Šventos mišios

Gruodžio 19 d. Skemų socialinės globos namus aplankė Obelių Šv.Onos parapijos klebonas Laimonas Nedveckas. Vienuoliktą valandą koplyčioje buvo aukojamos Šv. mišios. Į koplyčią susirinko ne tik globos namų gyventojai, bet ir Skemų kaimo bendruomenės žmonės. Prieš šv.mišias buvo klausoma išpažinčių. Kunigas visiems linkėjo sveikatos, ramybės gražių ir prasmingų švenčių, artimųjų meilės ir Dievo palaimos. Po Šv.mišių poilsio ir laisvalaikio parke klebonas palaimino prakartėlę, kurią bendromis jėgomis sukūrė globos namų gyventojai ir darbuotojai.

Užimtumo specialistė Lina Semeniukienė