DĖL GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO PASLAUGŲ DVEJOPO KAINŲ SKELBIMO

Skemų socialinės globos namų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bei atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinės kainos:

Vandens kaina nuo 2018 07 01

Vandens kaina nuo 2020-05-29

Vandens kaina nuo 2021-07-01

Vandens apskaitos prietaisų mokestis nuo 2021-07-01

Kontaktiniai duomenys, kuriais galima  pranešti apie energijos ar geriamo vandens tiekimą ar jų  sutrikimus:

Skemų socialinės globos namų inžinierius   Regimantas Kilius –   telefonas +37061010460

Skemų socialinės globos namų energetikas  Gediminas Kančys – telefonas +37061639787.

Elektroninis paštas: info@skemai.lt

Metinių finansinių ataskaitų rinkiniai ir audito išvados

Audito išvada 2015 metai

Audito išvada 2016 metai

Audito išvada 2017 metai

nepriklausomo auditoriaus išvada 2018 metai

priedas prie audito išvados 2018 metai

Skemų gn. reguliuojamos apskaitos sistemos laisvos formos aprašas

Geriamojo vandens ir nuoteku tvarkymo veiklos reguliavimo apskaitos sistemos aprašas

7 priedas 2017m.-finansinės-ataskaitos

DSAIS Metinė atskaitomybė pagal vandens kainų nustatymo metodiką

Metinė atskaitomybė pagal vandens kainų nustatymo metodiką 2018 metai

Ataskaitų rinkinys 2019 metai

Auditoriaus Patikrinimo ataskaita 2019 metai

Audito ataskaita 2020m.

Ataskaitų rinkinys (vandens sektorius) 2020m.

Geriamo vandens tyrimai

Vandens tyrimų laboratorijoje atliekama nuolatinė geriamojo vandens mikrobiologinės taršos ir cheminės vandens sudėties stebėsena.

Geriamo vandens tyrimai 2019 metai

Geriamo vandens tyrimai 2018 metai

Geriamo vandens tyrimai 2017 metai

Paslaugų teikimo sąlygos ir numatomas sutarčių sąlygų pakeitimas

Paslaugų teikimo sąlygų artimiausiu laiku keisti nenumatyta

Sutarties šablonas

Sutartis vandens tiekimo su gyventojais 2018 metai

Sutartys sudaromos Skemų socialinės globos namuose :

 Vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo paslaugų sutarties sudarymui su ir individualių (privačių) namų savininkais ir su daugiabučių namų butų savininkais, vartotojas pateikia:

  • prašymą sutarties sudarymui,
  • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su nuotrauka ir asmens kodu,
  • buto ar privačios valdos nuosavybę patvirtinantį dokumentą,
  • jei butas arba namas yra nuomojamas – notariškai patvirtintą nuomos sutartį, įpareigojančią nuomininką sudaryti tiesioginio atsiskaitymo už suvartotą vandenį ir nuotekas sutartį.

Vandentiekio sistemų eksploatavimas, modernizavimas, plėtra, renovacija, investicijos į sistemos plėtrą ir renovaciją

Artimiausiu laiku vandentiekio sistemos plėtra nenumatyta

Vidutinis  suvartojamo geriamojo vandens kiekis

Vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis –  1,84 kub. m/gyventojui per mėnesį.

Informacija apie geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros avarijas.

Apie geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros avarijas galima pranešti :

Skemų socialinės globos namų inžinierius   Regimantas Kilius –   telefonas +37061010460

Skemų socialinės globos namų energetikas  Gediminas Kančys – telefonas +37061639787

Elektroninis paštas: info@skemai.lt

Informacija apie planuojamus geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų pertrūkius ir pokyčius dėl vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros planinio remonto

Informacija apie nuotekų transportavimo paslaugas

Nuotekų transportavimo paslaugos Skemų socialinės globos namai neteikia

Nuotekų transportavimo paslaugas teikiančių asmenų kontaktai:

AB „Rokiškio komunalininkas“ (8 458) 71083
 VšĮ „Juodupės komunalininkas“  (8 458) 57102

 

GERIAMOJO VANDENS IR NUOTEKŲ TVARKYMO SEKTORIAUS ŪKIO SUBJEKTŲ VIEŠAI SKELBIAMOS INFORMACIJOS SĄRAŠAS

 

Informacija atnaujinta 2021-06-02