Mėnuo: liepos 2016

VARŽĖSI TINKLININKAI

Liepos 28 dieną Skemų socialinės globos namuose vyko paplūdimio tinklinio 2×2 turnyras. Varžybose dalyvavo 11 komandų iš Aknystų, Kupiškio, Zarasų, Veisiejų, Jurdaičių, Skemų socialinės globos namų bei svečiai iš Latvijos, Memelės ir Litenės socialinių įstaigų. Pagal turnyro nuostatus, komandose galėjo žaisti po vieną socialinės globos namų gyventoją ir jo partnerį. Neįgalieji tinklininkai sau į partnerius rinkosi gerai tinklinį žaidžiantį socialinės globos namų darbuotoją ar net profesionalų žaidėją.

Renginio metu norintieji rankų taiklumą galėjo išmėginti smiginio turnyre.
Šventės dalyviai pertraukų metu klausėsi linksmų Skemų socialinės globos namų muzikantų atliekamų melodijų, vaišinosi koše.

Po įtemptų kovų, kurios vyko kepinant 30 laipsnių karščiui , o vėliau ir pliaupiant stipriam lietui, paplūdimio turnyro taurę laimėjo Skemų pirmoji komanda.

Šis paplūdimio turnyras jau trečiasis renginys, kuris yra skirtas Skemų socialinės globos namų 80-ies metų jubiliejui paminėti. Pavasarį vyko literatų mėgėjų šventė, birželio mėnesį buvo pašventinta ir atidaryta Skemų kaimo bendruomenės koplyčia ir varpinė, vyko medžio drožybos, kalvystės, skulptūros, dailės plenero dalyvių darbų bei katalogo pristatymas.
Rugpjūčio mėnesį Skemuose vyks tarptautinis jungtinis krepšinio 5×5 turnyras, rugsėjį skemiečiai dalyvaus tradicinių amatų linksmaturgyje, kuris vyks Rokiškyje. Jubiliejinių renginių ciklą gruodžio mėnesį vainikuos socialinių globos įstaigų menų diena „Stiprus, kai tu šalia“.

Rita Zdanevičienė

MALONUS PASIBUVIMAS LIKĖNUOSE

Liepos 14 – tąją rimti ir susikaupę, pasitikrindami, ar ko nepamiršome ruošėmės vykti į Likėnų reabilitacinės ligoninės organizuojamą renginį Valstybės dienai paminėti. Estrados grupę „Mes norime dainuoti“ kvietė koncertuoti, o gyventojus, užsiimančius darbeliais, pasirodyti savo kūrinius.
Kai nuvykome, į Likėnų reabilitacijos ligoninės parką jau rinkosi žmonės. Neilgai trukus visi prie parko centre esančio tvenkinio įrengti suoliukai jau buvo užimti – reabilitacijos ligoninės pacientų, Pabiržės, Likėnų, Biržų gyventojų, Respublikinės Panevėžio ligoninės ir Likėnų reabilitacijos ligoninės darbuotojų. Žinia – tuoj prasidės renginys, skirtas Valstybės (karaliaus Mindaugo karūnavimo) dienai paminėti. Šventę savo dalyvavimu pagerbė Biržų rajono savivaldybės meras Valdemaras Valkiūnas, vicemerė Irutė Varzienė, Biržų savivaldybės administracijos direktorius Rimantas Pauža, švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Rimantas Jocius, Pabiržės Švenčiausios Trejybės parapijos klebonas Vytautas Dagelis, Pabiržės seniūnijos seniūnė Vitalija Zurbaitė. Šventė prasidėjo pakiliai – visi jos dalyviai sugiedojo Lietuvos valstybės himną, paskutinius jo žodžius palydėdami plojimais. Įžangine kalba renginį pradėjo Respublikinės Panevėžio ligoninės direktorius Ivanas Dorošas, nuoširdžius sveikinimo žodžius išsakė Biržų rajono savivaldybės meras, vicemerė. „Valstybė nėra kažkas tokio neapčiuopiamo ar esančio šalia mūsų. Valstybė – tai mes, todėl privalome ją gerbti, ja rūpintis, dėl jos stengtis“, – susirinkusiems kalbėjo Pabiržės Švenčiausios Trejybės parapijos klebonas Vytautas Dagelis.

Po sveikinimo kalbų, šventės dalyviams koncertavo mūsų globos namų estrados studijos grupė „Mes norime dainuoti“, o Likėnų parke esančioje biuvetėje veikė Skemų socialinės globos namų gyventojų darbų paroda – pardavimas, sukėlęs tarp šios šventės dalyvių didžiulį susidomėjimą. Žiūrovų neišvaikė net antroje koncerto dalyje pradėjęs krapnoti smulkus lietutis. Mūsų dainorėlių atliekamos dainos virpino žiūrovų sielas. Visi, kas išskleidę skėčius, kas pasislėpę po parko ąžuolais, o kas tiesiog likdami sėdėti savo vietose įdėmiai klausė jų atliekamų kūrinių. Susijaudinusi žiūrovė, atėjusi prie atlikėjų ir paėmusi mikrofoną tarė: – Jeigu man kas siūlytų ir leistų pasirinkti, koncertą Žalgirio arenoje ar jūsų koncertą, aš pasirinkčiau – jus!

