Skemų socialinės globos namų bendruomenė minėjo Vasario 16-ąją.


Šventei rinkomės pasipuošę – trispalvėmis sagėmis, šalikais. Bendrystė sujungė – kartu nešėme didžiulę Trispalvę prie mūsų namų koplytėlės. Ten sugiedojome „Tautišką giesmę“. Savo meninę programą pristatė kapela „Skemena“: kartu dainavome „Žemėj Lietuvos ąžuolai žaliuos“, lingavome, vėliavėlėmis mojavome. Po šventės kartu skanavome arbatą su sausainiais.