Jubiliejinis dailės kūrinių katalogas 2000-2009

 

Nuo 1999 metų globos namuose vyksta dailininkų plenerai, kuriuose  Lietuvos dailininkai kuria darbus ir dovanoja globos namams.

Per dešimtmetį sukurta per pusė šimto įvairių meno kūrinių. Pleneruose dalyvavo žymūs dailininkai: tapytojai Gintaras-Palemonas Janonis, Robertas Bliuj, Jaroslav Rokickij, Algimantas Kliauga, Arvydas Bagdonas, Stanislova Daščioraitė, Raimondas Gailiūnas Skulptoriai: Domininkas Čepas, Mindaugas Aučyna, Gintaras Varnas. Juvelyras ir kalvis Vytautas Jarutis, kalvis Vytautas Kryževičius.