Skemų socialinės globos namų koplyčios pašventinimo 3-jų metų minėjimas

Liepos 2-rą ؘ– Švč. Mergelės Marijos, Šeimų Karalienės šventės dieną –

vyko Šv. Mišios, skirtos Skemų socialinės globos namų koplyčios pašventinimo 3-jų metų minėjimui.

Jas aukojo Obelių, Kriaunų ir Aleksandravėlės parapijų klebonas Laimonas Nedveckas, giedojo ir

vargonavo kamajiškė Vilma Steputaitienė.

Po Šv. Mišių buvo pašventintas Anos Jolop kryžiuku išsiuvinėtas Švč. Marijos paveikslas.