Įstaigos vadovybė

Direktorius:  Gintaras Girštautas 

Tel. 8 458 73824

Gyvenimo aprašymas

Gimimo data ir vieta  1961 m. gruodžio 29 d.  Kupiškis

Išsilavinimas

2000 m.   Vilniaus universitetas, socialinio darbo magistras

1985 m.    Lietuvos žemės ūkio akademija ( dabar Aleksandro Stulginskio universitetas),  inžinierius – mechanikas

1980 m.    Rokiškio III-čia vidurinė mokykla ( dabar –Rokiškio Romuvos gimnazija).

Darbo patirtis

Nuo 1990 m.  Skemų socialinės globos namų direktorius

1985 m.          Rokiškio rajono Moškėnų t. ū. inžinierius

.Apdovanojimai

2016 m. Lietuvos Respublikos ministro pirmininko padėka

2014 m. Lietuvos Respublikos ministro pirmininko padėka

2014 m. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro padėka

2013 m.  Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro padėka

2012 m.   Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro padėka

2011 m.   Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro padėka

2006 m   Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro padėka

2006 m.  Lietuvos Respublikos ministro pirmininko padėka

2006 m.     Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  Garbės ženklas           „ Gerumo žvaigždė”

Papildoma informacija

Užsienio kalbos   Rusų.      Šeima   Vedęs.

 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams :  Arvydas Šapokas Tel.  8 458 73824

 

 

 

 

 

Vyr. buhalterė:  Jolanta Kulienė Tel. 8 458 73824

Vyr. slaugytoja:  Daiva Kavoliūnienė Tel. 8 458 73815

Vadovų darbotvarkės

Kiekvieną darbo dieną 8 val. 15 min. vyksta socialinę globą teikiančių darbuotojų susirinkimai.

Kiekvieną pirmadienį 11 val. vyksta administracijos ir padalinių vadovų susirinkimai.

Kiekvieno mėnesio paskutinį pirmadienį  vyksta administracijos, gyventojų tarybos ir gyventojų susirinkimai.

 

 

 

Translate »