Globos kaina

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2018  m. lapkričio 26 d. Nr. (14.4-32) SD-6176 raštu „Dėl 2019 m. socialinės globos kainos“ , Skemų socialinės globos direktorius  2018 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. (V2)-1.7-14 patvirtino socialinės globos kainą  Skemų socialinės globos namuose – nuo 2019 m. sausio 01 d. vienam asmeniui su negalia – 600,0 Eur , asmeniui su sunkia negalia –680,0 Eur per mėnesį.