Mėnuo: gruodžio 2017

Konkurso „KALĖDŲ STEBUKLAS“ apdovanojimai

Būrelis gyventojų, lankančių kompiuterių klasę, jau ketvirtus metus dalyvavo Ventos socialinės globos namų organizuojamame kompiuterinėmis piešimo programomis kurtų piešinių konkurse „Kalėdų stebuklas“. Smagu, kad  kasmet dalyvauti konkurse prisijungia vis daugiau dalyvių. Piešėme patys, žiūrėjome internete kitų darbus, balsavome už labiausiai patikusius. Gauti konkurso „KALĖDŲ STEBUKLAS“ rezultatai labai nudžiugino. Iš trylikos dalyvavusių piešėjų, du buvo įvertinti įvairiomis nominacijomis. Visi dalyviai buvo paskatinti padėkomis ir atminimo dovanėlėmis.

Užimtumo specialistė Lina Semeniukienė

„STEBUKLINGOS METŲ SPALVOS“

Štai ir baigiasi metai … Sustojam, atsisukam atgal ir matom, kiek dar liko nepadaryta … kažkam nenusišypsota, kažkas liko neišklausytas, nepaguostas. Kitam gal tik gero pasakyto žodžio pritrūko.

Gruodžio 20 dieną į mūsų globos namus atkeliavo Kalėdų senelis. Belaukiant švenčių visi Skemų socialinės globos namų gyventojai rinkosi į šventinį koncertą  „Stebuklingos metų spalvos“. Dalyviai su jauduliu laukė savo pasirodymų eilės, o žiūrovai – Naujametinių numerių. Labiausiai jaudinosi koncerto debiutantai. Šių metų pasirodymų tema – spalvos. Nykštukai turėjo stebuklingas spalvas, bet jas pavogė piktasis burtininkas. Nykštukams spalvų ieškoti padėjo visi šventės dalyviai. Gyventojai, vadovaujami socialinių darbuotojų, parengė smagius pasirodymus, atspindinčius pasirinktas spalvas. Su gera nuotaika, šokių sūkuryje kartu šoko ir  Kalėdų senelis.

Užimtumo specialistė Lina Semeniukienė

KRISTAUS UŽGIMIMO ŠVENTĖ

Pamirškime vargus ir šiandien negalvokim,
Kas buvo, ką rytoj likimas duos.
Tegu Kalėdų snaigės šoka baltą šokį,
Juk reikia mūsų sielai atgaivos…

Kalėdų rytą Skemų socialinės globos namų giesmininkai, kartu su Obelių gimnazijos neformaliojo švietimo skyriaus moksleiviais, dalyvavo Šv. Mišiose, kurios vyko Obelių Šv. Onos bažnyčioje. Linkėdamas ramybės, vienybės, sveikatos su švente visą bendruomenę pasveikino ir palaimino klebonas Laimonas Nedveckas. Kartu su moksleiviais giedojome gražiausias giesmes. Nuostabi Kalėdų dvasia suvirpino kiekvieno Šv. Mišiose dalyvavusio širdį.

Užimtumo specialistė Žana Kaladienė

Svečiuose – Kalėdų senelis

Prieš didžiąsias metų šventes visus socialinės globos namų gyventojus ir darbuotojus aplankė Kalėdų senelis. Su savo palyda jis ne tik dalino dovanas, bet kvietė į šventinį karnavalą, linkėjo daug sveikatos ir laimės.

Užimtumo specialistė Lina Semeniukienė

 

KALĖDINĖ MUGĖ

Š. m. gruodžio 19 dieną mūsų globos namuose vyko Kalėdinė mugė. Čia gyvenantiems žmonėms, turintiems specifinių poreikių, menas reikalingas kaip terapija, raminanti ir subalansuojanti jų psichiką. Sukurti grožį, kartais tereikia noro ir meilės atliekamam darbui. Prekystaliai sutvisko nuo gyventojų rankomis pagamintų  Kalėdinių puošmenų ir dekoracijų.  Čia pat buvo kruopščiai išdėlioti siuviniai, paveikslai, pintinės ir dar daug įvairių su meile pagamintų darbelių. Kiekvienas, apsilankęs mugėje, galėjo įsigyti dovanėlę draugui ar mielą niekutį sau. Visi rado ko norėjo, buvo patenkinti  net išrankiausią skonį turintys klientai, o gamintojai džiaugėsi jų darbo įvertinimu.

Užimtumo specialistės: Teresė Vasiliauskienė, Irena Balčiūnienė, Kristina Miškeliūnienė

Šventos mišios

Gruodžio 19 d. Skemų socialinės globos namus aplankė Obelių Šv.Onos parapijos klebonas Laimonas Nedveckas. Vienuoliktą valandą koplyčioje buvo aukojamos Šv. mišios. Į koplyčią susirinko ne tik globos namų gyventojai, bet ir Skemų kaimo bendruomenės žmonės. Prieš šv.mišias buvo klausoma išpažinčių. Kunigas visiems linkėjo sveikatos, ramybės gražių ir prasmingų švenčių, artimųjų meilės ir Dievo palaimos. Po Šv.mišių poilsio ir laisvalaikio parke klebonas palaimino prakartėlę, kurią bendromis jėgomis sukūrė globos namų gyventojai ir darbuotojai.

