Mėnuo: lapkričio 2016

IŠVYKA Į ČERVONKĄ

Lapkričio 2 d. Vėlinių dienoje vykome į Latviją – Červonkos kapines. Jose palaidoti Lietuvos kariai savanoriai 1939-1940 m. kritę už laisvę. Skemų socialinės globos namų vyrų ansamblis atliko keletą liaudies dainų. Minėjime dalyvavo Rokiškio rajono skautai, šauliai, savanoriai, valdžios atstovai, taip pat Daugpilio lietuvių bendrijos pirmininkas ir nariai, Subatės ir Obelių miesto seniūnai, Kauno miesto kariai-savanoriai, Obelių krašto istorijos muziejaus darbuotojai.

Socialinė darbuotoja Zita Skvarnavičienė

PIEŠĖME KALĖDINIUS PIEŠINIUS

Sakysite dar anksti galvoti ir kalbėti apie Kalėdas?  Taip, dar beveik du mėnesiai. Bet jie prabėgs tikrai greitai, nespėsime nei mirktelti …kaip greitai bėga laikas… Kartais norisi, kad jis greit pralėktų, o kartais taip norisi kad bent trumpai sustotų ir dar pabūtų su mumis – tai Kalėdinis laikotarpis. Dailės galerijoje jau sklando Kalėdų laukimo nuotaika. Jau aštuntus metus mūsų globos namų gyventojai dalyvauja Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos „Guboja“ organizuojamame tradiciniame Kalėdinių piešinių konkurse. Čia neįgalieji kūrėjai gali atskleisti savo meninius gabumus ir neribotą fantaziją.

Šiemet net dešimt meninius gabumus turinčių socialinės globos namų gyventojų piešė piešinius Kalėdine tematika. Vietinė komisija į LSKD „Guboja“ atrinko po du kiekvieno piešėjo darbus. Darbai išsiųsti, o piešinių autoriai su nekantrumu laukia įvertinimų.

Užimtumo specialistė Irena Balčiūnienė

GAILESTINGUMO KELYJE SOCIALINIAI DARBUOTOJAI

Lapkričio 14 dieną Vilniuje vyko piligriminis gailestingumo kelias, kuris jungia vietas, susijusias su šv.Faustina, pal. M.Sopočka, Gailestingojo Jėzaus paveikslo nutapymo istorija. Kelias leidžia daugiau suprasti Dievo Gailestingumo žinią. Šis renginys buvo skirtas gailestingumo darbuotojams ir savanoriams. Jis vadinosi „Gailestingi kaip tėvas“. Piligriminį gailestingumo kelią organizavo Vilniaus arkivyskupija, arkivyskupijos „Caritas“, piligrimų centras, Šv.Teresės parapija, maltiečiai.

Šiame renginyje dalyvavo būrys Skemų socialinės globos namų socialinių darbuotojų.

Vilniaus arkikatedroje bazilikoje kunigas Ričardas Doveikia skaitė paskaitą. Ten buvo pristatytas Gailestingumo kelias ir Ypatingasis Gailestingumo jubiliejus.

Pasivaišinę kibinais ir sultiniu šventės dalyviai patraukė piligrimystės Gailestingumo keliu po Vilniaus senamiestį. Buvo aplankyti 9 objektai – šv.Faustinos namelis, Gailestingojo Jėzaus seserų vienuolynas, Aušros vartai,  šv.Pranciškaus Asyžiečio, šv.Mykolo, šv.Ignoto, Šventosios dvasios bažnyčios, Dievo gailestingumo šventovė. Norintieji ten galėjo atlikti išpažintį ir susitaikyti su Dievu.

Šv.Teresės bažnyčioje prie Aušros Vartų koplyčios už visus gailestingumo darbuotojus ir savanorius Mišiais aukojo arkivyskupas Gintaras Grušas. Šv. Teresės bažnyčios kriptoje susirinkusieji į Mišiais vaišinosi maltiečių sriuba.

Skemų socialinės globos namų darbuotojai pasinaudojo gera proga ir arkivyskupą G.Grušą bei kuniga R.Doveiką pakvietė gruodžio 2 dieną apsilankyti Rokiškyje ir dalyvauti tarptautinei neįgaliųjų dienai paminėti skirtame renginyje „Stiprus, kai tu šalia“.

                    Rita Zdanevičienė

MES ROKIŠKIO J. KELIUOČIO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS SVEČIAI

Š.m. spalio 21 d.  mūsų  poetas Bronius Ribokas buvo pakviestas į Rokiškio krašto literatų kūrybos Almanacho “Vaivorykštė“  sutiktuves. Šis rokiškėnų poezijos almanachas jau trečias  nuo 2000-ųjų metų. Šioje knygelėje taip pat yra ir Broniaus poezijos. Rokiškėnų poezijos almanacho tikslas, nors iš dalies supažindinti skaitytoją su savo mintimis, troškimais, kurie atsiveria poezijos eilutėse. Juk gyvenimas  nuo žolės, kurią mindome, iki saulės, kurioje šildomės, yra nuostabus, tik reikia būti poetais. Matyt tą akimirką, kai gimsta eilėraštis, pražysta obelis, įvyksta stebuklas, sušyla žmogaus širdis.

Literatūrinėje popietėje dalyvavo gausus būrys kūrėjų, kurių eilės sugulė į naująjį  almanachą. Eilių deklamavimą paįvairino Rokiškio muzikos mokyklos pedagogų atliekamos melodijos, saviveiklininkų dainos. Popietė klausytojams neprailgo.

Užimtumo specialistė Daiva Grumbinienė