„Giesmių pynė – Marijai“: jungianti bendrystės gija

Jau pavadinimas „Giesmių pynė – Marijai“ sufleruoja, kad ši unikali šventė skirta jungti: miestus, bendruomenes, institucijas, žmones. Pirmiausia – bendrai giesmei, maldai. O paskui ir pažinčiai, atvirumui, draugystei. Šiemet surengtas jau penktasis Lietuvos socialinės globos namų sakralinių giedotojų susibūrimas „Giesmių pynė – Marijai“ sukvietė net dešimties įstaigų giedotojus. O bendrai giesmei „Garbinkime širdį“ visus pakvietė Vilniaus Mokytojų namų liaudiškos muzikos ansamblis „Kankleliai“.
Unikalus susibūrimas
Tradicinės giedotojų šventės „Giesmių pynė – Marijai“ istorija neatsiejamai susieta su Skemų koplyčia. Tikėjimas – viena svarbiausių žmogaus teisių, jo orumo pagrindas. Skemų socialinės globos namai, bendradarbiaudami su Rokiškio dekanato dvasininkais – Obelių parapijos klebonu bei Aleksandravėlės ir Kriaunų parapijos administratoriumi kunigu Laimonu Nedvecku bei Rokiškio dekanato dekanu, Rokiškio šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos klebonu Eimantu Noviku, nuolat rūpinasi šių namų gyventojų sielovada.
Čia ne tik reguliariai vyksta pamaldos, aukojamos šv. Mišios. Tačiau tam sukurta ir įspūdinga koplyčia. Ji – viena gražiausių ir naujausių Aukštaitijos krašto koplyčių, kurioje bendros maldos jungia Skemų socialinės globos namų bei Skemų bendruomenės žmones. Ši koplyčia su unikalia varpine pašventinta prieš šešerius metus. Ir ji, ir jos aplinka kasmet puošiama unikaliais meno kūriniais: akmens ir medžio skulptūromis, paveikslais, medžio drožiniais, kalvystės kūriniais.
Idėja sukurti sakralią erdvę kilo Skemų socialinės globos namų direktoriui Gintarui Girštautui. Tuometinis užimtumo specialistas, muzikantas Zenonas Žėkas subūrė Skemų socialinės globos namų sakralinių giesmių giedotojų grupę (dabar ji vadinasi ,,Lyra“). Netrukus direktorius Gintaras Girštautas pasiūlė surengti giedojimo susibūrimą ir bendroms giesmėms pasikviesti ir kitų socialinių globos įstaigų kolektyvus. Idėja sulaukė atgarsio ir palaikymo. Su didžiule meile ir rūpesčiu šią šventę kasmet organizuojanti Skemų socialinės globos namų moderatorė-asistentė sielovados reikalams Nida Lungienė neslepia: džiugina, kad giedotojai ne tik noriai atvyksta iš atokiausių šalies kampelių, bet ir kiekvienai šventei ruošia naujas giesmes, kartu su švente tobulėja.
Giedojimas – dviguba malda
Kaip sakė šv. Augustinas, tas, kuris gieda, meldžiasi dvigubai. Giedojimas – ne tik neatsiejama bažnytinės liturgijos dalis, bet ir būdas telkti bendruomenę, skatinti jos įsiklausymą ir tarpusavio supratimą. Giedodamas žmogus privalo klausyti ir išgirsti savo artimą. Tad giesmė skatina bendrystę.
Giesmė ugdo žmogų, skleidžia jo talentus. Per šešerius metus nuo pirmosios „Giesmių pynės – Marijai“ iki šiemetinės (2020 m. sambūrio nebuvo dėl karantino), buvo matyti, ne tik kaip auga giedotojų būrys: šiemet giedoti atvyko 10 kolektyvų. Auga giedotojų giedojimo lygis, plečiasi repertuaras. Plečiasi ir pažinčių ratas, akiratis. „Giesmių pynė – Marijai“ jau du kartus džiugino Obelių šv. Onos parapijos tikinčiuosius, viešėjo Aleksandravėlės šv. Pranciškaus Serafiškojo bei Kriaunų Dievo apvaizdos bažnyčiose. O šiemet, svetingai priimta Rokiškio dekanato dekano, Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos klebono Eimanto Noviko, bendrai maldai ir giesmei sukvietė Rokiškio krašto tikinčiuosius.
„Giesmių pynė – Marijai“ darniai įsiliejo į liaudiškojo pamaldumo gegužinių ir birželinių pamaldų tradiciją. Kartu tai ir unikali proga susipažinti su įvairiausiais giedojimo stiliais. Trejus metus šventėje dalyvavo Kriaunų giesmių giedotojos, vadovaujamos Vitos Mičiulienės. Jos pristatė senovinių kantičkinių giesmių tradiciją. Liaudiškojo giedojimo tradicijas išsaugojo Vilniaus Arkikatedros Liaudies giesmių ansamblis, Vilniaus folkloro ansamblis „Ūla“ bei Rokiškio folkloro ansamblis „Gastauta“. Taip pat prasminga patirtimi buvo išgirsti ir Dievo Apvaizdos seserų iš Utenos vienuolijos giedojimą, giesmę ir poeziją jungė dainininkės, gitaristės Vilijos Radvilės ir violončelininkės Kornelijos Petkutės duetas. Klasikinėmis giesmėmis džiugino solistės Asta Vajegienė ir Giedra Markevičienė. Šventėse vargonavo Justinas Šapola bei Egidijus Kundrotas.
