Mes ir vėl smagiai keliaujame. Šį kartą aplankėme Biržus.
Net ir aukščio baimę jaučiantys užlipome į Kirkilų apžvalgos bokštą. Iš viršaus atsiveria nuostabus vaizdas į gausybę nedideliais ežerėliais tapusių smegduobių. Keliauninkas Povilas lipdamas suskaičiavo, jog iki pat viršaus 157 laipteliai – tiek reikia lipti į 30 metrų aukščio bokštą.
Vėliau pasivaikščiojome Kirkilų parke. Ant vandens siūbuojantys tilteliai, gražūs suoleliai, vabzdžių viešbutis – tikrai yra į ką akis paganyti.
Kita stotelė – Karvės ola ir Šimtmečio ąžuolų parkas. radome ir karvę akmeninę, ir įspūdingo dydžio smegduobę, ir ąžuoliukų šimtą.
Trumpam stabtelėję prie Astravo dvaro, savo kelionę baigėme pasivaikščiojimu per ilgiausią Lietuvoje pėsčiųjų tiltą. Šis tiltas, jungiantis Astravą ir Biržų miestą, yra virš Širvėnos ežero ir jo ilgis net 525 metrai.

Niekam ne paslaptis, kad mes mėgstame keliauti ir sportuoti. Šį kartą kelionė buvo tolima – iki pat Mažeikių.
Čia mes dalyvavome Telšių apskrities neįgaliųjų sporto klubo “Atletas” organizuotame žmonių su negalia atvirojo plaukimo čempionate “Telšių taurė – 2021”.
Gerai pasiruošę mūsų globos namuose esančiame baseine bei partnerių “Rokiškio baseinas” plaukimo takeliuose, gana neblogai pasirodėme.
Plaukėme keliose skirtingose distancijose, įvairiais stiliais.
Pavargę, bet laimingi parvežėme daug medalių bei diplomų.

Atėjom čia mes rudenio taku, į šitą kiemą lapais nubarstytą. Visi mes susirinkom paskirtu laiku, grožio vartus atverdami šį rytą. Tęsdami metų tradicijas – pasidžiaugti paskutiniais rudens žiedais ir daržo gėrybėmis, surengėme rudeninių kompozicijų parodą “Rudens sostas”. Negalėjome atsistebėti gyventojų ir darbuotojų išradingumu ir kūrybiškumu. Parodą aplankė ir Skemų kaimo benruomenės nariai nešini vaišėmis. Vaišinomės keptomis bulvėmis ir keptais obuoliais, šokome ir džiaugėmės dovanomis.

“Reikia draugą turėti…” dainuojama vienoje gerai žinomoje dainoje. Šiandien pas mus svečiavosi smagi Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokyklos mokytojų bei socialinio darbuotojo padėjėjo specialybę studijuojančių moksleivių kompanija. Draugystė su šia mokykla tikrai graži – ten mokosi keletas mūsų globos namų gyventojų bei darbuotojų.
Aprodėme svečiams savo namus, pasidalinome socialinio darbo subtilumais. Svečiai talkino mūsų gyventojams tvarkant poilsio parką, pasivaišinome tradicine “kareiviška” koše…..
O jau kiek idėjų, kiek planų į ateitį apie bendras veiklas kilo. Būtinai draugausime dar ilgai.
Kartu pradėjome naują Skemų socialinės globos namų tradiciją – nuo šiol visi mūsų draugai ir svečiai galės pasirašyti mūsų pačių pagamintoje “Svečių knygoje”.
Iki kitų susitikimų!

 

Didžiausioje bei gražiausioje Obelių miesto šventėje “Obelinėje” šiais metais sudalyvavo ir mūsų globos namų gyventojai. Vieni prekiavo ir reklamavo savo darbelius, kiti vaišino “Obelinės” svečius pačių rinktų žolelių arbata, o Rimantas ir Arvydas, kurie dalyvauja Obelių meno saviveiklos kolektyvuose, dainavo ansamblyje ,,Raminta,, ir kapeloje ,,Malūnas,,.

