LIETUVOS RESPUBLIKOS ĮSTATYMAI

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas (aktuali suvestinė redakcija nuo 2020-04-08 iki 2020-06-30)

Lietuvos Respublikos Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymas (aktuali suvestinė redakcija nuo 2020-04-08)

Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (aktuali suvestinė redakcija nuo 2019-10-01)

Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas (aktuali suvestinė redakcija nuo 2019-12-11 iki 2020-04-30)

LR VYRIAUSYBĖS NUTARIMAI

Socialines paslaugas reguliuojantys nutarimai:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. birželio 14 d. nutarimas Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (aktuali suvestinė redakcija nuo 2019-12-06)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. spalio 10 d. nutarimas Nr. 978 „Dėl Socialinių paslaugų finansavimo ir lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ (aktuali suvestinė redakcija nuo 2019-06-28)

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 15 d. nutarimas Nr. 1132 „Dėl Socialinių paslaugų planavimo metodikos patvirtinimo“ (aktuali suvestinė redakcija nuo 2010-07-01)

Socialinę paramą ir integraciją reguliuojantys nutarimai:

Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013-2019 metų programos patvirtinimo (aktuali suvestinė redakcija nuo 2019-12-06 i) 

LR SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS MINISTRO ĮSAKYMAI

2007 m. vasario 20 d. Nr. A1-46 (aktuali suvestinė redakcija nuo 2020-04-21) “Dėl socialinės globos normų aprašo patvirtinimo”

2006 m. lapkričio 30 d. Nr. A1-317 (aktuali suvestinė redakcija nuo 2018-01-01) “Dėl socialinę globą teikiančių darbuotojų darbo laiko sąnaudų normatyvų patvirtinimo”

2006 m. balandžio 5 d. Nr. A1-94 (aktuali suvestinė redakcija nuo 2016-04-27) “Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo”

2006 m. balandžio 5 d. Nr. A1-93 (aktuali suvestinė redakcija nuo 2020-02-05) “Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo”

2006 m. balandžio 5 d. Nr. A1-92 (aktuali redakcija nuo 2019-10-12) “Dėl socialinių paslaugų srities darbuotojų profesinės kompetencijos tobulinimo tvarkos aprašo bei socialinių darbuotojų atestacijos tvarkos aprašo patvirtinimo”