KRISTAUS UŽGIMIMO ŠVENTĖ

Pamirškime vargus ir šiandien negalvokim,
Kas buvo, ką rytoj likimas duos.
Tegu Kalėdų snaigės šoka baltą šokį,
Juk reikia mūsų sielai atgaivos…

Kalėdų rytą Skemų socialinės globos namų giesmininkai, kartu su Obelių gimnazijos neformaliojo švietimo skyriaus moksleiviais, dalyvavo Šv. Mišiose, kurios vyko Obelių Šv. Onos bažnyčioje. Linkėdamas ramybės, vienybės, sveikatos su švente visą bendruomenę pasveikino ir palaimino klebonas Laimonas Nedveckas. Kartu su moksleiviais giedojome gražiausias giesmes. Nuostabi Kalėdų dvasia suvirpino kiekvieno Šv. Mišiose dalyvavusio širdį.

Užimtumo specialistė Žana Kaladienė