ŠVENTOS MIŠIOS MŪSŲ GLOBOS NAMUOSE

Kovo 10 dieną į mūsų globos namus atvyko Obelių Šv.Onos bažnyčios klebonas Laimonas Nedveckas ir bažnyčios patarnautojas Antanas Žukauskas. Buvo aukojamos šv. Mišios, klausoma išpažinčių. Gavėnios pamaldose dalyvavusius tikinčiuosius klebonas pasveikino artėjančių Velykų proga, palinkėjo dvasinės ramybės, geros sveikatos, stiprybės, Dievo palaimos. Visi tikintieji vieni kitiems palinkėjo džiugaus ir laimingo Velykų ryto.

Užimtumo specialistė Daiva Grumbinienė