LAISVOS DARBO VIETOS SKEMŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE

 

Pareigybė Socialinis darbuotojas
Koeficientas 7,15 – 7,54 (priklausomai nuo turimo darbo stažo, kvalifikacinės kategorijos)
Darbo vieta Skemų socialinės globos namai, Klevų g. 10, Skemų k., Rokiškio rajonas
Specialūs reikalavimai
 • Turėti socialinio darbo kvalifikacinį laipsnį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) arba kitą aukštąjį išsilavinimą, teisės aktų tvarka prilygintą socialinio darbo išsilavinimui;
 • Būti empatišku, geranorišku, atsakingu, iniciatyviu, kūrybišku, stengtis suprasti kiekvieną paslaugų gavėją;
 • Išmanyti socialinio darbo etikos normas ir principus;
 • Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai rinktis darbo metodus, priimti sprendimus, dirbti komandoje.
Reikalingi dokumentai
 1. Išsilavinimą patvirtinantis dokumentas
 2. Gyvenimo aprašymas
Paskelbimo data 2022-04-27
Dokumentai priimami iki 2022-05-11
Kontaktai išsamesnei informacijai Vijolė Šedienė, tel. +370 604 79775, el. p.: info@skemai.lt

 

Pareigybė Gydytojas – psichiatras
Koeficientas 10 – 12 koef. (priklausomai nuo turimo darbo stažo)
Darbo vieta Skemų socialinės globos namai, Klevų g. 10, Skemų k., Rokiškio rajonas
Specialūs reikalavimai
 • Turėti gydytojo psichiatro profesinę kvalifikaciją ir licenciją verstis medicinos praktika pagal gydytojo psichiatro profesinę kvalifikaciją;
 • Būti empatišku, geranorišku, atsakingu, iniciatyviu, kūrybišku, stengtis suprasti kiekvieną paslaugų gavėją;
 • Išmanyti sveikatos priežiūros personalo darbo etikos normas ir principus;
 • Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai rinktis darbo metodus, priimti sprendimus, dirbti komandoje.
Reikalingi dokumentai
 1. Išsilavinimą patvirtinantis dokumentas
 2. Licencija
 3. Gyvenimo aprašymas
Paskelbimo data 2022-02-15
Dokumentai priimami iki 2022-05-31
Kontaktai išsamesnei informacijai Vijolė Šedienė, tel. +370 604 79775, el. p.: info@skemai.lt

 

Informacija atnaujinta 2022-04-27