Grupinio gyvenimo namai – tai socialinės globos teikimas ir organizavimas bendruomenėje, nesavarankiškiems arba dalinai savarankiškiems suaugusiems asmenims su negalia.

Tokio tipo namuose dirba 1 socialinis darbuotojas ir 5 socialinio darbuotojo padėjėjai. Gyvena ne daugiau 10 gyventojų. Grupinio gyvenimo namų paskirtis – padėti asmenims su proto ir (ar) psichikos negalia savarankiškai rūpintis savo asmeniniais poreikiais bei aktyviai dalyvauti bendruomenės gyvenime.

Skemų socialinės globos namų Grupinio gyvenimo namų nuostatai

GRUPINIO GYVENIMO NAMAI (KĘSTUČIO G. 59, ROKIŠKIS)

GRUPINIO GYVENIMO NAMAI (SĖLIŲ G. 3, ROKIŠKIS)

Informacija atnaujinta 2022-01-26