Kalėdų Senio viešnagė

Šiandien pas mus buvo beprotiškai linksma. Iš pat ryto mus aplankė linksmuolis Kalėdų Senelis, nešinas dovanomis. Na, o vėliau mes su juo susitikome, kai kilo linksmas triukšmas – Jautis ir Tigras metus dalinosi. Pasijuokėm, padainavom, senuosius metus palydėjom ir naujuosius su didelėm viltim pasitikom.
Ir jus visus sveikiname su Naujaisiais!!!