2021 m. projektą „Menininkų pleneras „Skemų koplyčiai–5“ finansavo Lietuvos kultūros taryba

2021 m. rugpjūčio 4 – rugsėjo 2 d. vykusiame 22-ajame menininkų plenere „Skemų koplyčiai–5“ dalyvavo 4  menininkai. Jų kūrybiniai darbai buvo skirti koplyčios ir jos prieigų papuošimui. Ilgametis plenero kūrybinis vadovas vadovas Arvydas Bagdonas nudažyta mozaiką koplyčioje, o jos prieigose pastatyta rokiškėno medžio drožėjo Gintaro Varno Šv. Antano medžio skulptūra, vilniečio skulptoriaus Domininko Čepo (akmuo) ir panevėžiečio Sauliaus Kronio (metalas) bendra kompozicija „Šviesos nešėjas“. S. Kronis dar nukalė kryžių-saulutę G. Varno skulptūrai „Švč. Mergelė Marija“.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Įstaigos ir kaimo bendruomenės gyventojai ir patys įsiliejo į kūrybinį procesą kūrybinėse dirbtuvėse: dailininkas A. Bagdonas vedė tapybos edukacinį užsiėmimą, kalvis S. Kronis buvo atsivežęs kilnojamąją kalvę, kurioje buvo galimybė pasimokyti kalti. Kiti talkininkavo medžio ir akmens skulptoriams.                                                                                                                                                Rugsėjo 3 dieną projekto uždarymo šventė prasidėjo Šv. Mišiomis, skirtomis Skemų koplyčios palaiminimo 5-mečiui ir Skemų socialinės globos namų 85-mečiui. Aukojo Rokiškio dekanato dekanas kunigas Eimantas Novikas, koncelebravo Obelių parapijos klebonas kunigas Laimonas Nedveckas, giedojo solistės Asta Vajegienė ir Giedra Markevičienė, vargonavo Justinas Šapola.              Projekto uždarymo metu buvo pristatyti naujai sukurti darbai, dailininkas A. Bagdonas pristatė šiais metais išleistą savo tapybos katalogą „Suradęs gyvenimo formulę“. Koncertavo liaudies instrumentų ansamblis „UT“ iš Utenos (vadovė Loreta Liaugaudė), kuriame  meistro J. Lašo kanklėmis bei kitais liaudies instrumentais groja ir moksleiviai, ir suaugę.                                                      Projekto rėmėjai: Lietuvos kultūros taryba, UAB „Rokmedis“, UAB „Henvida“, UAB ,,Rokiškio mėsinė“, dailininkas Arvydas Bagdonas, laikraštis „Gimtasis Rokiškis“, Rokiškio amatų ir turizmo informacijos centras. Taip pat ,,Rokiškio sirena“, tiesiogiai transliavusi Šv. Mišias iš koplyčios ir suteikusi galimybę norintiems virtualiai kartu pabūti maldos bendrystėje ir pamatyti gražiausios Aukštaitijoje koplyčios interjerą.                                                                                                                                                                                                                                                                      Projekto sąmata – 8291 Eur (Lietuvos kultūros taryba skyrė 4000 Eur, rėmėjai – 3691 Eur, Skemų socialinės globos namų prisiėjimas – 600 Eur). Projekto autorė – Nida Lungienė.

***

Saulės elektrinė Skemų socialinės globos namuose

2020 m. Skemų socialinės globos namuose įgyvendintas projektas “Saulės elektrinė Skemų socialinės globos namuose”

Projektas finansuotas pagal Klimato kaitos programos priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių  (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“

Įgyvendinant projektą ant pastato Klevų 6 stogo sumontuota  14,7 kW galios saulės fotovoltinė elektrinė

   

***

2019 m. projektą „20-asis dailės, skulptūros, keramikos, kalvystės ir medžio drožybos pleneras“ finansavo Lietuvos kultūros taryba

