Mėnuo: rugsėjo 2017

EKSKURSIJA PO ROKIŠKIO RAJONĄ

Gražų rugsėjo rytą susiruošėme apsilankyti muziejuje, pasivaikščioti po Rokiškio apylinkes ir pasidžiaugti paskutiniais saulės spinduliais. Rokiškio krašto muziejuje aplankėme tautodailininkės Rūtos Fabionavičienės tapybos darbų parodą „Mano pasaulis“. Jos tapyba žavi jautriais virpančiais potėpiais, subtiliai suderintomis spalvomis.

Aplankėme praeitą savaitę išeksponuotą XIX respublikinę konkursinę drožybos parodą, skirtą dievdirbio L.Šepkos 110-osioms metinėms paminėti. Rokiškis šiomis dienomis vėl tapo Lietuvos drožybos sostine. Parodoje susipažinome  su visų Lietuvos regionų drožybos atstovų darbais bei jų kūrybos ypatumais. Išsirinkome labiausiai patikusį autorių ir balsavome už jį.

Paviešėjome netoli Rokiškio įsikūrusiame Kavoliškyje, domėjomės kuo garsus šis kaimas. Sužinojome, kad būtent čia buvo pradėti gaminti daugelio mėgstami saldainiai „Karvutė“. Pirmasis saldainių fabrikas įkurtas Kavoliškyje grafų Komorovskių dvare. Daugelis nustebo sužinoję, kad Komarovskių palikuonis Bronislav Komorovskij buvęs Lenkijos respublikos prezidentas. 2015 m. atvykęs aplankyti protėvių kapo pasodino ąžuoliuką.

Apie visa tai mums maloniai papasakojo bibliotekininkė Jūratė. Širdingai dėkojame muziejininkams ir kavoliškio bibliotekininkėms.

Užimtumo specialistės Irena Balčiūnienė ir Kristina Miškeliūnienė

Švč. Mergelė Marija Sopulingoji „PADĖKOS DIENA“

Artimo kaimo piemenėliai, ganydami bandą bažnytinėse žemėse pamatė ant vieno didelio akmens mergelę, laikančią ant rankų vaikelį ir graudžiai verkiančią. Piemenėliai nubėgo pas Šiluvos kalvinų katechetą. Šis, pasikvietęs mokytoją, vardu Saliamoną, prisiartino prie akmens ir pamatęs verkiančią mergelę kreipėsi į ją: „Mergaite, ko verki?“ Ji atsakė: „Verkiu dėl to, kad prieš tai šioje vietoje buvo garbinamas mano Sūnus, o dabar čia ariama ir sėjama“. Garsas apie Marijos pasirodymą veikiai pasklido. Pasakojama, kad vienas aklas senukas parodė, kur buvo užkasta skrynia su senosios bažnyčios lobiu. Parodęs iškart praregėjo…

Į Šiluvą kiekvienais metais suvažiuoja tūkstančiai piligrimų iš visos Lietuvos ir užsienio. Rugsėjo 7-15 d. švenčiant palaimintojo arkivyskupo Teofiliaus metus, vyko Švč. Mergelės Marijos Gimimo atlaidai (šilinės). Didelis būrys Skemų socialinės globos namų gyventojų ir darbuotojų dalyvavo Šv. Mišiose, kurios vyko neapsakomo grožio  Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje. Tikintieji meldėsi prie įspūdingo Dievo Motinos su Kūdikiu, dar vadinamo Marijos Ligonių Sveikatos paveikslo. Dėkojame Švč. Mergelei Marijai už jos motinišką globą ir užtarimą.

Švč. M. Marijos Gimimo bazilikoje yra gausiai lankoma Ligonių Sveikatos koplyčia. Jos altoriaus pamatuose įmūrytas akmuo, ant kurio 1608 m. apsireiškė Dievo Motina su Kūdikiu.

1993 m. rugsėjo 7 d. Šiluvoje meldėsi ir Lietuvą Švč. Mergelės Marijos globai priskyrė popiežius Jonas Paulius II. Jam Šiluvoje pastatytas paminklas. Po aplankytų šventų vietų, kiekvienas iš mūsų, savo širdyje išsivežėme po mažą dalelę didžiausio stebuklo.

Užimtumo specialistė Žana Kaladienė

DVIRAČIŲ ŽYGIS „ŽVĖRINČIAUS MIŠKO TAKAIS“

Birštonas – vienas gražiausių Lietuvos kurortų. Žinojome, kad čia patinka lankytis visiems, norintiems pamatyti Nemuno kilpą, pailsėti, atrasti daugiau vidinių galių savyje – pasisemti sveikatos stiprybės, mėgautis ramybe ir kurorto grožiu.

Į šį nuostabų miestelį buvome pakviesti ir mes. Suvalkijos soc. globos namai organizavo žygį dviračiais: „Žvėrinčiaus miško takais“. Iš viso šiame renginyje dalyvavo 71 dalyvis iš 9 globos namų. Mūsų globos įstaigą atstovavo 10 žmonių: 5 darbuotojai ir 5 gyventojai. Visi kartu numynėme apie 15 km. atstumą dviračių takais. Mindami dviračių pedalus stebėjome Birštono gamtą, nuostabiai sutvarkytą dviračių trasą, rekonstruotą Nemuno pakrantę, besiilsinčius žmones. Sulaukėme dėmesio iš aplinkinių –  lydėjo šypsenomis ir plojimais. Trasa nei kiek neprailgo.

Užbaigę žygį vaišinomės organizatorių vaišėmis. Pasistiprinę išėjome susipažinti su Birštonu. Aplankėme sveikatingumo taką –„Kneipo sodą“ po atviru dangum, užkopėme į Vytauto ir Birutės kalnus, ragavome mineralinio vandens biuvetėse, aplankėme mineralinio vandens garavimo bokštą –„Druskupis“. Savo kelionę baigėme plaustu grožėdamiesi Nemuno kilpomis. Diena prabėgo labai greitai, įspūdingai ir turiningai. Grįžome pakilios nuotaikos ir pilni energijos.

Socialiniai darbuotojai Voldemaras Mikšėnas ir Gita Jankauskaitė

RUGSĖJO PIRMOSIOS ŠVENTĖ

…Reikia turėti šviesą su savimi

Iš savęs, kad šviestum tamsybėse

Visiems ant kelio stovintiems,

Kad išvydę patys rastų

Šviesos savyje ir eitų savo keliu.

(M.K. Čiurlionis)

 

Nerūpestingai prabėgus vasarai į visų širdis pasibeldė rugsėjis, atnešdamas gražiausią šventę. Šventinis rytas Obelių gimnazijos mokiniams, tėvams, mokytojams ir svečiams prasidėjo Šv. Onos bažnyčioje, kur buvo aukojamos šv. Mišios už naujuosius mokslo metus. Visiems susirinkusiems klebonas Laimonas Nedveckas palinkėjo sėkmės, kantrybės, naujų žinių, gražaus bendravimo siekiant užsibrėžtų tikslų, pačius mažiausius – pirmokėlius, palaimino. Per mišias skambėjo gimnazijos moksleivių ir mūsų Skemų socialinės globos įstaigos giedotojų giesmės. Pasimeldę, kad nauji mokslo metai būtų sėkmingi, visi patraukė į mokyklą, kurioje vyko šventinis minėjimas. Dėkojame Obelių gimnazijos bendruomenei už tokią gražią šventę ir pasibuvimą kartu.

Užimtumo specialistės Žana Kaladienė ir Lina Semeniukienė