Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2020 m. lapkričio 27 d. raštu Nr. (14.4-32) SD-6251  „DĖL 2021 M. SOCIALINĖS GLOBOS KAINOS“, Skemų socialinės globos direktorius  2020 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. (V2) – 1.7- 59 patvirtino ilgalaikės (trumpalaikės), laikino atokvėpio ir grupinio gyvenimo namų padalinio (I) socialinės globos kainą  Skemų socialinės globos namuose – nuo 2021 m. sausio 01 d. vienam suaugusiam asmeniui su negalia – 810,00 Eur/mėn., suaugusiam asmeniui su sunkia negalia –910,00 Eur/mėn.

 

Informacija atnaujinta 2020-12-01