LAISVOS DARBO VIETOS

 

Pareigybė  Socialinis darbuotojas
Koeficientas  7,8 – 8,19 koef.
Darbo vieta Skemų socialinės globos namai, Klevų g. 10, Skemų k., Rokiškio rajonas
Specialūs reikalavimai
 • Turėti socialinio darbo kvalifikacinį laipsnį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) arba kitą aukštąjį išsilavinimą, teisės aktų tvarka prilygintą socialinio darbo išsilavinimui
 • Išmanyti ir gebėti taikyti darbe Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinių paslaugų teikimą, planavimą ir organizavimą
 • Pasižymėti tokiomis asmeninėmis savybėmis kaip atsakingumas, pareigingumas, tolerancija, geranoriškumas, kūrybiškumas, iniciatyvumas, empatiškumas. Mokėti tinkamai bendrauti su paslaugų gavėjais, gebėti dirbti komandoje, nekonfliktuoti, logiškai mąstyti ir greitai orientuotis darbinėse situacijose
 • Gebėti tikslingai vertinti paslaugų gavėjų situaciją, būti objektyviu priimant sprendimus dėl paslaugų poreikio asmeniui
 • Gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir direktoriaus įsakymu priskirto skyriaus darbą, gebėti dirbti komandoje bei priimti sprendimus
 • Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją (žodžiu ir raštu), rengti išvadas, metines veiklos ataskaitas, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, gebėti vertinti teikiamų socialinių paslaugų veiksmingumą
 • Žinoti ir išmanyti socialinio darbo etikos normas ir principus, nesivadovauti išankstinėmis nuostatomis
 • Mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu
 • Privalo būti nepriekaištingos reputacijos
 • Turėti vairuotojo pažymėjimą (B kategorija)
Reikalingi dokumentai
 1. Išsilavinimą patvirtinantis dokumentas
 2. Gyvenimo aprašymas
Paskelbimo data 2023-05-29
Dokumentai priimami iki 2023-06-16
Kontaktai išsamesnei informacijai Vijolė Šedienė, tel. +370 604 79775, el. p.: info@skemai.lt

 

Pareigybė  Individualios priežiūros darbuotojas
Koeficientas  6,63 – 7,02 koef.
Darbo vieta Skemų socialinės globos namai, Klevų g. 10, Skemų k., Rokiškio rajonas
Specialūs reikalavimai
 • Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir išklausęs įžanginius socialinio darbuotojo padėjėjo mokymus ar turėti socialinio darbo ar jam prilygstantį išsilavinimą (prioritetas skiriamas turintiems profesinį išsilavinimą);
 • Žinoti socialinio darbo pagrindus, turėti būtinąsias teorines ir praktines žinias apie socialinio darbo sritį;
 • Turi pasižymėti tokiomis asmeninėmis savybėmis kaip atsakingumas, pareigingumas, tolerancija, geranoriškumas, kūrybiškumas, iniciatyvumas, empatiškumas. Turi mokėti tinkamai bendrauti su paslaugų gavėjais, gebėti dirbti komandoje, nekonfliktuoti, logiškai mąstyti ir greitai orientuotis darbinėse situacijose;
 • Turi gebėti nustatyti paslaugų gavėjų socialinius poreikius ir jų esmę, žinoti ligos ir (ar) kitos negalios poveikį žmogui;
 • Gebėti dirbti su paslaugų gavėjais grupėje ir individualiai;
 • Žinoti ir išmanyti socialinio darbo etikos normas ir principus, nesivadovauti išankstinėmis nuostatomis;
 • Laikytis konfidencialumo, apie paslaugų gavėją žinomą informaciją teikiant tik įstatymų numatytais atvejais ir tik siekiant apginti geriausius paslaugų gavėjo interesus;
 • Privalo būti nepriekaištingos reputacijos.
Reikalingi dokumentai
 1. Išsilavinimą patvirtinantis dokumentas
 2. Gyvenimo aprašymas
Paskelbimo data 2023-06-05
Dokumentai priimami iki 2023-06-19
Kontaktai išsamesnei informacijai Vijolė Šedienė, tel. +370 604 79775, el. p.: info@skemai.lt