Rugsėjo 3 dieną projekto „Menininkų pleneras „Skemų koplyčiai–5“ uždarymas prasidėjo Šv. Mišiomis, skirtomis Skemų socialinės globos namų 85-mečiui ir Skemų koplyčios palaiminimo 5-mečiui. Socialinės darbuotojos Zitos Skvarnavičienės ir pagalbininkų nupintais gėlių vainikais išpuoštoje koplyčioje Šv. Mišias aukojo Rokiškio dekanato dekanas kunigas Eimantas Novikas, koncelebravo Obelių parapijos klebonas kunigas Laimonas Nedveckas, giedojo solistės Asta Vajegienė ir Giedra Markevičienė, vargonavo Justinas Šapola.

Po Šv. Mišių Skemų socialinės globos namų direktorius Gintaras Girštautas visiems įteikė Jūratės Puslienės iš Jūžintų keptos naminės duonos kepalus. Padėkojo ir koplyčios sielai Stasei Kėvalienei, kuri bendruomenei organizuoja įvairias pamaldas, rūpinasi koplyčios puošyba, prieigų gėlynais, bei jos pagalbininkui Skemų socialinės globos namų gyventojui Kęstučiui Antanaičiui.

22-ajame plenere dalyvavusių menininkų kūrybiniai darbai buvo skirti koplyčios ir jos prieigų papuošimui. Nuo šiol gėrėsimės kūrybinio vadovo Arvydo Bagdono dažyta mozaika koplyčioje, o jos prieigose – rokiškėno medžio drožėjo Gintaro Varno Šv. Antano medžio skulptūra, panevėžiečio kalvio Sauliaus Kronio kryžiumi-saulute, G. Varno skulptūrai „Švč. Mergelė Marija“ bei skulptoriaus Domininko Čepo (akmuo) ir S. Kronio (metalas) bendra kompozicija „Šviesos nešėjas“.

Uždarymo metu Europos parlamento narės Vilijos Blinkevičiūtės padėkas menininkams įteikė Rokiškio rajono savivaldybės mero pavaduotojas Tadas Barauskas.  Kūrėjai gavo ir Seimo pirmininko pavaduotojo Jono Jaručio padėkas.

Su įstaigos 85-mečiu sveikino Seimo narys Vidmantas Kanopa, tuo pačiu įteikdamas ir rėmėjo UAB ,,Rokiškio mėsinė“ dovanas kūrėjams. Sveikino Seimo narių Lauryno Kasčiūno ir Pauliaus Saudargo padėjėja Audronė Kaupienė, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės globos įstaigų skyriaus vedėjas Darius Pauliukonis, Panevėžio Algimanto Bandzos socialinių paslaugų namų direktorius Juodzevičius, Rokiškio kaimiškosios seniūnijos seniūnė Dalia Janulienė, Rokiškio socialinės paramos centro direktorė Jolanta Paukštienė ir kt.

Dailininkas Arvydas Bagdonas pristatė savo šiais metais išleistą tapybos katalogą „Suradęs gyvenimo formulę“ ir, kaip rėmėjas, padovanojo dalyvavusiems.

Koncertavo liaudies instrumentų ansamblis „UT“ iš Utenos (vadovė Loreta Liaugaudė). Kolektyvas, kuriame meistro J. Lašo kanklėmis bei kitais liaudies instrumentais groja ir moksleiviai, ir suaugę, buvo priimtas labai šiltai, nepagailint audringų plojimų, kartu dainuojant ir šokant.

Dėkojame plenero rėmėjams: Lietuvos kultūros tarybai, UAB „Rokmedis“, UAB „Henvida“, UAB ,,Rokiškio mėsinė“, dailininkui Arvydui Bagdonui, laikraščiui „Gimtasis Rokiškis“, Rokiškio amatų ir turizmo informacijos centrui. Taip pat ,,Rokiškio sirenai“, tiesiogiai transliavusiai Šv. Mišias iš koplyčios ir suteikusiai galimybę norintiems virtualiai kartu pabūti maldos bendrystėje ir pamatyti gražiausios Aukštaitijoje koplyčios interjerą.

