3-čioji „GIESMIŲ PYNĖ – MARIJAI“

Gegužės 23 d.  Aleksandravėlės Šv. Pranciškaus Serafiškojo bažnyčioje nuskambėjo 3-čiojo Lietuvos socialinės globos namų giedotojų susibūrimo „Giesmių pynė – Marijai“ dalyvių giesmės, skirtos Švč. Marijai. Šią kasmetinę šventę organizuoja Skemų socialinės globos namai. Pirmoji vyko Obelių, antroji – Kriaunų bažnyčiose.

Susibūrime trečius metus iš eilės dalyvauja Skemų, Jotainių ir Strėvininkų socialinės globos namų giedotojai. 2-rą kartą atvyksta svečiai iš Latvijos – socialinės globos namų „Latgalė“ Memelės filialo. Pirmą kartą giedojo Ilguvos ir Visagino grupės. Šventę pradėjo garbiausio amžiaus Kriaunų giedotojos, giedančios kantičkines giesmes. Dalyvavo ir Dievo Apvaizdos vienuolijos seserys iš Utenos. Jos giedojo ir Šv. Mišiose, kurias aukojo šventės globėjas – Obelių, Kriaunų ir Aleksandravėlės parapijų bažnyčių kunigas Laimonas Nedveckas.

Dalyvius sveikino Lietuvos Respublikos Seimo narys Jonas Narutis. Skemų socialinės globos namų direktorius Gintaras Girštautas giedotojams teikė padėkas ir  keramikinius angelus.

Po šventės vienuolės lankė Skemų socialinės globos namų gyventojus, kartu meldėsi Skemų socialinės globos namų koplyčioje, o susitikimo pabaigoje pakvietė bendruomenę apsilankyti jų naujai pastatytame vienuolyne Utenoje.

Šventės informaciniai rėmėjai – laikraštis „Gimtasis Rokiškis ir internetinis laikraštis „www.temainfo.lt“.

Nida Lungienė