Šiuo metu ieškome darbuotojų į šias laisvas darbo vietas:

Pareigos: Skemų socialinės globos namų socialinio darbo tarnybos užimtumo specialistas
Etato dalis: 0,5
Pareiginės algos koeficientas: 5,88 koef.
Darbo vieta: Skemų socialinės globos namai, adresas: Klevų g. 10, Skemų k., Rokiškio r.
Darbo aprašymas: Pagrindinė veiklos sritis – teikti įstaigos paslaugų gavėjams (suaugusiems asmenims su negalia) užimtumo, terapijos ir darbinių įgūdžių ugdymo paslaugas, nukreiptas į ryšių tarp žmonių ir jų aplinkos gerinimą bei palaikymą.
Reikalavimai darbuotojui:
  • Turėti aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
  • Turėti bet kurią muzikos mokytojo rengimo programą arba muzikos programą (privalumas); turėti patirties muzikinėje veikloje;
  • Mokėti dirbti komandoje, organizuoti muzikos kolektyvų ir solistų užimtumo veiklą;
  • Gebėti organizuoti paslaugų gavėjų kultūrinius ir pramoginius renginius globos namuose ir už jų ribų;
  • Gebėti savarankiškai planuoti savo veiklą;
  • Mokėti dirbti Microsoft Office, Internet Explorer programomis.
Reikalingi dokumentai:
  1. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;
  2. Gyvenimo aprašymas (CV).
Skelbimo publikavimo data: 2021-03-23
Skelbimas galioja iki: 2021-09-30
Kontaktinė informacija: Skemų socialinės globos namų sekretorė Vijolė Šedienė, tel. nr. (8 458) 73824, el. p. info@skemai.lt

 

Informacija atnaujinta 2021-08-31