Žiema, bėk iš kiemo

Žiemos nebuvo – dar pernai išvaryta, taip ir nebedrįso sugrįžti. O vat mūsų šaunus pulkas puolė jos visur ieškoti – ir kampuos, ir paloviuos, ir patvoriuos ir net puoduos…. Ir radom!!!! Po nedaug, po saujelę visą surinkom ir vėl varėm – ir dainom išlydėjom, ir šokiais ištrepsėjom, ir, degindami Morę, ugnimi grasinom…. Sočiai blynų prisivalgius, prisidūkus dabar belieka tik ramiai laukti gražaus pavasario. Na, o žiema – lai dar atsisveikindama pamojuoja snaigelėmis.

 

Lietuvos valstybės atkūrimo diena – vasario 16-oji

Kai mes išlaisviname savo švytėjimą, nesąmoningai leidžiame žmonėms daryti tą patį. Kai mes išsilaisviname nuo savo baimių, mūsų buvimas savaime išlaisvina kitus. (Nelsonas Mandela)

Gražios šventės proga smagu pasibūti kartu. Kartu sugiedoti himną, pasiklausyti eilių, padainuti ir pašokti kartu. Kartu atšvęsti Laisvę. Ačiū mūsų šauniajai liaudiškos muzikos kapelai “Skemena”. Ir sveikinimai visiems mūsų broliams ir sesėms lietuviams visame pasaulyje.

Skaityti daugiau “Lietuvos valstybės atkūrimo diena – vasario 16-oji”

Vasario 14-oji

Skaityti daugiau “Vasario 14-oji”

Kokybės diegimo sistema (EQUASS)

                

Skemų socialinės globos namai dalyvauja projekte „Socialinių paslaugų kokybės gerinimas, taikant EQUASS kokybės sistemą“ Nr. 08.4.1.-ESFA-V-421-01-0001.

Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų.

Projekto tikslas – didinti Lietuvos socialinių paslaugų kokybę, taikant Savanoriškos Europos socialinių paslaugų kokybės sistemos (Voluntary European Quality Framework for Social Services) reikalavimus.

Projekto vykdytojas – Valakupių reabilitacijos centras.

Europos socialinių paslaugų kokybės užtikrinimo sistema (EQUASS) yra sertifikavimo sistema, skirta socialinių paslaugų kokybės užtikrinimui ir kontrolei. Tai galimybė organizacijoms, teikiančioms socialines paslaugas, įsitraukti į išorinį sertifikavimo procesą Europos lygmenyje, kuriuo jie garantuoja paslaugų vartotojams ir suinteresuotiesiems savo paslaugų kokybę. EQUASS Assurance ženklas garantuoja paslaugų teikimo kokybę, patvirtindamas atitiktį 50 kokybės principais pagrįstiems kriterijams. Šie kriterijai apima esminius Kokybės vadybos sistemos elementus, taikomus socialiniame sektoriuje. Pagal EQUASS programas teikiamos visapusiškos paslaugos kokybės gerinimo, skatinimo, pripažinimo ir sertifikavimo srityse, kuriose laikomasi socialinėms paslaugoms Europoje keliamų kokybės reikalavimų.

   

Translate »