Projekto autorė Nida Lungienė

 

     Antrieji Rokiškio mieste grupinio gyvenimo namai Sėlių gatvėje jau pamažu baigiami įrengti. Nors dar nemažai darbo laukia, būsimieji šių namų gyventojai jau nekantrauja įsikurti.
Na, o šiandien džiaugiamės sulaukę garbingų svečių – apžiūrėti ir kartu su mumis pasidžiaugti pasiekimais atvyko Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės globos įstaigų skyriaus vedėjas Darius Pauliukonis, Seimo vicepirmininkas Jonas Jarutis, seimo narys Vidmantas Kanopa, Rokiškio savivaldybės Tarybos narė ir TS-LKD Rokiškio skyriaus naujoji pirmininkė Audronė Kaupienė ir dar daug kitų nemažiau gerbiamų svečių.
Išgirdome daug pagyrų bei gražių palinkėjimų, kurie, tikimės, greit išsipildys.

Rugpjūčio 4 dieną startavo 22-asis Menininkų pleneras „Skemų koplyčiai–5“
Šių metų projektas „Menininkų pleneras „Skemų koplyčiai–5“ yra skirtas vienos
gražiausių Aukštaitijoje – Skemų socialinės globos namų koplyčios palaiminimo 5-rių metų
paminėjimui.
Nuo pat koplyčios atidarymo – 2016 metų vasaros – kasmet dalis menininkų plenerų
darbų buvo skiriama koplyčiai ir varpinei, tad jas puošia: medinė altoriaus skulptūra
,,Nukryžiuotasis“, 15-ka tapytų ,,Kryžiaus kelio stočių“ ir skliautinės lubos, sukurti vitražai,
iš metalo nukalti 3 kryžiai ir sietynas bei ,,Angelų ir saulės“ kompozicija virš bažnyčios durų.
Prieigose – akmens kompozicijos ,,Koplytstulpis“, „Šventoji šeima“, „Besimeldžiantis
angelas“, medinės skulptūros – Švč. Mergelė Marija, „Rūpintojėlis“ ir laiminančio Kristaus
„Paskutinė vakarienė“ bei metalo žibintai ir vitražas ,,Geroji žinia“ virš varpinės durų.
Šio plenero visi kūrybiniai darbai bus skirti koplyčios ir jos prieigų papuošimui. Taip yra
tęsiama dailės, skulptūros, kalvystės ir medžio drožybos plenerų kūrybinė tradicija, kurią
kūrė 19 profesionalių menininkų ir tautodailininkų, padovanojusių apie 200 įvairių meno
kūrinių – tapytų paveikslų, medžio ir akmens skulptūrų, kalvystės darbų, ištapytų langinių.
Plenere dalyvauja 4 menininkai. Kūrybinis vadovas Arvydas Bagdonas tapys koplyčioje,
rokiškietis medžio drožėjas Gintaras Varnas droš Šv. Antano medžio skulptūrą, panevėžietis
kalvis Saulius Kronis kals metalo kryžių vilniečio skulptoriaus Domininko Čepo akmens
skulptūrai ,,Šviesos nešėjas“.
Rugsėjo 3 dieną Šv. Mišios, skirtos Skemų socialinės globos namų 85-mečiui ir Skemų
koplyčios palaiminimo 5-mečiui paminėti, vyks plenero uždarymas, dailininko Arvydo
Bagdono tapybos katalogo „Suradęs gyvenimo formulę“ pristatymas, koncertuos liaudies
instrumentų ansamblis „UT“ iš Utenos (vadovė Loreta Liaugaudė).
Plenerą remia: Lietuvos kultūros taryba, UAB „Rokmedis“, UAB „Henvida“ ir
dailininkas Arvydas Bagdonas (Vilnius).
Informaciniai rėmėjai: laikraštis „Gimtasis Rokiškis“ ir Rokiškio amatų ir turizmo
informacijos centras.
Kaip visi 2021 metų vykstantys renginiai, šis projektas skiriamas Skemų socialinės
globos namų 85-mečiui paminėti.
Nida Lungienė