Globos kaina

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019 m. gruodžio 2 d. raštu Nr. (14.4-32) SD-5872  „Dėl 2020 m. socialinės globos kainos“ , Skemų socialinės globos direktorius  2019 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. (V2)-1.7-28  patvirtino ilgalaikės (trumpalaikės), laikino atokvėpio ir grupinio gyvenimo namų padalinio (I) socialinės globos kainą  Skemų socialinės globos namuose – nuo 2020 m. sausio 01 d. vienam asmeniui su negalia – 690,0 Eur , asmeniui su sunkia negalia –770,0 Eur per mėnesį.