Asmuo, norintis gauti socialines paslaugas, turi pateikti socialiniam darbuotojui visą būtiną informaciją, susijusią su asmens poreikio socialinėms paslaugoms vertinimu:

  1. asmens prašymas (jo globėjo ar rūpintojo);
  2. asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jo kopija;
  3. pensininko pažymėjimas ir jo kopija;
  4. neįgalumo lygio, darbingumo lygio ar specialiųjų poreikių dydžio nustatymo pažyma, išduota Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos (NDNT) arba invalidumo pažymėjimas, išduotas Medicininės socialinės ekspertizės  komisijos ir jo kopija;
  5. medicininių dokumentų išrašas F 027/a (iš poliklinikos) su Gydytojų konsultacinės komisijos (GKK) išvada dėl pensionato profilio – bendro tipo ar psichoneurologinio;
  6. pažyma apie gaunamas pajamas.

Visus išvardintus dokumentus reikia pateikti savo gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui.