Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2022 m. gruodžio 1 d. raštu Nr. (14.4-32) SD-4790  „DĖL SKEMŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ 2023 M. SOCIALINĖS GLOBOS KAINOS“, Skemų socialinės globos namų direktorius  2022 m. gruodžio 1 d. įsakymu Nr. (V2) – 1.7- 91 nuo 2023 m. sausio 1 d. patvirtino ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos kainas stacionariame įstaigos padalinyje – vienam suaugusiam asmeniui su negalia – 1150,00 Eur/mėn., suaugusiam asmeniui su sunkia negalia – 1300,00 Eur/mėn. Grupinio gyvenimo namuose – vienam suaugusiam asmeniui su negalia – 1260,00 Eur/mėn., suaugusiam asmeniui su sunkia negalia – 1380,00 Eur/mėn.

 

Informacija atnaujinta 2023-01-02