Author: Nida Lungienė

21-asis pleneras nuskambėjo dūdų fanfaromis

Rugpjūčio 27 dieną Skemų socialinės globos namuose įvyko ,,21-ojo Tapybos, skulptūros, vitražų, kalvystės ir medžio drožybos plenero“ uždarymas. Pirmasis sieninės tapybos darbą „Prie jūros“ pristatė plenero kūrybinis vadovas, kraštietis Arvydas Bagdonas. Kad įamžinti šiuos pandemijos metus, jo paveiksle nutapytos prie jūros besiilsinčios merginos yra su kaukėmis.

Prie kitų, lauke esančių plenero darbų eiseną vedė skambi dūdų muzika, atliekama Panevėžio rajono, Šilagalio kultūros centro pučiamųjų orkestro „Sklepučini“ ir dirigento Vilmanto Vapsvos.

Vilnietis skulptorius Domininkas Čepas šiais metais sukūrė akmens kompoziciją ,,Besimeldžiantis angelas“. Jo darbo temą taip pat padiktavo išskirtiniai metai – klūpantis angelas meldžiasi už pandemijos  aukas.

Prieš koplyčią eiseną pasitiko du nauji metalo žibintai, nukalti panevėžiečio kalvio Sauliaus Kronio. Žibintų takas didėja – jų jau keturi, bet tikimasi, kad bus dar daugiau. Padėką pasiimti kalvis atėjo su dūda, kurią pučia šiame šilagaliečių pučiamųjų orkestre.

Igoris Skripka pristatė savo vitražą ,,Geroji žinia“ virš varpinės durų. Šis šviečiantis darbas tarsi apjungia visus ,,kultūrinius“ Skemus – laikanti saulę mergina, angelų trimitai, varpinė bei sodas.

Penktasis plenero darbas – Gintaro Varno išdrožta medžio skulptūra, vaizduojanti šv. Antaną, bus atvežta vėliau.

Skemų socialinės globos namų direktorius plenero dalyviams įteikė Lietuvos respublikos Seimo pirmininko Viktoro Pranckiečio padėkas bei rėmėjų dovanas, o Rokiškio kaimiškosios seniūnijos seniūnė Dalia Janulienė – po stiklainį medaus.

Po to į koncertą prie koplyčios pakvietė šaunus jaunimo kolektyvas – Panevėžio rajono, Šilagalio kultūros centro pučiamųjų orkestras „Sklepučini“ ir jo vadovas bei dirigentas Vilmantas Vapsva. Dirigavo svečias iš Belgijos – dirigentas Tim de Maeseneer.

Už 21-ojo plenero rėmimą nuoširdi padėka rėmėjams: UAB „Rokmedis“, UAB „Ivabaltė“, UAB „Rokiškio mėsinė“ ir Rokiškio turizmo ir tradicinių amatų informacijos ir koordinavimo centrui ir  informaciniam rėmėjui – laikraštis „Gimtasis Rokiškis“.

 

21-asis Tapybos, skulptūros, vitražų, kalvystės ir medžio drožybos pleneras

Rugpjūčio 17 dieną Skemų socialinės globos namuose prasidėjo tradicinis, kasmetinis Tapybos, skulptūros, vitražų, kalvystės ir medžio drožybos pleneras.

21-ajame plenere dalyvauja 5 menininkai. Plenero kūrybinis vadovas, kraštietis Arvydas Bagdonas tapo sieninę freską, vilnietis skulptorius Domininkas Čepas kuria akmens kompoziciją, panevėžietis kalvis Saulius Kronis kala metalo žibintus, rokiškėnai – medžio drožėjas Gintaras Varnas drožia medžio skulptūrą, o Igoris Skripka kuria vitražą.

Rugpjūčio 27 dieną 15 val. vyks plenero uždarymas. Po plenero darbų pristatymo koncertuos Panevėžio rajono, Šilagalio kultūros centro pučiamųjų orkestras „Sklepučini“ (vadovas ir dirigentas Vilmantas Vapsva). Dalyvaus svečias iš Belgijos – dirigentas Tim de Maeseneer.

