinia“ virš varpinės durų. Šis šviečiantis darbas tarsi apjungia visus ,,kultūrinius“ Skemus – laikanti saulę mergina, angelų trimitai, varpinė bei sodas.

Penktasis plenero darbas – Gintaro Varno išdrožta medžio skulptūra, vaizduojanti šv. Antaną, bus atvežta vėliau.

Skemų socialinės globos namų direktorius plenero dalyviams įteikė Lietuvos respublikos Seimo pirmininko Viktoro Pranckiečio padėkas bei rėmėjų dovanas, o Rokiškio kaimiškosios seniūnijos seniūnė Dalia Janulienė – po stiklainį medaus.

Po to į koncertą prie koplyčios pakvietė šaunus jaunimo kolektyvas – Panevėžio rajono, Šilagalio kultūros centro pučiamųjų orkestras „Sklepučini“ ir jo vadovas bei dirigentas Vilmantas Vapsva. Dirigavo svečias iš Belgijos – dirigentas Tim de Maeseneer.

Už 21-ojo plenero rėmimą nuoširdi padėka rėmėjams: UAB „Rokmedis“, UAB „Ivabaltė“, UAB „Rokiškio mėsinė“ ir Rokiškio turizmo ir tradicinių amatų informacijos ir koordinavimo centrui ir  informaciniam rėmėjui – laikraštis „Gimtasis Rokiškis“.

 

Tapybos pamoka grupinio gyvenimo namuose

Šiandien, Rokiškio užimtumo kambaryje, kurį lanko grupinio gyvenimo namų gyventojai – sujudimas. Čia atvyko ir edukacinę tapybos pamoką pravedė žinomas kraštietis,  dailininkas Arvydas Bagdonas. Edukacijos metu visi dalyviai tapė vieną motyvą, kurį sukomponavo pats dailininkas. Jis supažindino dalyvius su tapybos būdais, dažų pasirinkimu. Edukaciją organizavo projekto vykdytoja Rokiškio užimtumo kambaryje Irena Balčiūnienė.

Visi susitikimai, įvykiai ar potyriai savotiškai suvirpina mūsų širdį ir pasilieka joje sukurdami prisiminimų melodiją…

Socialinė darbuotoja Irma Stulgienė

 

21-asis Tapybos, skulptūros, vitražų, kalvystės ir medžio drožybos pleneras

Rugpjūčio 17 dieną Skemų socialinės globos namuose prasidėjo tradicinis, kasmetinis Tapybos, skulptūros, vitražų, kalvystės ir medžio drožybos pleneras.

21-ajame plenere dalyvauja 5 menininkai. Plenero kūrybinis vadovas, kraštietis Arvydas Bagdonas tapo sieninę freską, vilnietis skulptorius Domininkas Čepas kuria akmens kompoziciją, panevėžietis kalvis Saulius Kronis kala metalo žibintus, rokiškėnai – medžio drožėjas Gintaras Varnas drožia medžio skulptūrą, o Igoris Skripka kuria vitražą.

Rugpjūčio 27 dieną 15 val. vyks plenero uždarymas. Po plenero darbų pristatymo koncertuos Panevėžio rajono, Šilagalio kultūros centro pučiamųjų orkestras „Sklepučini“ (vadovas ir dirigentas Vilmantas Vapsva). Dalyvaus svečias iš Belgijos – dirigentas Tim de Maeseneer.

Plenerą remia: UAB „Rokmedis“, UAB „Ivabaltė“, UAB „Rokiškio mėsinė“ ir Rokiškio turizmo ir tradicinių amatų informacijos ir koordinavimo centras. Informacinis rėmėjas – laikraštis „Gimtasis Rokiškis“.

Plenero dalyviai: Arvydas Bagdonas, Saulius Kronis, Igoris Skripka ir Gintaras Varnas (nuotraukoje nėra Domininko Čepo)

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams laikinai vykdantis direktoriaus funkcijas Arvydas Šapokas, plenero dalyviai: Arvydas Bagdonas, Saulius Kronis, Igoris Skripka ir Gintaras Varnas

Žolinė

Žolinės-tai kasmetinė religinė šventė. Ją paminėti susirinkome koplyčioje visi turėdami lauko gėlių puokštes. Pradėjome šventa malda, kurią paskaitė Skemų socialinės globos namų savanorė Staselė. Giesmes, skirtas Šv.Marijai pagerbti, giedojo mūsų globos namų giedotojai. Malda ir giesmės visiems susirinkusiems suteikė dvasinės ramybės.
Pratęsdami šventę visi susirinkome į sodą pasiklausyti pasakojimo apie duonos kepimo tradicijas,vaišinomės namine duona, medumi ir kaimo senjorių – savanorių keptais gardumynais užsigerdami taip pat jų paruošta namine gardžia gira. Padėkoję visiems padėjusiems ir dalyvavusiems šventėje palinkėjome gražios besibaigiančios vasaros.

Pagalba mažiesiems

Mūsų gyventojai mylintys gyvūnus lankėsi Rokiškio rajono “Antras šansas gyvūnams kačių namuose”. Katinėliams nuvežėme ne tik maistelio, bet ir savo rankomis pagamintų žaisliukų ir drąskyklę. Namų šeimininkė papasakojo apie savo veiklą, jos prižiūrimus gyvūnus, leido pasidžiaugti ir paglostyti katinėlius. Dėkojame už nuoširdų priėmimą ir dovanėles. Labai lauksime kitų susitikimų 🐱🐾❤️