Š. m. kovo 28 d. Skemų socialinės globos namuose buvo išrinkta nauja globos namų Gyventojų taryba. Jos nariais tapo 9 globos namų gyventojai. Gyventojų tarybos pirmininke išrinkta Rasa Galdikaitė,  pirmininkės pavaduotoju- Klaidas Kairys.

Naujai išrinktai Gyventojų tarybai linkime, kūrybingo, produktyvaus ir naudingo globos namų bendruomenei darbo.

Gyventojų tarybos nuostatai