KAM IR KAIP PRANEŠTI APIE KORUPCIJOS APRAIŠKAS SKEMŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE

Jeigu Jums Skemų socialinės globos namuose galimai teko susidurti su korupcinio pobūdžio veikomis (pvz.: kyšininkavimu, piktnaudžiavimu tarnybine padėtimi, sukčiavimu ir pan.,) informuokite Skemų socialinės globos namų direktorių arba energetiką Gediminą Kančį, kuris yra atsakingas už korupcijos prevenciją  Skemų socialinės globos namuose.

Skundą, prašymą ar pareiškimą galite pateikti, adresu: Skemų socialinės globos namai,, juridinio asmens kodas 190796039,  Klevų g.10, Skemų k, Rokiškio  sen., LT -42101 Rokiškio raj.

Telefono nr. (8 458) 73824,
Fakso nr. (8 458) 75846
Elektroninis paštas: info@skemai.lt

Antikorupcines prevencijos priemonių planas 2022-2023m

Informacija apie korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą 2019-2021m

Skemu sgn antikorupcinės komisijos nuostatai

Skemų sgn korupcijos prevencijos programa

Skemų sgn korupcijos prevencijos programos įgyvendinimo išvada