Plenerą remia: UAB „Rokmedis“, UAB „Ivabaltė“, UAB „Rokiškio mėsinė“ ir Rokiškio turizmo ir tradicinių amatų informacijos ir koordinavimo centras. Informacinis rėmėjas – laikraštis „Gimtasis Rokiškis“.

Plenero dalyviai: Arvydas Bagdonas, Saulius Kronis, Igoris Skripka ir Gintaras Varnas (nuotraukoje nėra Domininko Čepo)

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams laikinai vykdantis direktoriaus funkcijas Arvydas Šapokas, plenero dalyviai: Arvydas Bagdonas, Saulius Kronis, Igoris Skripka ir Gintaras Varnas

Skemų socialinės globos namų koplyčios pašventinimo 3-jų metų minėjimas

Liepos 2-rą ؘ– Švč. Mergelės Marijos, Šeimų Karalienės šventės dieną –

vyko Šv. Mišios, skirtos Skemų socialinės globos namų koplyčios pašventinimo 3-jų metų minėjimui.

Jas aukojo Obelių, Kriaunų ir Aleksandravėlės parapijų klebonas Laimonas Nedveckas, giedojo ir

vargonavo kamajiškė Vilma Steputaitienė.

Po Šv. Mišių buvo pašventintas Anos Jolop kryžiuku išsiuvinėtas Švč. Marijos paveikslas.

     

 

 

Baigėsi 20-asis jubiliejinis pleneras

BAIGĖSI JUBILIEJINIS, BET NE PASKUTINIS SKEMŲ PLENERAS

Nėra Lietuvoje kitų tokių namų
Birželio 13 d. su Rokiškio rajono Skemų socialiniais globos namais atsisveikino 20-ojo dailės, skulptūros, keramikos, kalvystės ir medžio drožybos plenero dalyviai rokiškėnai Birutė Dapkienė, ištapiusi langines, skulptorius Gintaras Varnas, sukūręs rūpintojėlio skulptūrą, dailininkas Igoris Skripka, čia palikęs vario ir žalvario medį, trykštantį vandeniu, panevėžietis kalvis Saulius Kronis, nukalęs žibintus, lyg apglėbiančius vartus į koplytėlės alėją, vilniečiai Domininkas Čepas, užbaigęs pernai metų plenere pradėtą akmens skulptūrą „Geroji naujiena“, ir plenero koordinatorius dailininkas Arvydas Bagdonas, paveiksle palikęs amžiną sodo žydėjimą. Dailininko Arūno Augučio keramikinė prakartėlė sudegė, ją teks atkartoti…

– Tiek geros medienos būtų buvę malkoms – išskaptavo ją, išdrožinėjo. Skemų laukuose žmonės akmens rasti nebegali – visi į plenerus sunešti. Maža to būtų: ištašyti ir ištaškyti jie po visą Skemų globos namų teritoriją. O ir geležis gražiai sau būtų rūdijusi – iškalė, išlankstė, išsukiojo… – sodriu balsu kalbėjo dailininkas A. Bagdonas, puošnus Kalėdų senelio vasariniais kailiniais, o susirinkusieji į plenero uždarymą tik juokėsi iš jo kalbų. Skaityti daugiau “Baigėsi 20-asis jubiliejinis pleneras”

III LIETUVOS SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ GIEDOJIMO SUSIBŪRIMAS „GIESMIŲ PYNĖ – MARIJAI”

Prieš 4 metus birželio mėnesį nebenaudojamoje Skemų kaimo vandens nugeležinimo stotyje buvo atidaryta nauja koplyčia, o į apleistą bokštą įkelta varpinė. Naujai įkurtame dvasinės traukos centre puoselėjamos ne tik kultūrinės, bet ir religinės tradicijos – kiekvieną mėnesį aukojamos Šv. Mišios, vyksta Gegužinės ir kt. pamaldos, skamba giesmės, vyksta koncertai. Suburta tradicinių giesmių giedotojų grupė (vadovas Zenonas Žėkas).