2019 m. gegužės 6 – birželio 13 d. vykusiame Skemų socialinės globos namų 20-ajame jubiliejiniame plenere dalyvavo 7 menininkai. Ilgametis plenero kūrybinis vadovas Arvydas Bagdonas ištapė sieninį paveikslą „Žydintis sodas“ (520×230). Rokiškėnas dailininkas. Panevėžietis kalvis Saulius Kronis iškalė metalo žibintus, rokiškėnas medžio meistras Gintaras Varnas išdrožė medžio skulptūrą „Rūpintojėlis“, o vilnietis skulptorius Domininkas Čepas sukūrė akmens skulptūrą „Gera naujiena“. Rokiškietė Birutė Dapkienė ištapė 4 langines, kurios papuošė Skemų kaimo namą. Igoris Skripka iš Rokiškio sukūrė žalvarinį fontaną „Medis“. Įstaigos ir kaimo bendruomenės gyventojai stebėjo kūrybinį menininkų darbą, bendravo su menininkais, o norintys ir patys įsiliejo į kūrybinį procesą kūrybinėse dirbtuvėse. Tapytoja Birutė Dapkienė vedė tapymo ant akmenukų užsiėmimą. Dailininkas Arvydas Bagdonas kartu su įstaigos gyventojais ištapė Vyriausiojo Lietuvos Kalėdų senelio pirties mikroautobusą, kuris dalyvavo Rokiškio „Rokiškio kultūros sostinės“ renginyje „Pirties diena“. Igoris Skripka vedė juvelyrikos darbų užsiėmimą.                                                                    Prie sukurtų meno kūrinių jau pritvirtintos pagamintos specialios informacinės lentelės su pavadinimais, sukūrimo metais, tad svečiai ir turistai jau turi galimybę savarankiškai lankyti meninius darbus ir gauti reikalingą informaciją be lydinčio žmogaus.                                                                                                                                                                                                                                  Birželio 13 d. įvyko jubiliejinio plenero uždarymo šventė. Į ją atvyko ankstesniuose pleneruose dalyvavę menininkai. Po plenero darbų apžiūros meninėje dalyje dalyvavo Skemų socialinės globos namų gyventojų kapela bei svečiai iš Zarasų – tradicinė kapela „Sadūnai (vad. Ramūnas Lisinskas).                                                                                                                                                              Lietuvos kultūros taryba pirmą kartą plenero istorijoje finansavo projektą. Kiti rėmėjai: UAB „Rokmedis“, UAB „Aila“, UAB „Rokmelsta“, Rokiškio turizmo ir tradicinių amatų informacijos ir koordinavimo centras. Informaciniai rėmėjai – laikraštis „Gimtasis Rokiškis“ ir internetinis laikraštis ,,www.temainfo.lt“.                                                                                                                                Projekto sąmata – 10750 Eur (Lietuvos kultūros taryba skyrė 6000 Eur, rėmėjai – 3750 Eur, Skemų socialinės globos namų prisiėjimas – 1000 Eur). Projekto autorė – Nida Lungienė.

***
Rokiškio rajono Skemų kaimo bendruomenės poilsio ir laisvalaikio parko įkūrimas
word

Rokiškio rajono vietos veiklos grupė, atstovaujama pirmininkės Raimondos Stankevičiūtės-Vilimienės, ir  Skemų socialinės globos namai atstovaujamas direktoriaus Gintaro Girštauto sudarė VIETOS PROJEKTO VYKDYMO SUTARTĮ 2013 m. spalio 31 d. Nr. LEADER-13-Rokiškis-03-030.

Pagal ši projektą vykdytojas su partneriu Skemų kaimo bendruomene, atstovaujama bendruomenės pirmininko Arvydo Šapokos, įsipareigoja įgyvendinti vietos projektą

“Rokiškio r. Skemų kaimo bendruomenės poilsio ir laisvalaikio parko įkūrimas“ Nr. LEADER-13-Rokiškis-03-030 nuo 2013 m. spalio 1 d. iki  2015 m. liepos 31 d.

Vietos projekto vykdytojui finansuojama iki 299 977,00 (arba 90 proc.) visų tinkamų finansuoti Vietos projekto išlaidų. Pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) iki 61 650,00 Lt bus finansuojamas iš tam tikslui skirtų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos bendrųjų valstybės biudžeto asignavimų. Vietos projektas įgyvendinamas pagal vietos plėtros strategiją ,,Rokiškio rajono kaimo vietovių plėtros strategiją“ Nr. 4VP-KP-10-1-000224, įgyvendinamą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „Leader metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“;

Vietos projekto vykdytojas įsipareigoja prie tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų prisidėti ne mažesniu kaip 13 642,00 Lt  savo įnašu natūra (nemokamu savanorišku darbu) ir           4 959,00 Lt savo įnašu natūra (nekilnojamuoju turtu),  o Vietos projekto partneris, įsipareigoja prie tinkamų finansuoti Vietos projekto išlaidų apmokėjimo prisidėti ne mažesniu kaip 14 730,00 Lt savo įnašu natūra (nemokamu savanorišku darbu).

Projekto tikslas:

Sutvarkyti Skemų kaime visuomeninės paskirties teritoriją- viešąją erdvę, įrengiant poilsio ir laisvalaikio parką;

Projekto uždaviniai:

  1. Įkurti poilsio ir laisvalaikio parką
  2. Įtraukti Skemų kaimo bendruomenę į projekto vykdymą

Projekto veikla:

  1. Poilsio ir laisvalaikio parko įrengimas: iškastas vandens telkinys, įrengti 2 tiltai, įrengta 15 šviestuvų, pastatyta 12 suolų, 12 šiukšliadėžių, 1 persirengimo kabina, 2 supynės, 3 pavėsinės su lauko baldais, 1 lauko estrada, 16 suoliukų žiūrovams, įrengta 1 vaikų žaidimo aikštelė,  5 lauko treniruokliai;
  2. Teritorijos grunto išlyginimas, vejos apsėjimas, medžių pasodinimas;
  3. Technikos ir įrenginių teritorijai prižiūrėti įsigijimas;
  4. Talkų organizavimas – 21 talka (medžių ir krūmų pašalinimas, aplinkos apželdinimas, takų ir aikštelių įrengimas);
  5. Projekto pabaigoje atliktas anketavimas

 

Pirmoji talka

Rokiškio r. Skemų kaimo bendruomenės poilsio ir laisvalaikio parko įkūrimas