Grupė „Skem“ Kavoliškyje

Liepos 5 dieną mūsų estradinė grupė „Skem“ dalyvavo Kavoliškio kaimo bendruomenės šventėje „Liepų
oazė“. Net permainingas oras neišvaikė didelio būrio žiūrovų. Renginio metu bendruomenės bitininkai vedė
edukacinį užsiėmimą „Bičių stebuklai“. Koncertinė programa buvo labai įvairi: pasirodė šokėjos „Straksės“,
vokalinis ansamblis „Laukupė“, kaimo kapela iš Alizavos „Brigadėla“. Taip pat scenoje koncertavo ir grupė
„Sare Roma“. Už dalyvavimą šventėje buvome apdovanoti stiklainiais medaus, padėkos raštu bei
suvenyrais. Atsidėkodami Kavoliškio kaimo bendruomenei padovanojome Alekso Vaiciekos pasiūtą rudą
katinėlį.

Užimtumo specialistė
Daiva Kundelienė