Ne vienas renginio dalyvis grįžo namo nešinas parodoje įsigytu darbeliu, o mūsų darbštuoliai džiaugėsi pamaloninti dėmesiu ir jų darbelių įvertinimu. Visi, renginyje dalyvavę skemiečiai, buvo šeimininkų apdovanoti, o atsilygindamas grupės „Mes norime dainuoti“ vadovas Ričerdas garbiems svečiams ir šeimininkams dovanojo grupės dainų įrašytas kompaktines plokšteles.
Mūsų globos namų gyventojų koncerto ir darbelių parodos panoro dar dvi Biržų rajono kaimo bendruomenės, todėl išvykdami sakėme – iki kitų susitikimų!

Užimtumo specialistai: Irena Balčiūnienė, Ričerdas Balčiūnas

SKEMUOSE ĮKURTAS DVASINĖS TRAUKOS CENTRAS

Įkurti dvasinės traukos centrą buvo Skemų socialinės globos namų direktoriaus Gintaro Girštauto idėja. Jis vis brandino mintį koplyčią įrengti nebenaudojamoje vandens nugeležinimo stotyje, o varpą įkelti į apleistą raudonų plytų bokštą. 2016-ųjų pradžioje prasidėjo šių statinių remontas, o 17-ojo ,,Medžio drožybos, kalvystės, skulptūros, dailės ir langinių tapymo plenero“ dalyvių kūriniai buvo paskirti koplyčios ir varpinės puošybai.

Birželio 29 dieną Rokiškio raj., Obelių šv. Onos bažnyčioje vyko Dievo žodžio pamaldos ir dailininko Arvydo Bagdono  nutapytų ,,Kryžiaus kelio stočių“ pašventinimas, kuriam vadovavo kunigas Laimonas Nedveckas, tą pačią dieną šventęs 15 metų kunigystės sukaktį.

Vidurdienį vyko naujos Skemų kaimo koplyčios ir varpinės pašventinimo bei meno plenero uždarymo renginiai, skirti Skemų socialinės globos namų 80-mečiui. Šv. Mišias už Skemų kaimo bendruomenės gyventojus aukojo Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. Jam talkino Panevėžio vyskupijos generalvikaras Eugenijus Styra ir Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos klebonas dekanas Eimantas Novikas ir Obelių šv. Onos bažnyčios klebonas Laimonas Nedveckas. Giedojo solistės Asta Vajegienė ir Giedra Markevičienė bei Rokiškio kultūros centro kamerinis moterų choras, vadovaujamas Giedros Markevičienės.

Po šv. Mišių buvo pagerbti ,,Medžio drožybos, kalvystės, skulptūros, dailės ir langinių tapymo plenero“ dalyviai – ir profesionalūs, ir mėgėjai, medžio drožėjai, kalviai, dailininkai ir skulptoriai. Kraštietis dailininkas, plenero kūrybinis vadovas Arvydas Bagdonas ištapė 15 ,,Kryžiaus kelio stočių” ir sukūrė koplyčios papuošimo bendrą meninį stilių. Rokiškėnas medžio meistras Gintaras Varnas išdrožė koplyčios altoriaus kryžių ,,Nukryžiuotąjį”. Rokiškietė tautodailininkė Birutė Dzikavičiūtė-Kairienė ištapė koplyčios skliautines lubas ir Antanašės kaimo bendruomenės namų langines. Rokiškėnas Igoris Skripka sukūrė vitražus ir ,,Kryžiaus kelio” stočių rėmus. Panevėžietis kalvis Saulius Kronis nukalė 3 kryžius ir sietyną, o vilnietis skulptorius Domininkas Čepas sukūrė akmens kompoziciją ,,Koplytstulpis”. Menininkams įteiktas išleistas ,,Skemų socialinės globos namų 2010-2016 m. meno plenerų kūrinių katalogas“.

Sveikinimų dalyje Skemų socialinės globos namų socialinio, medicininio ir reabilitacinio padalinio vadovei Jolantai Šapokienei buvo įteikta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro „Gerumo žvaigždė“. Šis garbus apdovanojimas jai skirtas už ilgametį darbą, iniciatyvumą, darbštumą ir geranoriškumą. Įvairiomis LR Seimo, Vyriausybės, Rokiškio rajono savivaldybės ir Skemų socialinės globos namų direktoriaus padėkomis buvo pagerbta 70 globos namų darbuotojų. Įstaigos 80-mečio proga sveikino svečiai, socialinių įstaigų atstovai iš visos Lietuvos ir Latvijos Latgalos regiono.

Renginiuose dalyvavo ir tarptautinė jaunimo lyderystės projekto „Bring it on“ aštuonių studentų grupė iš Tailando, Nepalo, Indonezijos, Meksikos, Indijos, Kinijos Honkongo ir Egipto, viešinti  Obelių vaikų globos namuose. Šventė baigėsi Naisių vasaros teatro muzikine programa ,,Dainuosma mudu abudu“ Skemų kaimo bendruomenės poilsio ir laisvalaikio parke.

80-mečiui skirti šventiniai renginiai ir 17-asis meno pleneras buvo vykdyti pagal projektą ,,Kultūrinių veiklų paletė“. Šį Skemų socialinės globos namų ir Antanašės kaimo bendruomenės centro bendrą projektą finansavo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Rokiškio rajono savivaldybė, UAB ,,Rokmedis“ bei informaciniai rėmėjai – Katalikų radijo Mažoji studija, interneto dienraštis. Bernardinai.lt,  Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis ,,XXI amžius“ , Rokiškio rajono laikraščiai ,,Gimtasis Rokiškis“ ir ,,Rokiškio sirena“ , internetinis laikraštis www.temainfo.lt.