Skemų socialinės globos namų atstovai viešėjo Italijoje

Rugsėjo 25-29 d. Skemų socialinės globos namų delegacija, vadovaujama direktoriaus Gintaro Girštauto, kartu su Veisiejų ir Panevėžio šv. Juozapo globos namų vadovais, viešėjo Italijoje. Viešnagė surengta remiantis bendradarbiavimo sutartimi su Italijos New Service Societa Cooperativa Sociale Onlus organizacija. Svečiai vyko į Italiją susipažinti su organizacijos veikla ir patirtimi rūpinantis įvairaus amžiaus asmenimis, sergančiais Alzheimerio liga ir demencija, asmenimis turinčiais psichikos sutrikimų ar psichinę negalią, vaikais ir jaunuoliais, turinčiais autizmo sutrikimą. Kartu viešėjo ir kitų Susitikimų metu dalintasi gerąja patirtimi pristatant ir mūsų įstaigos veiklą, aptarti kultūrų skirtumai lankant istorinius ir UNESCO pasaulio paveldo sąraše esančius objektus, įgytos naujos žinios tobulinant ir keliant kvalifikaciją. Aplankyti Skemų socialinės globos namų gyventojai, besimokantys Rokiškio profesinio mokymo centre ir pagal „Erasmus+“ projektą atliekantys trijų savaičių stažuotę Italijoje, Rodi Garganico mieste.