22-asis Menininkų pleneras “Skemų koplyčiai-5”

Rugpjūčio 4 dieną startavo 22-asis Menininkų pleneras „Skemų koplyčiai–5“
Šių metų projektas „Menininkų pleneras „Skemų koplyčiai–5“ yra skirtas vienos
gražiausių Aukštaitijoje – Skemų socialinės globos namų koplyčios palaiminimo 5-rių metų
paminėjimui.
Nuo pat koplyčios atidarymo – 2016 metų vasaros – kasmet dalis menininkų plenerų
darbų buvo skiriama koplyčiai ir varpinei, tad jas puošia: medinė altoriaus skulptūra
,,Nukryžiuotasis“, 15-ka tapytų ,,Kryžiaus kelio stočių“ ir skliautinės lubos, sukurti vitražai,
iš metalo nukalti 3 kryžiai ir sietynas bei ,,Angelų ir saulės“ kompozicija virš bažnyčios durų.
Prieigose – akmens kompozicijos ,,Koplytstulpis“, „Šventoji šeima“, „Besimeldžiantis
angelas“, medinės skulptūros – Švč. Mergelė Marija, „Rūpintojėlis“ ir laiminančio Kristaus
„Paskutinė vakarienė“ bei metalo žibintai ir vitražas ,,Geroji žinia“ virš varpinės durų.
Šio plenero visi kūrybiniai darbai bus skirti koplyčios ir jos prieigų papuošimui. Taip yra
tęsiama dailės, skulptūros, kalvystės ir medžio drožybos plenerų kūrybinė tradicija, kurią
kūrė 19 profesionalių menininkų ir tautodailininkų, padovanojusių apie 200 įvairių meno
kūrinių – tapytų paveikslų, medžio ir akmens skulptūrų, kalvystės darbų, ištapytų langinių.
Plenere dalyvauja 4 menininkai. Kūrybinis vadovas Arvydas Bagdonas tapys koplyčioje,
rokiškietis medžio drožėjas Gintaras Varnas droš Šv. Antano medžio skulptūrą, panevėžietis
kalvis Saulius Kronis kals metalo kryžių vilniečio skulptoriaus Domininko Čepo akmens
skulptūrai ,,Šviesos nešėjas“.
Rugsėjo 3 dieną Šv. Mišios, skirtos Skemų socialinės globos namų 85-mečiui ir Skemų
koplyčios palaiminimo 5-mečiui paminėti, vyks plenero uždarymas, dailininko Arvydo
Bagdono tapybos katalogo „Suradęs gyvenimo formulę“ pristatymas, koncertuos liaudies
instrumentų ansamblis „UT“ iš Utenos (vadovė Loreta Liaugaudė).
Plenerą remia: Lietuvos kultūros taryba, UAB „Rokmedis“, UAB „Henvida“ ir
dailininkas Arvydas Bagdonas (Vilnius).
Informaciniai rėmėjai: laikraštis „Gimtasis Rokiškis“ ir Rokiškio amatų ir turizmo
informacijos centras.
Kaip visi 2021 metų vykstantys renginiai, šis projektas skiriamas Skemų socialinės
globos namų 85-mečiui paminėti.
Nida Lungienė