Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2021 m. lapkričio 24 d. raštu Nr. (14.4-32) SD-5460  „DĖL SKEMŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ 2022 M. SOCIALINĖS GLOBOS KAINOS“, Skemų socialinės globos namų direktorius  2021 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. (V2) – 1.7- 113 nuo 2022 m. sausio 01 d. patvirtino ilgalaikės (trumpalaikės) socialinės globos kainas stacionariame įstaigos padalinyje – vienam suaugusiam asmeniui su negalia – 960,00 Eur/mėn., suaugusiam asmeniui su sunkia negalia – 1090,00 Eur/mėn. Grupinio gyvenimo namuose – vienam suaugusiam asmeniui su negalia – 1050,00 Eur/mėn., suaugusiam asmeniui su sunkia negalia – 1150,00 Eur/mėn.

 

Informacija atnaujinta 2021-12-31