Grupė „Skem“ Kavoliškyje

Liepos 5 dieną mūsų estradinė grupė „Skem“ dalyvavo Kavoliškio kaimo bendruomenės šventėje „Liepų
oazė“. Net permainingas oras neišvaikė didelio būrio žiūrovų. Renginio metu bendruomenės bitininkai vedė
edukacinį užsiėmimą „Bičių stebuklai“. Koncertinė programa buvo labai įvairi: pasirodė šokėjos „Straksės“,
vokalinis ansamblis „Laukupė“, kaimo kapela iš Alizavos „Brigadėla“. Taip pat scenoje koncertavo ir grupė
„Sare Roma“. Už dalyvavimą šventėje buvome apdovanoti stiklainiais medaus, padėkos raštu bei
suvenyrais. Atsidėkodami Kavoliškio kaimo bendruomenei padovanojome Alekso Vaiciekos pasiūtą rudą
katinėlį. Skaityti daugiau “Grupė „Skem“ Kavoliškyje”

Skemų socialinės globos namų koplyčios pašventinimo 3-jų metų minėjimas

Liepos 2-rą ؘ– Švč. Mergelės Marijos, Šeimų Karalienės šventės dieną –

vyko Šv. Mišios, skirtos Skemų socialinės globos namų koplyčios pašventinimo 3-jų metų minėjimui.

Jas aukojo Obelių, Kriaunų ir Aleksandravėlės parapijų klebonas Laimonas Nedveckas, giedojo ir

vargonavo kamajiškė Vilma Steputaitienė.

Po Šv. Mišių buvo pašventintas Anos Jolop kryžiuku išsiuvinėtas Švč. Marijos paveikslas.

     

 

 

Baigėsi 20-asis jubiliejinis pleneras

BAIGĖSI JUBILIEJINIS, BET NE PASKUTINIS SKEMŲ PLENERAS

Nėra Lietuvoje kitų tokių namų
Birželio 13 d. su Rokiškio rajono Skemų socialiniais globos namais atsisveikino 20-ojo dailės, skulptūros, keramikos, kalvystės ir medžio drožybos plenero dalyviai rokiškėnai Birutė Dapkienė, ištapiusi langines, skulptorius Gintaras Varnas, sukūręs rūpintojėlio skulptūrą, dailininkas Igoris Skripka, čia palikęs vario ir žalvario medį, trykštantį vandeniu, panevėžietis kalvis Saulius Kronis, nukalęs žibintus, lyg apglėbiančius vartus į koplytėlės alėją, vilniečiai Domininkas Čepas, užbaigęs pernai metų plenere pradėtą akmens skulptūrą „Geroji naujiena“, ir plenero koordinatorius dailininkas Arvydas Bagdonas, paveiksle palikęs amžiną sodo žydėjimą. Dailininko Arūno Augučio keramikinė prakartėlė sudegė, ją teks atkartoti…

– Tiek geros medienos būtų buvę malkoms – išskaptavo ją, išdrožinėjo. Skemų laukuose žmonės akmens rasti nebegali – visi į plenerus sunešti. Maža to būtų: ištašyti ir ištaškyti jie po visą Skemų globos namų teritoriją. O ir geležis gražiai sau būtų rūdijusi – iškalė, išlankstė, išsukiojo… – sodriu balsu kalbėjo dailininkas A. Bagdonas, puošnus Kalėdų senelio vasariniais kailiniais, o susirinkusieji į plenero uždarymą tik juokėsi iš jo kalbų. Skaityti daugiau “Baigėsi 20-asis jubiliejinis pleneras”

Seminaras Vilniuje

Gegužės 12-19 dienomis dalyvavau seminare skirtame „ Tarptautinės neįgaliųjų meninio ugdymo dirbtuvės užimtumo specialistams“,  kuris vyko Vilniuje, Všį „ Mažoji teatro akademija“. Džiugu, kad buvo suteikta galimybė pabendrauti su garsiais Europos šalių žmonėmis: Prancūzų režisieriumi, publicistu, Grenoblio festivalio įkūrėju Fernando Garnier, režisieriumi Romano Garnier, Škotų MODO cirko trupe ir jos vadovu Martin Danzinger. Su šia grupe vykome  į Pabradės socialinės globos namus, svečiai iš Škotijos suvaidino spektaklį „ Kartų kalba“. Seminaro metu, spektaklius pristatė Vilniaus miesto teatro trupė „ Guboja“ ir Pabradės socialinės globos namų kolektyvas, vadovas- Povilas Krivickas. Kasdieninių užsiėmimų metu, įgijau daug naujų žinių, naujų meninių patirčių,  renginys įsiminė šiltu bendravimu ir puikiomis emocijomis. Seminarą baigėme bendru pasirodymu – spektaklis „Jis ir jos“. Vaidinimą  kūrėme ir vaidinome visi renginio dalyviai.

Savo kolegoms norėčiau perduoti, tai ką patyriau ir pamačiau. Remdamasi savo patirtais įspūdžiais ir įgytomis žiniomis,  patarčiau ateityje dalyvauti tokiuose projektuose. Didelį Ačiū noriu tarti mūsų vadovei, direktorei Silvai Krivickienei – už rūpestį,  globą, dėmesį, malonų bendravimą, už suteiktą pagalbą bet kokiu iškilusiu klausimu. Taip pat dėkoju visiems dalyvavusiems už puikų kolektyvinį darbą, sutarimą,  supratimą  ir maloniai praleistą laiką.

