Skemų socialiniuose globos namuose užtikrinamas gyventojų religinių poreikių tenkinimas, nepriklausomai nuo religinių įsitikinimų.Kiekvienas norintis pabūti su savimi ir pasimelsti gali ateiti į koplytėlę.Čia vyksta religinės šventės bei koncertai. Gegužės ir birželio mėnesiais koplytėlėje kiekvieną vakarą skaitomos maldos. Du kartus per metus, per didžiąsias šventes vyksta rekolekcijos. Rekolekcijų metu kunigai lanko gyventojus, kurie patys negali nueiti į koplyčią. Esant reikalui esant suteikiamas paskutinis patepimas.

Kūčių vakarienė                                                                                                                Krikštynos

Kaip vertinate šias paslaugas?

Peržiūrėti rezultatus

Loading ... Loading ...