Skip to content

Struktūra ir kontaktai » Įstaigos vadovybė

Direktorius:  Gintaras Girštautas 

Tel. +370 686 37800

Gyvenimo aprašymas

Gimimo data ir vieta:  1961 m. gruodžio 29 d.  Kupiškis

Išsilavinimas

2000 m.   Vilniaus universitetas, socialinio darbo magistras

1985 m.    Lietuvos žemės ūkio akademija (dabar Aleksandro Stulginskio universitetas),  inžinierius – mechanikas)

1980 m.    Rokiškio III-čia vidurinė mokykla (dabar –Rokiškio Romuvos gimnazija).

Darbo patirtis

Nuo 1990 m.  Skemų socialinės globos namų direktorius

1985 m.          Rokiškio rajono Moškėnų t. ū. inžinierius

.Apdovanojimai

2016 m. Lietuvos Respublikos ministro pirmininko padėka

2014 m. Lietuvos Respublikos ministro pirmininko padėka

2014 m. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro padėka

2013 m. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro padėka

2012 m. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro padėka

2011 m. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro padėka

2006 m Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro padėka

2006 m. Lietuvos Respublikos ministro pirmininko padėka

2006 m. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos  Garbės ženklas „ Gerumo žvaigždė”

Nuobaudos

Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. spalio 9 d. įspėjimas Nr. P1-236

Papildoma informacija

Užsienio kalbos: Rusų.

Šeima: Vedęs.


Direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams: Greta Giriūnaitė Tel. +370 609 76183


Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams :  Arvydas Šapokas Tel.  8 458 73824


Vyr. socialinė darbuotoja: Dalia Meiluvienė Tel. +370 609 76186


Vyr. buhalterė:  Jolanta Kulienė Tel. 8 458 73824


Vyr. slaugytoja:  Daiva Kavoliūnienė Tel. 8 458 73815


Vadovų darbotvarkės

Kiekvieną darbo dieną 8 val. 15 min. vyksta socialinę globą teikiančių darbuotojų susirinkimai.

Kiekvieną pirmadienį 11 val. vyksta administracijos ir padalinių vadovų susirinkimai.

Kiekvieno mėnesio paskutinį pirmadienį  vyksta administracijos, gyventojų tarybos ir gyventojų susirinkimai.

 

 

 

2021

Translate »