Užimtumo specialistė Daiva Grumbinienė

GROK, ARMONIKA, GROK 2019

Birželio 13 d. Jotainių globos namuose vyko kasmetinė respublikinė liaudiškos muzikos šventė „Grok, armonika, grok“. Iš įvairių Lietuvos socialinės globos namų atvažiavo 11 meno kolektyvų. Pasveikti dalyvius atvyko didelis būrys svečių. Muzikantams ir dainininkams jie linkėjo skambių dainų ir geros nuotaikos. Kolektyvų pasirodymus vertino komisija. Po visų kapelų pasirodymų, koncertavo Vadoklių kultūros centro liaudiškos muzikos kapela „Susiedai”. Kolektyvai buvo apdovanoti Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos padėkomis, padėkomis – nominacijomis, atminimo medaliais ir saldžiosiomis dovanomis. Skemų socialinės globos namų kapelai „Skemena“ buvo suteikta „Tautiškiausios“ kapelos nominacija. Apdovanojimus įteikė ir kolektyvams dėkojo už jų puikius pasirodymus globos namų direktorius Kęstutis Mikalauskas su pavaduotoja Violeta Lumbiene. Po apdovanojimų visi kolektyvai sudainavo bendrą dainą “Grok, armonika, grok”. Nusifotografavome bendrai nuotraukai, valgėme skanią košę, gėrėme girą ir atsigaivinome ledais. Visi norintieji galėjo išbandyti savo laimę sukdami „Laimės ratą” – pralaimėjusių nebuvo. Ačiū organizatoriams už puikiai praleistą laiką.

Užimtumo specialistė Žana Kaladienė

STOVYKLOJE

Birželio 3-7 dienomis, mūsų globos namų 20 gyventojų ir 4 darbuotojai  išvyko į stovyklą „ŽIUKELIŠKĖSE“. Apsistojome miško poilsiavietėje prie Šventosios upės. Mus supo laukinė gamta, kurioje vyravo ramybė ir grynas oras. Gyventojai rinkosi skirtingą veiklą:  gaudė žuvį, maudėsi, žaidė tinklinį, deginosi, rinko sausas šakas vakariniam laužui, mėgavosi gamtos grožiu. Kiekvieną vakarą vyko diskoteka. Mus šildė laužo liepsna, kurioje  kepėme šašlykus, virėme gardų troškinį  ir dalinomės dienos įspūdžiais. Miško ošimas  ir natūrali gamta buvo atgaiva visiems stovyklautojams.

Socialinės darbuotojos:  G. Jankauskaitė, A. Blažienė, D. Vaitkevičienė, I. Stulgienė

Mes piešiame …

Kartais smagu piešti netradiciškai. Šį kartą mūsų emocijos ir kūryba atsiskleidė grąžinant autobusiuką-pirtį. Šią idėją pasiūlė garsus dailininkas Arvydas Bagdonas, puikiai pažįstamas, kaip Kalėda – vyriausias Kalėdų senelis. Prisiliesti prie šio kuriamo „šedevro“ galėjo kiekvienas norintis, o nepasitikinčius savo sugebėjimais dailininkas drąsino, mokė.

 

Mūsų darbas buvo karštas, kaip ir ši diena. Baigę kurti „šedevrą“ jautėmės, kaip po pirties, bet svarbiausia – patenkinti rezultatu bei patys savi.

Užimtumo specialistė Lina Semeniukienė

Katinėlių paroda

Rokiškio J. Keliuočio viešosios bibliotekos languose puikuojasi įvairiaspalviai katinukai, kuriuos siuvo mūsų globos namų gyventojai Jolita ir Aleksas.
Paroda veiks iki birželio 17 d.

Užimtumo specialistė Irena Balčiūnienė

3-čioji „GIESMIŲ PYNĖ – MARIJAI“

Gegužės 23 d.  Aleksandravėlės Šv. Pranciškaus Serafiškojo bažnyčioje nuskambėjo 3-čiojo Lietuvos socialinės globos namų giedotojų susibūrimo „Giesmių pynė – Marijai“ dalyvių giesmės, skirtos Švč. Marijai. Šią kasmetinę šventę organizuoja Skemų socialinės globos namai. Pirmoji vyko Obelių, antroji – Kriaunų bažnyčiose.

Susibūrime trečius metus iš eilės dalyvauja Skemų, Jotainių ir Strėvininkų socialinės globos namų giedotojai. 2-rą kartą atvyksta svečiai iš Latvijos – socialinės globos namų „Latgalė“ Memelės filialo. Pirmą kartą giedojo Ilguvos ir Visagino grupės. Šventę pradėjo garbiausio amžiaus Kriaunų giedotojos, giedančios kantičkines giesmes. Dalyvavo ir Dievo Apvaizdos vienuolijos seserys iš Utenos. Jos giedojo ir Šv. Mišiose, kurias aukojo šventės globėjas – Obelių, Kriaunų ir Aleksandravėlės parapijų bažnyčių kunigas Laimonas Nedveckas.

Dalyvius sveikino Lietuvos Respublikos Seimo narys Jonas Narutis. Skemų socialinės globos namų direktorius Gintaras Girštautas giedotojams teikė padėkas ir  keramikinius angelus.

Po šventės vienuolės lankė Skemų socialinės globos namų gyventojus, kartu meldėsi Skemų socialinės globos namų koplyčioje, o susitikimo pabaigoje pakvietė bendruomenę apsilankyti jų naujai pastatytame vienuolyne Utenoje.

Šventės informaciniai rėmėjai – laikraštis „Gimtasis Rokiškis ir internetinis laikraštis „www.temainfo.lt“.

Nida Lungienė