Saulės elektrinė Skemų socialinės globos namuose

2020m. Skemų socialinės globos namuose įgyvendintas projektas “Saulės elektrinė Skemų socialinės globos namuose”

Projektas finansuotas pagal Klimato kaitos programos priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių  (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose“

Įgyvendinant projektą ant pastato Klevų 6 stogo sumontuota  14,7 kW galios saulės fotovoltinė elektrinė

   

Rokiškio rajono Skemų kaimo bendruomenės poilsio ir laisvalaikio parko įkūrimas
word

Rokiškio rajono vietos veiklos grupė, atstovaujama pirmininkės Raimondos Stankevičiūtės-Vilimienės, ir  Skemų socialinės globos namai atstovaujamas direktoriaus Gintaro Girštauto sudarė VIETOS PROJEKTO VYKDYMO SUTARTĮ 2013 m. spalio 31 d. Nr. LEADER-13-Rokiškis-03-030.

Pagal ši projektą vykdytojas su partneriu Skemų kaimo bendruomene, atstovaujama bendruomenės pirmininko Arvydo Šapokos, įsipareigoja įgyvendinti vietos projektą

“Rokiškio r. Skemų kaimo bendruomenės poilsio ir laisvalaikio parko įkūrimas“ Nr. LEADER-13-Rokiškis-03-030 nuo 2013 m. spalio 1 d. iki  2015 m. liepos 31 d.

Vietos projekto vykdytojui finansuojama iki 299 977,00 (arba 90 proc.) visų tinkamų finansuoti Vietos projekto išlaidų. Pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) iki 61 650,00 Lt bus finansuojamas iš tam tikslui skirtų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos bendrųjų valstybės biudžeto asignavimų. Vietos projektas įgyvendinamas pagal vietos plėtros strategiją ,,Rokiškio rajono kaimo vietovių plėtros strategiją“ Nr. 4VP-KP-10-1-000224, įgyvendinamą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „Leader metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“;

Vietos projekto vykdytojas įsipareigoja prie tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų prisidėti ne mažesniu kaip 13 642,00 Lt  savo įnašu natūra (nemokamu savanorišku darbu) ir           4 959,00 Lt savo įnašu natūra (nekilnojamuoju turtu),  o Vietos projekto partneris, įsipareigoja prie tinkamų finansuoti Vietos projekto išlaidų apmokėjimo prisidėti ne mažesniu kaip 14 730,00 Lt savo įnašu natūra (nemokamu savanorišku darbu).

Projekto tikslas:

Sutvarkyti Skemų kaime visuomeninės paskirties teritoriją- viešąją erdvę, įrengiant poilsio ir laisvalaikio parką;

Projekto uždaviniai:

  1. Įkurti poilsio ir laisvalaikio parką
  2. Įtraukti Skemų kaimo bendruomenę į projekto vykdymą

Projekto veikla:

  1. Poilsio ir laisvalaikio parko įrengimas: iškastas vandens telkinys, įrengti 2 tiltai, įrengta 15 šviestuvų, pastatyta 12 suolų, 12 šiukšliadėžių, 1 persirengimo kabina, 2 supynės, 3 pavėsinės su lauko baldais, 1 lauko estrada, 16 suoliukų žiūrovams, įrengta 1 vaikų žaidimo aikštelė,  5 lauko treniruokliai;
  2. Teritorijos grunto išlyginimas, vejos apsėjimas, medžių pasodinimas;
  3. Technikos ir įrenginių teritorijai prižiūrėti įsigijimas;
  4. Talkų organizavimas – 21 talka (medžių ir krūmų pašalinimas, aplinkos apželdinimas, takų ir aikštelių įrengimas);
  5. Projekto pabaigoje atliktas anketavimas

 

Pirmoji talka

Rokiškio r. Skemų kaimo bendruomenės poilsio ir laisvalaikio parko įkūrimas