LAISVOS DARBO VIETOS SKEMŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE

Pareigybė Teisininkas
Koeficientas Nuo 8,4 – 10,0 koef. (priklausomai nuo turimos darbo patirties)
Darbo vieta Skemų socialinės globos namai, Klevų g. 10, Skemų k., Rokiškio rajonas
Specialūs reikalavimai
 • Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį teisės studijų krypties išsilavinimą (ne žemesnį kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis);
 • Mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis; Microsoft Office, OpenOffice, LibreOffice paketų teksto dokumentų redagavimo, elektroninių lentelių ir pateikčių kūrimo programomis ir kt.
 • Gebėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reikalingus pareigybės aprašyme nurodytoms funkcijoms vykdyti;
 • Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai rinktis darbo metodus, analitiškai įvertinti ir apibendrinti problemas, priimti sprendimus, dirbti komandoje;
 • Mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti ir analizuoti duomenys apie Įstaigos veiklą bei kitą informaciją, rengti išvadas, teikti pasiūlymus.
Dokumentų pateikimas nurodytu adresu portalas.vtd.lt/…/teisininkas-pareigines-algos-koeficientas-nuo-840-iki-1000-322;764760
Paskelbimo data 2022-01-18
Dokumentai priimami iki 2022-02-01
Kontaktai išsamesnei informacijai Vijolė Šedienė, tel. (8-458) 73824, el. p.: info@skemai.lt

 

Pareigybė Socialinio darbuotojo padėjėjas (laikinai kito darbuotojo vaiko priežiūros atostogų laikotarpiui)
Koeficientas 6,11 – 6,5 koef. (priklausomai nuo turimos darbo patirties)
Darbo vieta Skemų socialinės globos namai, Klevų g. 10, Skemų k., Rokiškio rajonas
Specialūs reikalavimai
 • Turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) profesinę kvalifikaciją, taip pat turi būti išklausęs įžanginę socialinio darbuotojo padėjėjo mokymų programą arba turėti aukštąjį socialinio darbo ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • Būti empatišku, geranorišku, atsakingu, iniciatyviu, kūrybišku, stengtis suprasti kiekvieną paslaugų gavėją;
 • Išmanyti socialinio darbo etikos normas ir principus;
 • Gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, savarankiškai rinktis darbo metodus, priimti sprendimus, dirbti komandoje.
Reikalingi dokumentai
 1. Išsilavinimą patvirtinantis dokumentas
 2. Gyvenimo aprašymas
Paskelbimo data 2022-01-21
Dokumentai priimami iki 2022-02-11
Kontaktai išsamesnei informacijai Vijolė Šedienė, tel. (8-458) 73824, el. p.: info@skemai.lt

 

Informacija atnaujinta 2022-01-21