Skemų socialinės globos namų pareigybių, kurias einantys asmenys, privalo nustatyta tvarka deklaruoti privačius interesus, sąrašas:

 1. Direktorius;
 2. Direktoriaus pavaduotojas socialiniams reikalams;
 3. Direktoriaus pavaduotojas ūkiniams reikalams;
 4. Vyriausias slaugytojas, atliekantis Sveikatos priežiūros tarnybos vadovo pareigas;
 5. Vyriausias socialinis darbuotojas, atliekantis Socialinio darbo tarnybos vadovo pareigas;
 6. Vyr. buhalterė, atliekanti Buhalterinės apskaitos tarnybos vadovo pareigas;
 7. Dietistas, atliekantis Maitinimo tarnybos vadovo pareigas;
 8. Buities sektoriaus vadovas, atliekantis buities tarnybos vadovo pareigas;
 9. Inžinierius, atliekantis Namų ūkio tarnybos vadovo pareigas;
 10. Energetikas, atliekantis Energetinio ūkio tarnybos vadovo pareigas;
 11. Viešųjų pirkimų specialistas;
 12. Gydytojas-psichiatras;
 13. Medicinos psichologas;
 14. Viešuosius pirkimus vykdantys asmenys:

14.1. Pirkimo iniciatoriumi paskirtas darbuotojas;

14.2. Pirkimo organizatoriumi paskirtas darbuotojas, kuriam suteikta teisė atlikti supaprastintus viešuosius pirkimus;

14.3. Darbuotojas, paskirtas viešojo pirkimo komisijos nariu;

14.4. Ekspertas, pasitelktas viešojo pirkimo metu.

Viešųjų pirkimų specialistė Nida Lungienė yra įgaliota darbuotoja (toliau – atitikties pareigūne), atsakinga už viešųjų ir privačių interesų derinimo nuostatų laikymosi priežiūrą ir kontrolę Skemų socialinės globos namuose, darbuotojų konsultavimą privačių interesų deklaravimo, interesų konfliktų prevencijos ir koordinavimo su Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija klausimais.

Kontaktai:

Nida Lungienė

Viešųjų pirkimų specialistė

Skemų socialinės globos namai

Tel.: +370 698 34039

El. p.: nida.lungiene@skemai.lt

 

Skundus dėl Skemų socialinės globos namų veiksmų, susijusių su viešųjų ir privačių interesų pažeidimais galima pateikti:

VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA

Vilniaus g. 27, LT-01402 Vilnius

Tel.: (8 5) 212 4396

El. p.: vtek@vtek.lt

 

Viešųjų ir privačių interesų deklaravimo ir interesų konfliktų sprendimo tvarkos aprašas:

2021-05-05 d. Nr. (V2)-1.7-62 Vš ir priv. interesų deklarav. ir konfliktų sprendimo tvarka