LAISVOS DARBO VIETOS SKEMŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE

 

Pareigybė  Bendrosios praktikos slaugytojas
Koeficientas  8,1 – 8,4 koef.
Darbo vieta Skemų socialinės globos namai, Klevų g. 10, Skemų k., Rokiškio rajonas
Specialūs reikalavimai
 • Turėti slaugytojo kvalifikaciją įgytą baigus aukštosios neuniversitetinės ar jai prilygintos medicinos mokyklos slaugos studijas;
 • Galiojančią bendrosios praktikos slaugytojo licenciją;
 • Turi žinoti medicinos teorijos ir praktikos, sveikos gyvensenos pagrindus, sugebėti integruoti ir naudoti medicinos, gamtos bei socialinių mokslų žinias, būti susipažinęs su pagrindiniais sveikatos priežiūrą reglamentuojančiais įstatymais;
 • Išmanyti senyvo amžiaus ir žmonių su negalia anatomijos, fiziologijos, patalogijos ypatumus, dažnai pasitaikančių senyvo amžiaus žmonių ligų priežastis, simptomus, jų plitimo būdus, galimas komplikacijas ir sveikatos palaikymo būdus; vaistų veikimo principus; mirštančiųjų priežiūros ypatybes; senyvo amžiaus žmonių mitybos ypatumus;
 • Pasižymėti tokiomis asmeninėmis savybėmis kaip atsakingumas, pareigingumas, tolerancija, geranoriškumas, kūrybiškumas, iniciatyvumas, empatiškumas. Mokėti tinkamai bendrauti su paslaugų gavėjais, gebėti dirbti komandoje, nekonfliktuoti, logiškai mąstyti ir greitai orientuotis darbinėse situacijose;
 • Žinoti, išmanyti ir laikytis medicinos darbuotojų darbo etikos normų ir principų;
 • Gebėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją žodžiu ir raštu.
Reikalingi dokumentai
 1. Išsilavinimą patvirtinantis dokumentas
 2. Gyvenimo aprašymas
Paskelbimo data 2023-01-11
Dokumentai priimami iki 2023-02-28
Kontaktai išsamesnei informacijai Vijolė Šedienė, tel. +370 604 79775, el. p.: info@skemai.lt

 

Pareigybė Užimtumo specialistas (su galimybe dirbti 0,5 etato)
Koeficientas 6,63 – 7,02 koef.
Darbo vieta Skemų socialinės globos namai, Klevų g. 10, Skemų k., Rokiškio rajonas
Specialūs reikalavimai
 • Turėti ne žemesnį kaip aukštesnysis išsilavinimą arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
 • Turėti gebėjimą organizuoti darbą su individualiais solistais ar muzikiniu kolektyvu;
 • Pasižymėti tokiomis asmeninėmis savybėmis kaip atsakingumas, pareigingumas, tolerancija, geranoriškumas, kūrybiškumas, iniciatyvumas, empatiškumas. Mokėti tinkamai bendrauti su paslaugų gavėjais, gebėti dirbti komandoje, nekonfliktuoti, logiškai mąstyti ir greitai orientuotis darbinėse situacijose;
 • Gebėti savarankiškai organizuoti savo darbinę veiklą;
 • Gebėti kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją žodžiu ir raštu.
Reikalingi dokumentai
 1. Išsilavinimą patvirtinantis dokumentas
 2. Gyvenimo aprašymas
Paskelbimo data 2023-01-02
Dokumentai priimami iki 2023-02-28
Kontaktai išsamesnei informacijai Vijolė Šedienė, tel. +370 604 79775, el. p.: info@skemai.lt

 

Informacija atnaujinta 2023-02-01