VEIKLOS VERTINIMAI

 1. Skemų socialinės globos namų maitinimo patikrinimo aktas 2021-01-06
 2. Nacionalinės visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos patikrinimo aktas 2021-01-13
 3. NVSC patikrinimo aktas 22-07-11
 4. Viešojo maitinimo įstaigos patikrinimo aktas 2022-10-18d. Nr. 45VMĮP-667
 5. Geriamojo vandens tiekimo subjekto patikrinimo aktas 2022-10-18 Nr. 45VAND-350

AUDITO ATASKAITOS IR REZULTATAI

 1. Dėl ilgalaikio turto administravimo vidaus audito rezultatų 2021-06-07
 2. Pažyma dėl Skemų globos namų nustatytų pažeidimų šalinimo vertinimo 2021-07-26
 3. Dėl teisinių paslaugų teikimo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai pavaldžiose socialinės globos įstaigose vidaus audito rezultatai 2021-11-15
 4. Dėl socialinės globos įstaigų, kurių savininko teises įgyvendina SADM, darbo užmokesčio fondo lėšų planavimo ir naudojimo pažangos stebėjimo vidaus audito rezultatų 2023-07-18

KITI VERTINIMAI

 1. EQUASS Assurance išorinio audito ataskaita 2021 m. birželio 14-15 d.
 2. AAD Patikrinimo aktas PA-4045 2022-07-29
 3. Ekstremaliosios situacijos metu taikomų apribojimų laikymosi kontrolės rezultatų aktas 2021-12-16

 

VIDINIAI ĮSTAIGOS AUDITAI, ĮSIVERTINIMAI

 1. Skemų socialinės globos namų įsivertinimo atitikties socialinės globos normoms įsivertinimas 2020 m.
 2. Skemų socialinės globos namų įsivertinimo atitikties socialinės globos normoms planas už 2021 m.
 3. Skemų socialinės globos namų įsivertinimo atitikties socialinės globos normoms planas už 2022 m.
 4. Atitikties socialinės globos normoms įsivertinimo ataskaita už 2022 m. gyventojų požiūriu
 5. Atitikties socialinės globos normoms įsivertinimo ataskaita už 2022 m. darbuotojų požiūriu

 

 

Informacija atnaujinta 2023-08-04