Skemų socialinės globos namai jau trečius metus iš eilės organizuoja giedojimo susibūrimus „Giesmių pynė – Marijai“ Rokiškio rajono bažnyčiose. Pirmasis vyko Obelių Šv. Onos bažnyčioje, o antrasis – Kriaunų Dievo Apvaizdos bažnyčioje. Susibūrimuose religines giesmes gieda socialinių globos namų giedojimo  grupės iš visos Lietuvos. Dalyvavo ir svečiai – Vilniaus Arkikatedros Liaudies giesmių ansamblis (vadovė Janina Bukantaitė),  Rokiškio turizmo ir tradicinių amatų informacijos ir koordinavimo centro folkloro ansamblis „Gastauta“, solistės Asta Vajegienė ir Giedra Markevičienė, vargonininkas Justinas Šapola. Šių metų šventėje giedos Dievo Apvaizdos vienuolijos seserys iš  Utenos.

Šių metų giedojimo susibūrimas vyks gegužės 23 (ketvirtadienį) 13.00 val. Aleksandravėlės Šv. Pranciškaus Serafiškojo bažnyčioje. Jo tikslas yra vėl suburti socialinės globos namų gyventojus ir darbuotojus į bendrą maldą – giesmių giedojimą, skirtą Švč. Marijos pagarbinimui. Susibūrimas palaiko gegužinių pamaldų (mojavos) tradiciją, skatina socialinės globos namų gyventojus ir darbuotojus giedoti tradicines religines giesmes, domėtis savo regiono giedojimo tradicijomis.

Šv. Mišias, skirtas Švč. Marijai, aukos Obelių Šv. Onos bažnyčios kunigas Laimonas Nedveckas.                                                                                                                                                                           Susibūrimo informacinis rėmėjas – laikraštis „Gimtasis Rokiškis”.   

                                                                                                                    Maloniai kviečiame dalyvauti!

19-ojo dailės, skulptūros, kalvystės ir medžio drožybos plenero „Kultūros sostinę pasitinkant“ uždarymas

Nuo vasaros pradžios Skemų socialinės globos namuose vyko 19-asis dailės, skulptūros, kalvystės ir medžio drožybos pleneras „Kultūros sostinę pasitinkant“. Jame dalyvavo 5 menininkai –  kūrybinis vadovas, dailininkas Arvydas Bagdonas, skulptorius Domininkas Čepas, kalvis Saulius Kronis, medžio drožėjas Gintaras Varnas ir tautodailininkė Birutė Dapkienė. Kūrėjų darbai papildė meninių darbų kolekciją globos namų vidaus ir lauko erdvėse. Prie koplyčios iškilo įspūdinga rokiškėno, ilgamečio plenerų dalyvio, medžio drožėjo Gintaro Varno skulptūra ,,Paskutinė vakarienė“. Tokių ,,laiminančio Kristaus“ statulų Lietuvoje gal tik viena ar dvi. Šioje skulptūroje drožėjas Kristų pavaizdavo su paukščiais – apaštalais ant laiminančių rankų. 4 ąžuolus medžio kompozicijai padovanojo UAB „Rokmedis“.

Skulptorius Domininkas Čepas akmenyje pavaizdavo Šv. Mato evangeliją. Kūrėjo sumanymas – ateityje šiame akmenyje pavaizduoti visas keturias evangelijas. Dailininkas Arvydas Bagdonas, kuris jau 19 metai yra plenero kūrybinis vadovas, šiais metais tęsė jūros temą – ištapė dar vieną paveikslą ant sienos (12×3).  Tautodailininkė Birutė Dapkienė taip pat tapė ant sienos, tik jos tema Afrikos gyvūnai – dramblys, žirafa ir zebras. Panevėžietis kalvis Saulius Kronis iš metalo nukaldintą žibintą Skemuose pakabins kitą savaitę.

19-ojo plenero uždarymas liepos 12 dieną prasidėjo Šv. Mišiomis Skemų socialinės globos namų koplyčioje. Obelių šv. Onos bažnyčios kunigas Laimonas Nedveckas po Šv. Mišių  palaimino medinę Kristaus statulą ir akmeninę evangeliją.

Uždaryme dalyvavo svečiai iš Vilniaus, Rokiškio rajono savivaldybės vicemeras Stanislovas Dambrauskas, Rokiškio muziejininkai, rėmėjas – UAB „Rokmedis“ direktorius Jonas Žemaitis, informacinio rėmėjo – laikraščio „Gimtasis Rokiškis“ – žurnalistė Vilma Bičiūnaitė.