O šiemet giedoti susibūrime ir jį vainikavusiose šv. Mišiose buvo pakviesti Vilniaus Mokytojų namų liaudiškos muzikos ansamblio „Kankleliai“ (vadovė Daiva Čičinskienė) giedotojai.
Repertuare – tradicijų dvelksmas
Visų dalyvių bendros giesmės „Sveika, Marija, o motin Dievo“ vedimu susibūrimą pradėjo šeimininkai – Skemų socialinės globos namų giedotojų grupė „Lyra“, vadovaujama Žanos Kaladienės. Skambėjo ir jų vienų giedama, kaip pasakoja legenda, dar paties šv. Kazimiero pamėgta giesmė „Ausk Marijai“.
Susibūrime skambėjo ir jaunųjų giedotojų balsai – Obelių socialinių paslaugų namų vaikų dienos centro auklėtiniai, vadovaujami Daivos Kundelienės, paruošė giesmę „Prie tavo širdies“. Šis kolektyvas sambūryje dalyvavo trečiąjį kartą.
Svečiai iš Marijampolės, specialiųjų globos namų „Pušynas“ sugiedojo giesmę „Sveika, o Marija, malonės pilna“. Ketvirtą kartą į mūsų kraštą giedoti atvykę Strėvininkų socialinės globos namų giedotojai – grupė „Ogama“ atliko giesmę „O Marija Motinėle“.
Antrąjį kartą iš eilės jaukia giesme „Per mane kalbėsi Tu“ susirinkusiuosius džiugino Anykščių rajono Aknystos socialinės globos namų Debeikių filialo duetas – atlikėjas Aidas Tumasonis ir vadovė Aušra Vidugirė.
Šiltai rokiškėnai sutiko ir debiutantus – Jurdaičių socialinės globos namų giedotojų grupę su giesme „Dangaus karalienė“.
Trečiąjį kartą susibūrime dalyvavusi Linkuvos namų giedotojų grupė atliko giesmę „Malda Marijai“. O Ilguvos socialinės globos namų giedotojų grupė ne tik sugiedojo giesmę „Gėlės Marijai“, bet ir pristatė unikalų senovinį styginį instrumentą.
Jotainių socialinės globos namų giedojimo grupė „Aukštyn širdis“ šventei paruošė giesmę „Sveika Marija“, kurią išmoko iš Miežiškių miestelio tikinčiųjų bendruomenės.
Sambūrį papuošė Vilniaus Mokytojų namų liaudiškos muzikos ansamblis „Kankleliai“, ne tik atlikęs autentišką giesmę, bet ir pakvietęs visus bendrai giesmei „Garbinkime širdį“.
Šv. Mišias aukojo Rokiškio dekanato dekanas ir Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos klebonas E. Novikas bei Obelių parapijos klebonas, Kriaunų ir Aleksandravėlės parapijų administratorius L. Nedveckas. Šv. Mišioms patarnavo Skemų socialinės globos namų grupinio gyvenimo namų Sėlių gatvėje gyventojas Kęstutis.
Bendrystę sustiprino ir agapė Rokiškio parapijos namuose, kur šventės dalyviai bendravo prie ypatingos su meile išvirtos firminės skemietiškos košės ir kitų skanėstų stalų.
Talentams ugdyti
Šventėje šiemet buvo ir naujovė – rankdarbių mugė. Kurioje dalyvavo Skemų socialinės globos namų auksarankiai ir jų bičiuliai.
Panevėžio jaunuoliu dienos centro projektas „Solidarumo kava“ virė ne tik gardžią kavą originaliame vežimėlyje, bet ir siūlė keramikos dirbinių, rankomis kurtų papuošalų. Aknystos socialinės globos namų komanda siūlė originalių kuprinių, veltinių šlepečių, pirties kepurių, papuošalų.
Rokiškio turizmo ir verslo centro komanda – įvairiausių Rokiškio atributika papuoštų prekių: nuo šokoladų, tušinukų iki megztinių. Rokiškio psichiatrijos ligoninės užimtumo specialistai atvežė įvairiausių keramikos, vaško, veltinių dirbinių. O pinti gaminiai buvo išgraibstyti akimirksniu.
Didžiausias stalas, žinoma, buvo šventės šeimininkų – jame ir megztos kojinės, ir originalios pintos dėžutės, vaistažolės, naminiai muilai, rankomis nerti kilimėliai, virbalais megztos staltiesėlės. Akį traukė ir Skemų socialinės globos namų grupinio gyvenimo namų gyventojo Alekso ir Sėlių gatvėse auksarankių sukurti katinai ir minkšti žaisliukai, nerti kiškiai, su meile pasiūti kvapų maišeliai namams.