Gegužinės pamaldos: tradicijų ir draugystės puoselėjimas

Skemų socialinės globos namuose gyventojų sielovadai skiriamas ypatingas dėmesys. Tai natūralu: juk sąžinės laisvė yra neatskiriama, prigimtinė kiekvieno žmogaus teisė. Ir dėmesys maldai, sielovadai liudijamas dideliais ir svarbiais darbais. Tikinčiųjų maldai atvira unikali Skemų koplyčia, kurioje reguliariai aukojamos šv. Mišios. O liaudiškojo pamaldumo tradicijos puoselėjamos ištisus metus: vyksta gegužinės, birželinės pamaldos, spalio mėnesį nuolat kalbamas Rožinis, gavėnios metu – apmąstomas Kryžiaus kelias. Bendruomeninė malda neatsiejama nuo bendruomenės: todėl Skemų socialinės globos namai itin vertina bendrystę su Skemų gyventojais.

Ir praėjęs gegužės mėnuo – ne išimtis. Kasdieną Skemų koplyčioje rinkosi skemiškiai ir globos namų gyventojai, kasdien buvo skaitoma Švč. Mergelės Marijos litanija, giedamos giesmės. Graži bendrystė tęsis ir birželio mėnesį, kuris tradiciškai skiriamas Švč. Jėzaus Širdies garbinimui.

Ši graži bendruomenė savo pamaldumo tradicijomis nori pasidalinti su Skemų socialinės globos namų draugais ir bičiuliais, kviečiame skirti laiko bendrai maldai už šią ypatingą bendruomenę, bendrystę ir bičiulystę.