Ministrės viešnagė

Penktadienį Skemų socialinės globos namuose lankėsi Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė su savo komanda: patarėjais Tomu Kavaliausku, Martynu Šiurkumi, Ministerijos Horizontalios politikos ir projektų valdymo grupės vadove Daina Urbonaitiene. Kartu atvyko ir Valakupių reabilitacijos centro direktorė Tatjana Ulbinienė ir Valakupių Profesinės reabilitacijos skyriaus vadovė Natalija Markovskaja. Vizito metu delegacija lankėsi įstaigoje esančiuose Skyriuose, bendravo su gyventojais ir darbuotojais, domėjosi įstaigos vidaus darbo vadyba, infrastruktūra. Buvo diskutuojama apie gerąsias Globos namų patirtis: 6 gyventojai pradėjo mokytis Profesinio ugdymo centre, 10 gyventojų tapo savanoriais, net 3 gyventojai persikėlė gyventi į bendruomenę, 1 gyventojas įsidarbino. Ministrė džiaugėsi ir pajuto darbuotojų atsidavimą, įdedamas pastangas, pokyčius gyventojų įgalinimo srityje. Diskutuota apie įstaigos ateities viziją: teikiamų paslaugų pokyčius, ateityje numatomą didelių Globos įstaigų reorganizaciją. Globos namų vadovai išsakė esamas problemas ir siūlymus: teisės aktų keitimo lygyje, darbuotojų krūvio ir atlyginimų tarp socialinės ir sveikatos srities darbuotojų didelius netolygumus, perspektyvas steigti dar vienus Grupinio gyvenimo namus Rokiškio mieste.