Skemų socialinės globos namų direktorius Gintaras Girštautas plenero dalyviams įteikė padėkas, o muziejaus direktorė Nijolė Šniokienė kiekvienam padovanojo po naujausią albumą „Grafų Tyzenhauzų kultūros kelias“. Skambėjo Arvydo Bagdono ir Kristinos Miškeliūnienės atliekamos dainos. Globos namų darbuotojai ir gyventojai savo dainas skyrė menininkams kaip padėką už paliekamus darbus, už šiltą bendravimą plenero metu. Atsisveikinta buvo iki kito – jau „Kultūros sostinės metų plenero“.                                                                                                                                                                                                                                Nida Lungienė

 

Po uždarymo Skemų socialinės globos namuose lankėsi LRT televizijos žurnalistų grupė.

 

2-asis Lietuvos socialinės globos namų giedojimo susibūrimas „Giesmių pynė Marijai“

Gegužės 24 dieną į Dievo Apvaizdos bažnyčią Kriaunose rinkosi 2-ojo Lietuvos socialinės globos namų giedojimo susibūrimo „Giesmių pynė Marijai“ dalyviai.                                                                Šventės pradžioje nuskambėjo keletas senųjų giesmių, giedamų iš kantičkų. Jas pagiedojo garbiosios Kriaunų giedotojos, vadovaujamos Vitos Mačiulienės. Po šio susibūrimo globėjo – Obelių, Aleksandravėlės ir Kriaunų parapijų klebono – Laimono Nedvecko šilto sveikinimo po bažnyčios skliautais nuskambėjo bendra apie šimto giedotojų giedama giesmė ­„Kaip graži Marija“.                                                                                                                                                              Į šį giedojimo sambūrį antrus metus iš eilės atvyko socialinės globos namų – Jotainių, Linkuvos, Skemų, Strėvininkų, Suvalkijos – giedotojai bei Obelių vaikų globos namų jaunimo grupė. Pirmą kartą šventėje skambėjo latviška giesmė, giedama Latgalės socialinės globos namų Memelės filialo giedotojų.                                                                                                                                            Šv. Mišiose ir po jų giedojo Vilniaus Arkikatedros Liaudies giesmių ansamblio ir folkloro ansamblio „Ūla“ jungtinė grupė (vadovė Janina Bukantaitė, muzikos grupės vadovė Vida Palubinskienė).                                                                                                                                                 Po šv. Mišių giedojimo susibūrimo sumanytojas, Skemų socialinės globos namų direktorius Gintaras Girštautas dalyviams įteikė padėkas ir užimtumo darbuotojų rankų darbo „Gerumo angelus“. Kriaunų pagrindinės mokyklos direktorė Stasė Idienė dėkojo už suteiktą galimybę mažo miestelio moksleiviams išgirsti ir senąsias, ir naujesnes, ir šiuolaikiškai jaunimo atliekamas giesmes. Klebonas Laimonas Nedveckas džiaugėsi gausiai susirinkusiais klausytojais, kurie jau nebetilpo į bažnyčios suolus ir visiems linkėjo Švč. Mergelės Marijos globos, gausių Dievo malonių. Už šventę visos Kriaunų bendruomenės vardu nuoširdų ačiū tarė jos pirmininkas Povilas Stakys. Žymioji dainininkė ir giesmių giedotoja Janina Bukantaitė organizatoriams prisiminimui įteikė kolektyvo išleistų kompaktinių plokštelių.                                                               Po renginio visi susirinkusieji buvo pakviesti pasibendrauti  bažnyčios šventoriuje,  vaišinantis gardžia organizatorių koše ir kitais, išradingai papuoštais, gardumynais.                                 Skemų socialinės globos namų organizuotas prasmingas susibūrimas „Giesmių pynė Marijai“ įsiliejo į bendrą gegužinių pamaldų vyksmą ir buvo atsisveikinta iki kitų metų, nes šventė jau tampa tradicine ir kitąmet vyks Aleksandravėlėje.

  Nida Lungienė                                                                                                                                    Nuotraukos Genovaitės Šajaukienės