22-ojo Menininkų plenero „Skemų koplyčiai–5“ uždarymas

Rugsėjo 3 dieną projekto „Menininkų pleneras „Skemų koplyčiai–5“ uždarymas prasidėjo Šv. Mišiomis, skirtomis Skemų socialinės globos namų 85-mečiui ir Skemų koplyčios palaiminimo 5-mečiui. Socialinės darbuotojos Zitos Skvarnavičienės ir pagalbininkų nupintais gėlių vainikais išpuoštoje koplyčioje Šv. Mišias aukojo Rokiškio dekanato dekanas kunigas Eimantas Novikas, koncelebravo Obelių parapijos klebonas kunigas Laimonas Nedveckas, giedojo solistės Asta Vajegienė ir Giedra Markevičienė, vargonavo Justinas Šapola.

Po Šv. Mišių Skemų socialinės globos namų direktorius Gintaras Girštautas visiems įteikė Jūratės Puslienės iš Jūžintų keptos naminės duonos kepalus. Padėkojo ir koplyčios sielai Stasei Kėvalienei, kuri bendruomenei organizuoja įvairias pamaldas, rūpinasi koplyčios puošyba, prieigų gėlynais, bei jos pagalbininkui Skemų socialinės globos namų gyventojui Kęstučiui Antanaičiui.

22-ajame plenere dalyvavusių menininkų kūrybiniai darbai buvo skirti koplyčios ir jos prieigų papuošimui. Nuo šiol gėrėsimės kūrybinio vadovo Arvydo Bagdono dažyta mozaika koplyčioje, o jos prieigose – rokiškėno medžio drožėjo Gintaro Varno Šv. Antano medžio skulptūra, panevėžiečio kalvio Sauliaus Kronio kryžiumi-saulute, G. Varno skulptūrai „Švč. Mergelė Marija“ bei skulptoriaus Domininko Čepo (akmuo) ir S. Kronio (metalas) bendra kompozicija „Šviesos nešėjas“.

Uždarymo metu Europos parlamento narės Vilijos Blinkevičiūtės padėkas menininkams įteikė Rokiškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas Tadas Barauskas.  Kūrėjai gavo ir Seimo pirmininko pavaduotojo Jono Jaručio padėkas.

Su įstaigos 85-mečiu sveikino Seimo narys Vidmantas Kanopa, tuo pačiu įteikdamas ir rėmėjo UAB ,,Rokiškio mėsinė“ dovanas kūrėjams. Sveikino Seimo narių Lauryno Kasčiūno ir Pauliaus Saudargo padėjėja Audronė Kaupienė, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės globos įstaigų skyriaus vedėjas Darius Pauliukonis, Panevėžio Algimanto Bandzos socialinių paslaugų namų direktorius Juodzevičius, Rokiškio kaimiškosios seniūnijos seniūnė Dalia Janulienė, Rokiškio socialinės paramos centro direktorė Jolanta Paukštienė ir kt.

Dailininkas Arvydas Bagdonas pristatė savo šiais metais išleistą tapybos katalogą „Suradęs gyvenimo formulę“ ir, kaip rėmėjas, padovanojo dalyvavusiems.

Koncertavo liaudies instrumentų ansamblis „UT“ iš Utenos (vadovė Loreta Liaugaudė). Kolektyvas, kuriame meistro J. Lašo kanklėmis bei kitais liaudies instrumentais groja ir moksleiviai, ir suaugę, buvo priimtas labai šiltai, nepagailint audringų plojimų, kartu dainuojant ir šokant.

Dėkojame plenero rėmėjams: Lietuvos kultūros tarybai, UAB „Rokmedis“, UAB „Henvida“, UAB ,,Rokiškio mėsinė“, dailininkui Arvydui Bagdonui, laikraščiui „Gimtasis Rokiškis“, Rokiškio amatų ir turizmo informacijos centrui. Taip pat ,,Rokiškio sirenai“, tiesiogiai transliavusiai Šv. Mišias iš koplyčios ir suteikusiai galimybę norintiems virtualiai kartu pabūti maldos bendrystėje ir pamatyti gražiausios Aukštaitijoje koplyčios interjerą.

Projekto autorė Nida Lungienė