Užimtumo specialistė Lina Semeniukienė

ADVENTINĖ POPIETĖ

Adventas – geriausias laikas grožio paieškoms savyje, aplinkoje, pasaulyje. Tai laukimo, rimties, maldos ir susikaupimo metas. Advento metu reikia atsigręžti į save, kad Dievo šviesa ateitų į mūsų širdis…

Š.m. gruodžio 15 d. Skemų socialinės globos namų bibliotekoje į  Adventinę popietę susirinko gyventojai ir darbuotojai. Jos metu buvo daug kalbama apie adventą, jo reikšmę, papročius ir tradicijas. Popietės dalyviai buvo supažindinti ir su Kalėdiniais burtais, rašėme palinkėjimus, sveikinimus. Vaišinomės arbata, obuoliais, sausainukais. Visiems buvo palinkėta ramaus laukimo ir gražių artėjančių švenčių.

Užimtumo specialistė Daiva Grumbinienė

PASKAITA „ELKIS SAUGIAI GELEŽINKELIO PERVAŽOSE!“

Gruodžio 12 dieną  į mūsų socialinės globos namus buvo atvykę Lietuvos transporto saugos administracijos (LTSA) darbuotojai. Panešimą skaitė Transporto veiklos priežiūros departamento Vilniaus skyriaus specialistas Artūr Stanilko, Transporto veiklos priežiūros departamento Vilniaus skyriaus specialistas Dmitrijus Aksionovas ir Transporto veiklos priežiūros departamento vyresnysis patarėjas Justas Petrauskas.

„LTSA misija – eismo saugumo didinimas, todėl stengiamės įvairiais būdais siekti šio tikslo. Tikimės, kad mūsų mokymai padėjo paskleisti žinutę apie eismo saugą ir skaudūs eismo įvykiai, koks įvyko 2017 m. gegužės 5 d., Skemuose nepasikartos“, – sakė svečiai. Susidomėjusių žiūrovų auditorijai papasakoję ir vaizdinę medžiagą pademonstravę specialistai skelbimo lentose iškabino skrajučių. Atsisveikindami susirinkusiems palinkėjo saugaus gyvenimo bei darbo šalia geležinkelio ruožo. Po paskaitos tiek vairuotojai, tiek pėstieji suprato, kad reikia būti labai atidiems ir vadovautis svarbiausia saugaus eismo pervažose taisykle – traukinys visada turi pirmumo teisę kitų transporto priemonių ir pėsčiųjų atžvilgiu. Ši transporto priemonė sustabdyti labai sunku, o ir pasukti jos nėra jokių galimybių.

Ačiū Lietuvos transporto saugos administracijos (LTSA) darbuotojams už paskaitoje suteiktas žinias ir svarbiausia, kad rūpinatės mūsų saugumu.

Užimtumo specialistė Lina Semeniukienė

VAKARONĖ VIENIŠŲ ŠIRDŽIŲ KLUBE „SVAJA“

Gruodžio mėn. 8 dieną biržiečių vienišų širdžių klubo „Svaja“ prezidentė Stasė Juodgudienė savo narius ir bendraminčius sukvietė į vakaronę. Rinkosi tie, kuriems prailgs­ta na­mie il­gi va­ka­rai, ku­rie no­ri kul­tū­rin­gai pa­si­bū­ti drau­ge, paį­vai­rin­ti veik­lą. Į klu­bą „Svaja“su­si­bū­rę vie­no li­ki­mo žmo­nės: ne­su­kū­rę šei­mų, iš­si­sky­rę, naš­liai.

Groti vakaronėje pakvietė mūsų globos namų estrados studijos grupę „Mes norime dainuoti“. Pageidavo gyventojų gaminamų darbelių pažiūrėti, o patikusius ir įsigijo.

Klubo prezidentė pasvei­ki­no klu­bo na­rius artėjančių švenčių proga, įžiebė salėje papuoštą eglutę. Dė­ko­jo visiems susirinkusiems, lin­kė­jo smagaus pasibuvimo ir kad nors šį vakarą nebūtų nė vie­nos šir­dies vie­ni­šos.

Šian­dien čia links­ma ir sma­gu. Skemų SGN estrados studijos grupė „Mes norime dainuoti“ pasisten­gė, kad taip jaus­tųsi visi vakaronės dalyviai.

Mūsų globos namų gyventojų muzika labai patiko biržiečiams. Jie šoko, lingavo, dainavo kartu, o išlydėdami klausė, kada vėl būtų galima jus pasikviesti?

Mes įsitikinome, kad „Sva­ja“ ne vie­ni­šų, o nuo­šir­džių šir­džių klu­bas. Namo parsivežėme netik gerą nuotaiką, bet ir dovanų – naminių konservuotų produktų, biržiečių gaminamų saldumynų.

Dėkojame už Jūsų širdžių šilumą!

Užimtumo specialistai Irena Balčiūnienė ir Ričerdas Balčiūnas