Vadovaujantis Skemų socialinės globos namų direktorius 2015 m. lapkričio mėn. 17 d. įsakymu Nr. (V2) -1.7-73 socialinės globos paslaugų kaina dvejopo kainų skelbimo laikotarpiu perskaičiuojama sekančiai:  socialinės globos kaina gyventojui  su negalia yra 529,0 EUR , su sunkia negalia – 603,0 EUR per mėnesį.