word

Rokiškio rajono vietos veiklos grupė, atstovaujama pirmininkės Raimondos Stankevičiūtės-Vilimienės, ir  Skemų socialinės globos namai atstovaujamas direktoriaus Gintaro Girštauto sudarė VIETOS PROJEKTO VYKDYMO SUTARTĮ 2013 m. spalio 31 d. Nr. LEADER-13-Rokiškis-03-030.

“Rokiškio r. Skemų kaimo bendruomenės poilsio ir laisvalaikio parko įkūrimas“ Nr. LEADER-13-Rokiškis-03-030 nuo 2013 m. spalio 1 d. iki  2015 m. liepos 31 d.

Vietos projekto vykdytojui finansuojama iki 299 977,00 (arba 90 proc.) visų tinkamų finansuoti Vietos projekto išlaidų. Pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM) iki 61 650,00 Lt bus finansuojamas iš tam tikslui skirtų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos bendrųjų valstybės biudžeto asignavimų. Vietos projektas įgyvendinamas pagal vietos plėtros strategiją ,,Rokiškio rajono kaimo vietovių plėtros strategiją“ Nr. 4VP-KP-10-1-000224, įgyvendinamą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos krypties „Leader metodo įgyvendinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“;

Vietos projekto vykdytojas įsipareigoja prie tinkamų finansuoti vietos projekto išlaidų prisidėti ne mažesniu kaip 13 642,00 Lt  savo įnašu natūra (nemokamu savanorišku darbu) ir 4 959,00 Lt savo įnašu natūra (nekilnojamuoju turtu),  o Vietos projekto partneris, įsipareigoja prie tinkamų finansuoti Vietos projekto išlaidų apmokėjimo prisidėti ne mažesniu kaip 14 730,00 Lt savo įnašu natūra (nemokamu savanorišku darbu).

Projekto tikslas:

Sutvarkyti Skemų kaime visuomeninės paskirties teritoriją – viešąją erdvę, įrengiant poilsio ir laisvalaikio parką.

 

Prieš projekto įgyvendinimą:

2015 metai, po projekto įgyvendinimo:

 

2014 metais atlikti projekto darbai:

  • Iškastas vandens telkinys;
  • Išlygintas teritorijos gruntas;
  • Pastatyti penki lauko treniruokliai;
  • Įsigyta įrenginių teritorijai prižiūrėti.

 

Pirmoji talka

Projektą finansuoja Europos Sąjungos struktūriniai fondai ir Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija.