Mėnuo: sausio 2017

Jungtinio paplūdimio 3X3 varžybos Šiauliuose

Sausio mėnesio 20 dieną, Šiauliuose, multifunkcinio pramogų centro arenoje ,,KANES“ vyko jungtinio paplūdimio 3×3 varžybos, kurias organizavo Aukštelkės socialinės globos namų kolektyvas. Į renginį susirinko sportininkai iš visos Lietuvos, dalyvavo 10 komandų. Tarp jų ir mes – Skemų socialinės globos namų gyventojai ir darbuotojai. Nors varžybų ir nelaimėjome, bet grįžome žvalūs ir gerai nusiteikę.

Gyventojų tarybos pirmininkė
Rasa G.

SPEKTAKLIS „ KURČIAS ŽENTAS“

2017-01-16

Penktadienio popietę, visus Skemų socialinės globos namų gyventojus, darbuotojus ir Skemų kaimo bendruomenės  žmones, nudžiugino ir puikia nuotaika užkrėtė  Obelių bendruomenės teatro aktoriai. Pristatę vienaveiksmę komediją „ Kurčias žentas “.  Režisierė Aldona Žukienė. Žiūrovai buvo sužavėti šios pjesės, sukurtos prieš šimtmetį , dar prieš pirmąjį pasaulinį karą .Aktoriams prisiminimui buvo įteikti  Skemų socialinės globos namų 2010-2016 m. meno plenerų kūrinių katalogai. Popietės dalyviai nepagailėjo plojimų.

 

Užimtumo specialistė      Daiva Grumbinienė

LAISVĖS GYNĖJŲ DIENOS MINĖJIMAS

2017-01-16

…naktis-kai aplinkui skamba tik,

keli žodžiai: LIETUVA, MEILĖ, LAISVĖ…

(Ignas  Ardinavičius)

Š.m. sausio 13 d. visi gyventojai ir darbuotojai susirinko į Skemų socialinės globos namų  aktų salę iškilmingai paminėti

                   LAISVĖS GYNĖJŲ DIENĄ

            Minėjimą pradėjome tautiška giesme. Visiems dalyvavusiems  renginyje ,buvo įsegti prie širdies į atlapą neužmirštuolės žiedai. Iš daugybės žvakučių, sudėjome žodį LAISVĖ. Tylos minute pagerbėme mūsų krašto patriotus. Skambant muzikai buvo  skaitomos eilės, prisimenant sausio  13-osios įvykius.

Užimtumo specialistė      Daiva Grumbinienė

ATKELIAVO TRYS KARALIAI

Trys Karaliai iš rytų

Eina aplankyt žmonių,

Linki džiaugsmo ir sveikatos,

Kad užtektų visais metais

Jums visiems…

Tik praėjo didžiosios metų šventės Šv. Kalėdos, sutikome Naujuosius metus, o į duris jau pasibeldė Trys Karaliai. Lydimi persirengėlių svitos- Kasparas, Merkelis ir Baltazaras aplankė visus Skemų socialinės globos įstaigos gyventojus linkėdami jiems Dievo palaimos, sveikatos ir turtų. Aplankytųjų durys buvo paženklintos +K+M+B simboliais. Juk nuo seniausių laikų tikima, kad šie stebuklingi simboliai apsaugo namus nuo blogio ir piktų dvasių.

Užimtumo specialistė Žana Kaladienė

 

„SENTIMENTAI“

Sausio mėn. 6 dieną mūsų globos namus aplankė netik trys karaliai, bet ir retro ansamblis iš Biržų rajono Papilio sen. -„Sentimentai“.  Dėkojame ansamblio moterims už gražias dainas, kurios sušildė mūsų širdis šią šaltą sausio dieną.

Užimtumo specialistė Irena Balčiūnienė

SENŲJŲ METŲ PALYDOS JŪŽINTUOSE

Gruodžio 30 dieną, Jūžintų kaimo bendruomenės salėje, surengtas senųjų metų palydų vakarėlis. Į jį atvyko rajono savivaldybės meras Antanas Vagonis,  pakviesti seniūnijos darbuotojai, bibliotekininkės, ambulatorijų ir pašto darbuotojos. Asmenims, padedantiems gražinti aplinką, dalyvaujantiems renginiuose, įteikti padėkos raštai. Vakarėlyje koncertavo mūsų globos namų estradinės studijos grupė „Mes norime dainuoti“. Vakaras buvo nuostabus. Dėkojame renginio organizatoriams už šiltą priėmimą ir dovanas.

Užimtumo specialistai: Irena Balčiūnienė, Ričerdas Balčiūnas