 

 

Pareigybė  Slaugytojo padėjėjas
Koeficientas  6,05 – 6,4 koef.
Darbo vieta Skemų socialinės globos namai, Klevų g. 10, Skemų k., Rokiškio rajonas
Specialūs reikalavimai
 • Slaugytojo padėjėju gali dirbti asmuo, turintis slaugytojo arba slaugytojo padėjėjo kvalifikaciją ir ją atitinkantį pažymėjimą;
 • Būti empatiškas, stengtis suprasti kiekvieną paslaugų gavėją  ir jam padėti;
 • Būti tolerantiškas, geranoriškas, atsakingas, kūrybiškas bei iniciatyvus;
 • Gebėti tikslingai vertinti paslaugų gavėjų situaciją, būti objektyviu priimant sprendimus dėl paslaugų poreikio asmeniui;
 • Turi gebėti nustatyti paslaugų gavėjų socialinius poreikius ir jų esmę, žinoti ligos ir (ar) kitos negalios poveikį žmogui;
 • Gebėti dirbti su paslaugų gavėjais grupėje ir individualiai;
 • Žinoti ir išmanyti sveikatos priežiūros darbuotojų darbo etikos normas ir principus, nesivadovauti išankstinėmis nuostatomis;
 • Laikytis konfidencialumo, apie paslaugų gavėją žinomą informaciją teikiant tik įstatymų numatytais atvejais ir tik siekiant apginti geriausius paslaugų gavėjo interesus;
 • Privalo būti nepriekaištingos reputacijos.
Reikalingi dokumentai
 1. Išsilavinimą patvirtinantis dokumentas
 2. Gyvenimo aprašymas
Paskelbimo data 2023-06-05
Dokumentai priimami iki 2023-06-19
Kontaktai išsamesnei informacijai Vijolė Šedienė, tel. +370 604 79775, el. p.: info@skemai.lt

 

 

Pareigybė  Užimtumo specialistas
Koeficientas  7,28 – 7,67 koef.
Darbo vieta Skemų socialinės globos namai, Klevų g. 10, Skemų k., Rokiškio rajonas
Specialūs reikalavimai
 • Šioms funkcijoms atlikti būtinas aukštesnysis išsilavinimas arba iki 1995 metų įgytas specialusis vidurinis išsilavinimas;
 • Būti empatiškas, stengtis suprasti kiekvieną paslaugų gavėją  ir jam padėti;
 • Būti tolerantiškas, geranoriškas, atsakingas, kūrybiškas bei iniciatyvus;
 • Turi gebėti nustatyti paslaugų gavėjų socialinius poreikius ir jų esmę, žinoti ligos ir (ar) kitos negalios poveikį žmogui;
 • Gebėti dirbti su paslaugų gavėjais grupėje ir individualiai, gebėti organizuoti savo darbą;
 • Žinoti ir išmanyti darbo etikos normas ir principus, nesivadovauti išankstinėmis nuostatomis;
 • Laikytis konfidencialumo, apie paslaugų gavėją žinomą informaciją teikiant tik įstatymų numatytais atvejais ir tik siekiant apginti geriausius paslaugų gavėjo interesus;
 • Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • Mokėti dirbti Microsoft Office, Internet Explorer programomis;
 • Privalo būti nepriekaištingos reputacijos.
Reikalingi dokumentai
 1. Išsilavinimą patvirtinantis dokumentas
 2. Gyvenimo aprašymas
Paskelbimo data 2023-06-05
Dokumentai priimami iki 2023-06-19
Kontaktai išsamesnei informacijai Vijolė Šedienė, tel. +370 604 79775, el. p.: info@skemai.lt

 

Informacija atnaujinta 2023-06-05