“Tai gražiai skambėjo žodžiai: laukas, pieva, kelias, upė. Tai gražiai iš jų išaugo vienas žodis – Lietuva!’ (J. Marcinkevicius)
Vasario 16 – ąją paminėjome Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Sugiedojome Tautinę giesmę, pagerbdami savo valstybę ir jos gerovę.

Grupinio gyvenimo namai Sėlių gatvėje – 100 dienų.

Sausio 13-oji Laisvės gynėjų diena.
Šią dieną paminėjome ir mes. Gyventojai kartu su darbuotojais 8 val. dešimčiai minučių uždegėme vienybės ir atminimo žvakutes. Pilietinė akcija ,,Atmintis gyva, nes liudija”.
Jau prieš kelias dienas ruošėmės visi šiai dienai. Iškarpėme iš popieriaus neužmirštuoles, daug kalbėjome, prisimindami tų metų įvykius. Ant palangių gyventojai išdėliojo nupieštus piešinius skirtus šiai dienai paminėti.
Vėliau aktų salėje žiūrėjome vaidybinį pilnametražinį filmą ,,Mes dainuosim”. Taip pat prie renginių Rokiškio mieste prisijungė mūsų gyventojai, kurie mokosi Rokiškio profesinio mokymo centre kartu su istorijos mokytoju V.Kazlausku.
Šios dienos prasmė-minėjimas, pagarba ir amžina padėka, už tai jog žmonės kurie gynė laisvę, paaukojo patį brangiausią ką galima turėti, savo gyvybę savo gyvenimą.

Per sniegą brenda trys Rytų Karaliai – su Auksu, Mira, Smilkalais brangiais.

Tyli žvaigždė Jiems uoliai rodo kelią, dangus nusėtas žiburiais smulkiais…

Ir net apniukusioj Skemų padangėj

Išvydome šį fenomeną brangų,

Išgirdome jų nuoširdžius linkėjimus,

Pilnus širdingos meilės mums, ir tikėjimo…

Šiandien pas mus buvo beprotiškai linksma. Iš pat ryto mus aplankė linksmuolis Kalėdų Senelis, nešinas dovanomis. Na, o vėliau mes su juo susitikome, kai kilo linksmas triukšmas – Jautis ir Tigras metus dalinosi. Pasijuokėm, padainavom, senuosius metus palydėjom ir naujuosius su didelėm viltim pasitikom.
Ir jus visus sveikiname su Naujaisiais!!!

Penktadienį Skemų socialinės globos namuose lankėsi Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Monika Navickienė su savo komanda: patarėjais Tomu Kavaliausku, Martynu Šiurkumi, Ministerijos Horizontalios politikos ir projektų valdymo grupės vadove Daina Urbonaitiene. Kartu atvyko ir Valakupių reabilitacijos centro direktorė Tatjana Ulbinienė ir Valakupių Profesinės reabilitacijos skyriaus vadovė Natalija Markovskaja. Vizito metu delegacija lankėsi įstaigoje esančiuose Skyriuose, bendravo su gyventojais ir darbuotojais, domėjosi įstaigos vidaus darbo vadyba, infrastruktūra. Buvo diskutuojama apie gerąsias Globos namų patirtis: 6 gyventojai pradėjo mokytis Profesinio ugdymo centre, 10 gyventojų tapo savanoriais, net 3 gyventojai persikėlė gyventi į bendruomenę, 1 gyventojas įsidarbino. Ministrė džiaugėsi ir pajuto darbuotojų atsidavimą, įdedamas pastangas, pokyčius gyventojų įgalinimo srityje. Diskutuota apie įstaigos ateities viziją: teikiamų paslaugų pokyčius, ateityje numatomą didelių Globos įstaigų reorganizaciją. Globos namų vadovai išsakė esamas problemas ir siūlymus: teisės aktų keitimo lygyje, darbuotojų krūvio ir atlyginimų tarp socialinės ir sveikatos srities darbuotojų didelius netolygumus, perspektyvas steigti dar vienus Grupinio gyvenimo namus Rokiškio mieste.