SKEMUOSE ĮKURTAS DVASINĖS TRAUKOS CENTRAS

Įkurti dvasinės traukos centrą buvo Skemų socialinės globos namų direktoriaus Gintaro Girštauto idėja. Jis vis brandino mintį koplyčią įrengti nebenaudojamoje vandens nugeležinimo stotyje, o varpą įkelti į apleistą raudonų plytų bokštą. 2016-ųjų pradžioje prasidėjo šių statinių remontas, o 17-ojo ,,Medžio drožybos, kalvystės, skulptūros, dailės ir langinių tapymo plenero“ dalyvių kūriniai buvo paskirti koplyčios ir varpinės puošybai.

Birželio 29 dieną Rokiškio raj., Obelių šv. Onos bažnyčioje vyko Dievo žodžio pamaldos ir dailininko Arvydo Bagdono  nutapytų ,,Kryžiaus kelio stočių“ pašventinimas, kuriam vadovavo kunigas Laimonas Nedveckas, tą pačią dieną šventęs 15 metų kunigystės sukaktį.

Vidurdienį vyko naujos Skemų kaimo koplyčios ir varpinės pašventinimo bei meno plenero uždarymo renginiai, skirti Skemų socialinės globos namų 80-mečiui. Šv. Mišias už Skemų kaimo bendruomenės gyventojus aukojo Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas. Jam talkino Panevėžio vyskupijos generalvikaras Eugenijus Styra ir Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto Mato parapijos klebonas dekanas Eimantas Novikas ir Obelių šv. Onos bažnyčios klebonas Laimonas Nedveckas. Giedojo solistės Asta Vajegienė ir Giedra Markevičienė bei Rokiškio kultūros centro kamerinis moterų choras, vadovaujamas Giedros Markevičienės.

Po šv. Mišių buvo pagerbti ,,Medžio drožybos, kalvystės, skulptūros, dailės ir langinių tapymo plenero“ dalyviai – ir profesionalūs, ir mėgėjai, medžio drožėjai, kalviai, dailininkai ir skulptoriai. Kraštietis dailininkas, plenero kūrybinis vadovas Arvydas Bagdonas ištapė 15 ,,Kryžiaus kelio stočių” ir sukūrė koplyčios papuošimo bendrą meninį stilių. Rokiškėnas medžio meistras Gintaras Varnas išdrožė koplyčios altoriaus kryžių ,,Nukryžiuotąjį”. Rokiškietė tautodailininkė Birutė Dzikavičiūtė-Kairienė ištapė koplyčios skliautines lubas ir Antanašės kaimo bendruomenės namų langines. Rokiškėnas Igoris Skripka sukūrė vitražus ir ,,Kryžiaus kelio” stočių rėmus. Panevėžietis kalvis Saulius Kronis nukalė 3 kryžius ir sietyną, o vilnietis skulptorius Domininkas Čepas sukūrė akmens kompoziciją ,,Koplytstulpis”. Menininkams įteiktas išleistas ,,Skemų socialinės globos namų 2010-2016 m. meno plenerų kūrinių katalogas“.

Sveikinimų dalyje Skemų socialinės globos namų socialinio, medicininio ir reabilitacinio padalinio vadovei Jolantai Šapokienei buvo įteikta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro „Gerumo žvaigždė“. Šis garbus apdovanojimas jai skirtas už ilgametį darbą, iniciatyvumą, darbštumą ir geranoriškumą. Įvairiomis LR Seimo, Vyriausybės, Rokiškio rajono savivaldybės ir Skemų socialinės globos namų direktoriaus padėkomis buvo pagerbta 70 globos namų darbuotojų. Įstaigos 80-mečio proga sveikino svečiai, socialinių įstaigų atstovai iš visos Lietuvos ir Latvijos Latgalos regiono.

Renginiuose dalyvavo ir tarptautinė jaunimo lyderystės projekto „Bring it on“ aštuonių studentų grupė iš Tailando, Nepalo, Indonezijos, Meksikos, Indijos, Kinijos Honkongo ir Egipto, viešinti  Obelių vaikų globos namuose. Šventė baigėsi Naisių vasaros teatro muzikine programa ,,Dainuosma mudu abudu“ Skemų kaimo bendruomenės poilsio ir laisvalaikio parke.

80-mečiui skirti šventiniai renginiai ir 17-asis meno pleneras buvo vykdyti pagal projektą ,,Kultūrinių veiklų paletė“. Šį Skemų socialinės globos namų ir Antanašės kaimo bendruomenės centro bendrą projektą finansavo Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Rokiškio rajono savivaldybė, UAB ,,Rokmedis“ bei informaciniai rėmėjai – Katalikų radijo Mažoji studija, interneto dienraštis. Bernardinai.lt,  Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis ,,XXI amžius“ , Rokiškio rajono laikraščiai ,,Gimtasis Rokiškis“ ir ,,Rokiškio sirena“ , internetinis laikraštis www.temainfo.lt.